Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa KINAĞ

Adı-Soyadı

Mustafa KINAĞ

Doğum Yılı ve Yeri

05.01.1981/ Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

Felsefe ve Din Bilimleri

Yabancı Dil

87,50

E-posta/Web

mustafakinag@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi

2000-2004

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Felsefe Tarihi)

2007-2010

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi (Tezsiz YL)

2007-2009

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Felsefe Tarihi)

2011-2018

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

İmam

Karabük İl Müftülüğü

2004-2006

İmam

Bala İlçe Müftülüğü

2006-2009

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Felsefe Tarihi, Çağdaş Felsefe, İnsan Felsefesi, Zihin Felsefesi, Pragmatizm


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2019-...

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"William James'in Çoğulcu Evren Perspektifinde İdealizm Eleştirisi", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018, Cilt: 17, Sayı: 34.


"George Herbert Mead Düşüncesinde Kendilik: Sosyo-Ontolojik Bir Analiz", METAZİHİN Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi Dergisi, Yıl: 2019, Cilt: 2, Sayı: 1.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"George Herbert Mead'in Sosyal Ahlâk Anlayışı", Dini Araştırmalar, Yıl: 2017, Cilt: 20, Sayı: 51.


"George Herbert Mead'in Eylem Kuramı", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018, Sayı: 14.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

2015-2016 Tübitak Doktora Dönemi Yurtdışı Araştırma Bursu (ABD – New York – Manhattan College)


DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER