Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Muharrem Aka

Adı-Soyadı

Muharrem Aka

Doğum Yılı ve Yeri

15/05/1976

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Psikoloji

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

muharrem.aka@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İnönü Üniversitesi

1995-2000

Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2006-2009

Doktora

Atatürk Üniversitesi

2015-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

2011-2021

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Sosyoloji - Din Sosyolojisi - Din Psikolojisi - 

Doktora Tezi

Bireysel Psikolojik Danışma - Din Psikolojisi - Manevi ve Psikolojik Danışma

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dine ve Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışmanlık-I: Manevi Danışmanlık Perspektifinden Kuramsal Analizler

Dine ve Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışmanlık-II: Manevi Danışmanlık Perspektifinden Bir Uygulama Örneği.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

DAKA-Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Projesi

WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği) Eğitimi Projesi

Oyun Terapisi Eğitimi Projesi

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER