Ünvanı

Arş. Gör.

Muhammed Mücahid Dalkılıç

Adı-Soyadı

Muhammed Mücahid Dalkılıç

Doğum Yılı ve Yeri

1991/Sandıklı

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Sosyoloji

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

muhammeddalkilic@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66 (Dahili: 1417)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Selçuk Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler

2010-2014

Lisans

Anadolu Üniversitesi/Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji

2014-2018

Yüksek Lisans

Necmettin Erbakan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji ABD

2014-2017

Doktora

Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji ABD

2018-Devam Ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

2015-2015

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

DALKILIÇ, Muhammed Mücahid (2017). "Charlie Hebdo Saldırıları Öncesi ve Sonrası Fransa'da Kültürel Irkçılık", Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, KONYA.

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

  • Irk ve Etnisite Çalışmaları
  • Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi
  • İletişim Sosyolojisi
  • Gençlik Sosyolojisi
  • Kuşak Araştırmaları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YARDIM, Müşerref ve DALKILIÇ, Muhammed Mücahid (2018). "Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları Çerçevesinde İslamofobya: L’Express Dergisi Örneği", Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 1, ss. 89-109.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

YAŞAR, Muhammet Ruhat ve DALKILIÇ, Muhammed Mücahid (2019). Beyaz Yakalı Dolandırıcılık ve Oltalamanın Kapitalist Temelleri. Bayram Nazır vd. (Ed.), II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (s. 746-758). Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

YARDIM, Müşerref ve DALKILIÇ, Muhammed Mücahid (2019). Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları Çerçevesinde İslamofobya: L’Express Dergisi Örneği. Hakan Aydın, Metin Eken ve Mustafa Derviş Dereli (Ed.), Medya ve İslamofobi içinde (s. 149-170). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DALKILIÇ, Muhammed Mücahid (2020). "Amerika Birleşik Devletleri Medyasında 15 Temmuz Darbe Girişimi", İçtimaiyat Dergisi, C. 4, 15 Temmuz Özel Sayısı, ss. 25-43.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

DALKILIÇ, Muhammed Mücahid (2020). "Gelecek 100 Yıl 21. Yüzyıl İçin Öngörüler", İslâm Medeniyeti Dergisi, C. 1, S. 45, ss. 165-178. [Kitap İncelemesi]

DALKILIÇ, Muhammed Mücahid (2020). "Suriye'den Türkiye'ye Gerçek Mülteci Hikâyeleri", Ortadoğu ve Göç Dergisi, C. 10, S. 20, ss. 429-437. [Kitap İncelemesi]PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Muhammed Mücahid Dalkılıç, "İslamofobinin Tarihsel Kökenleri ve Fransa'da Kurumsallaşan İslamofobi", Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2018, AKSARAY.

Muhammed Mücahid Dalkılıç, "Yunus Emre Enstitüsü'nün Kosova'daki Faaliyetleri", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 22-24 Ekim 2018, KONYA.

Muhammed Mücahid Dalkılıç, "Yumuşak Güç Unsuru Olarak Eğitim ve Türk Dış Politikasında Eğitimin Yeri", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 22-24 Ekim 2018, KONYA.