Ünvanı

Prof. Dr.

Mustafa Dede

Adı-Soyadı

Mustafa Dede

Doğum Yılı ve Yeri

1980 Afyonkarahisar

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Matematik

Yabancı Dil

İngilizce ÜDS=72,5

E-posta/Web

mustafadede@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 26 66 / Dahili: 1536

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ege Üniversitesi / Fen Fakültesi / Matematik Bölümü

1997-2003

Yüksek Lisans

Osmangazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstüsü / Matematik Bölümü

2003-2006

Doktora

Osmangazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bölümü

2006-2011

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

2011-2017

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

2016--2021

Prof. Dr.

kilis 7 Aralık Üniversitesı/ Fen Edebiyat Fakültesi

2021-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

3-Boyutlu Minkowski Uzayında Minimal Regle Yüzeyler,2006.

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cumali EKİCİ

Doktora Tezi

3-Boyutlu Galilean Uzayda Paralel Regle Weingarten Yüzeyleri Üzerine, 2011.

Danışman: Doç. Dr. Cumali EKİCİ

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Fatih KOYUNCU, Yönlendirilmiş Tüp Yüzeyler, 2020.

Münire KOCAMAN,  3-Boyutlu Öklidyen Uzayda q-çatılı Regle Yüzeyler, 2020.

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Öklidyen olmayan uzaylar

Diferansiyel geometri


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Bölüm Başkanlığı 2017-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı 2013-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SCI, SSCI, SCI–Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler

1. C. Ekici, M. Dede, Y. Ünlütürk, B. S. Ryuh, On Motion of Robot End-effector Using The Curvature Theory of Timelike Ruled Surfaces With Timelike Rulings. Hindawi Publishing Corporation Mathematical Problems in Engineering, ID 362783, [doi:10.1155/2008/362783].

2. M. Dede, Tubular Surfaces in Galilean Space. Math. Commun., 18(209-217),  2013.

3. M. Dede, C. Ekici, A. Ceylan Çöken, On The Parallel Surfaces in Galilean Space. Hacettepe journal of math. And statistics. 42(6)(605-615), 2013.

4. M. Dede, Tube surfaces in pseudo-Galilean space.  Int. J. Geom. Methods Mod. Phys., 13( 5), 2016.

5. M. Dede, C. Ekici, W. Goemans , Y. Ünlütürk, Twisted surfaces with vanishing curvature in Galilean 3-space. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys., 15( 1), 2018.

6. M. Dede, C. Ekici, W. Goemans, Surfaces of revolution with vanishing curvature in Galilean 3-space, Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 14(2)(141-152), 2018.

7. M. Dede, A New Representation of Tubular Surfaces, Houston journal of mathematics, 45(3),(707-720), 2019.

8. G Kaymanli, M. Dede, C. Ekici,  Directional spherical indicatrices of timelike space curve. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys., 17(11), 2020.

9. M. Dede, Helical Extension Curve of a Space Curve. Mediterranean Journal of Mathematics., 18( 1), (1-10), 2021.


SCI, SSCI, SCI–Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler

1. M. Dede, C. Ekici,  On The Dardoux Vector of Ruled Surfaces in Pseudo-Galilean Space. Mathematical and Computational Applications, 16(830-838), 2011.

2. M. Dede,  Spacelike Conchoid Curves in the Minkowski Plane. Balkan Journal of Mathematics, 01(28-34), 2013.

3. M. Dede, Y. Ünlütürk and C. Ekici,  Bisector Curves of Planar Rational Curves in Lorentzian Plane,  Inter. Journal of  Geo., 2(47 - 53), 2013.

4. M. Dede, The Bisector Surface of Rational Space Curves in Minkowski 3-Space,             International Journal of Mathematical Combinatorics., 2(84-90), 2013.

5. M. Dede and Y. Yaylı, Curve Reconstruction in Lorentz-Minkowski 3-space, Global Journal of Advanced Research on Classical and Modern Geometries, (18-24), 2014.

6. M. Dede, C. Ekici and Y. Ünlütürk,  On Motion of Robot End-effector Using The Curvature Theory of Timelike Ruled Surfaces With Timelike Directrix. Malaysian Journal of Mathematical Sciences 8(189-204 ), 2014.

7. M. Dede,  On Developable Ruled Surfaces in Galilean Space, The Journal of Advanced Research in Pure Mathematics, 7(5-13 ), 2015.

8. M. Dede, C. Ekici and A. Gorgulu, Directional q-frame along a space curve IJARCSSE, 5(775-780), 2015.

9. M. Dede, C. Ekici and H. Tozak, Directional tubular surfaces, International Journal of Algebra, 9(527-535), 2015.

10. M. Dede, C. Ekici and İ. Güven, Directional Bertrand Curves, GU J Sci 31(1): 202-211, 2018.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. M. Dede, C. Ekici. "On the Parallel Ruled Surfaces in Galilean Space ", 4th International Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2015), 31 August -3 September,  Athens, Greece.

2. M. Dede, C. Ekici. " Directional Bertrand Curves", 4th International Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2015), 31 August -3 September,  Athens, Greece.

3. M. Dede, C. Ekici, H. Tozak. " Directional Tubular Surfaces", 4th International Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2015), 31 August -3 September,  Athens, Greece.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. M. Dede, C. Ekici, “On Motion of Robot End-effector Using The Curvature Theory of Timelike Ruled Surfaces With Timelike Directrix” VI. Geometri Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, 1-4 Temmuz 2008, Bursa.

2. M. Dede, C. Ekici, E. Özüsağlam, “On The Dardoux Vector of Ruled Surfaces in Galilean Space.” VIII. Geometri Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 29 Mayıs-02 Haziran 2010, Antalya.

3. M. Dede, C. Ekici, A. Ceylan Çöken, “On The Parallel Surfaces in Galilean Space”, IX. Geometri Sempozyumu, 07-10 Haziran 2011, Samsun.

4.  M. Dede, Y. Ünlütürk and C. Ekici: "Bisector Curves of Planar Rational Curves in Lorentzian Plane", X. Geometri sempozyumu, 13-16 Haziran 2012, Balıkesir.

5. M. Dede, Y. Ünlütürk and C. Ekici: " On Twisted Surfaces in Galilean Space", XIII. Geometri sempozyumu, 27-31 Temmuz 2015, İstanbul.

6. M. Dede, "Frenet-like curve frame along a space curve", XIII. Geometri sempozyumu, 27-31, Temmuz 2015, İstanbul.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER