Ünvanı

Prof. Dr.

Mehmet ŞENTÜRK

Adı-Soyadı

Mehmet ŞENTÜRK

Doğum Yılı ve Yeri

18.01.1984 - Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

msenturk@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 2666/1503

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gaziantep Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

2003-2006

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat ABD.

2007-2009

Doktora

İnönü Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat ABD.

2010-2014

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu

2009-2014

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

2014-2015

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

2015-2021

Prof. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

25.01.2021-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Türkiye’nin Enerji Ekonomisi: Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye (TR) Enerji Politikalarının Yapısal Uyum Sorunları

Doktora Tezi

Türkiye’de Cari İşlemler Açığını Etkileyen Faktörlerin VAR Modelleri ile Analizi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Makro Ekonomi, Uluslararası Ticaret, Finansal Yönetim


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2021-Devam ediyor
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanlığı 2021-Devam ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 2015-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü 2014-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü 2014-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanlığı 2014-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Danışmanlığı 2014-2015

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeşiği 2021-Devam ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2014-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2014-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeliği 2014-2016
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bologna Koordinasyon Komitesi Üyeliği 2012-2016
İpekyolu Kalkınma Ajansı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Komitesi Üyeliği 2011-2012

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

(Journals listed in SSCI or SCI are marked with *)

 • *“Sensitivity of Stock Market Indices to Oil Prices: Evidence from Manufacturing Sub-Sectors in Turkey” Panoeconomicus, Vol: 59, Issue: 4, 2012, pp. 463-474. UDC 338.516:665,6 (560) (with I. Halil EKSI and H. Semih YILDIRIM) ISSN: (Print) 1452-595X, (Online) 2217-2386, WOS: 000309798100004, DOI: 10.2298/PAN1204463E URL:http://www.panoeconomicus.rs/casopis/2012_4/04%20Ibrahim%20Halil%20Eksi.pdf

 • *“The Relationship Among the Current Deficit-Short Term Capital Movements and Economic Growth Evidence From Turkey” Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol: 47, Issue: 1, 2013, pp. 275-290. (with Yusuf Ekrem AKBAS, Canan SANCAR and Haydar AKYAZI) ISSN: (Print) 0424-267X, (Online) 1842-3264, WOS: 000322930800016 URL: http://www.ecocyb.ase.ro/nr_2013_pdf/YUSUF%20%20AKBAS.pdf

 • *“The Impact of Foreign Direct Investment Inflows on the Performance of Economic Growth: Evidence from Selected Developing Countries” Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol: 48, Issue: 2, April, 2014, pp. 185-200. (with Ali SEN and Gokcen SAYAR OZKAN) ISSN: (Print) 0424-267X, (Online) 1842-3264, WOS: 000338090100011 URL: http://www.ecocyb.ase.ro/eng/Ali%20SEN.pdf

 • “Uluslararası Ham Petrol Fiyatlarındaki Volatilitenin İşsizlik Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Üzerine Ampirik Bulgular” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi–Journal of Social Sciences, Cilt: 10, Sayı: 2, Nisan, 2011, ss. 715-730. (with Birol ERKAN, Yusuf Ekrem AKBAS and Tayfur BAYAT) ISSN: 1303-0094 URL: http://www1.gantep.edu.tr/~sbd/index.php/sbd/article/view/396/261

 • “Ham Petrol Fiyatlarındaki Volatilitenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyümesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği” Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi-Journal of Management and Economics, Cilt: 18, Sayı: 1, Haziran, 2011, ss. 19-28. (with Arif OZSAGIR, Birol ERKAN and Oguz KARA) ISSN-1302-0064 URL: http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/pdf/c18s12011/19-28.pdf

 • “Reconsidering the Relationship between Oil Price and Industrial Production: Testing for Cointegration in some of the OECD Countries” Eurasian Journal of Business and Economics, Vol: 4, Issue: 8, November, 2011, pp. 1-12. (with I. Halil EKSI and Berna BALCI IZGI) ISSN: (Print) 1694-5948, (Online) 1694-5972 URL: http://www.ejbe.org/EJBE2011Vol04No08p001-EKSI-IZGI-SENTURK.pdf

 • “Artan Oranlı Vergi Tarifelerinin Vergi Ödeme Alışkanlıkları Bakımından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği” Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dünyası Kırgız Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı: 28, Makale No: 19, Ocak-Şubat, 2012, ss. 1-13. (with Canan SANCAR) ISSN: 1694-528X URL: http://www.akademikbakis.org/28/19.pdf

 • “Bingöl İlinin Türkiye’nin İhracat ve GSYH’sına Katkısının Alt Sektörler İtibarıyla İncelenmesi” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 21, Nisan, 2012, ss. 107-126. (with Birol ERKAN and Yusuf Ekrem AKBAS) ISSN: 1303-5495 URL: http://www.ticaret.edu.tr/Uploads/yayin/sosyal24/icindekiler.pdf

 • “Can Reducing the Black Economy be an Alternative Solution for Solving Poverty in Turkey International Journal of Humanities and Social Science, Vol: 2, Issue: 9, May, 2012, pp. 41-54. (with Yusuf Ekrem AKBAS) ISSN: (Print) 2220-8488, (Online) 2221-0989 URL: http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_9_May_2012/5.pdf

 • “Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Bütçeleme (Cinsiyete Duyarlı Bütçe) Yaklaşımı” Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi–International Journal of Economic and Administrative Studies, Sayı: 9, Temmuz, 2012, ss. 85-106. (with Birol ERKAN, Yusuf Ekrem AKBAS and Sadettin PAKSOY) ISSN: (Print) 1307-9832, (Online) 1307-9859 URL: http://www.uiiid.net/documents/985_106_MAKALE_96.pdf

 • “The Analysis of Fluctuations and Causality of Current Deficit Economic Growth and Short Term Capital Flows of Organization for Economic Co-Operation and Development” Journal of Applied Economic Sciences, Vol: VII, Issue: 22(4), Winter, 2012, pp. 334-344. (with Yusuf Ekrem AKBAS and Gokcen SAYAR OZKAN) ISSN: 1843-6110 URL: http://cesmaa.eu/journals/jaes/files/JAES_VolumeVII_Issue4(22)_Winter2012.pdf

 • “Euro/TL Volatilitesinin Türkiye - Avrupa Birliği Ticaret Performansı Üzerindeki Etkileri: Ampirik Bulgular” Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, Ocak, 2013, ss. 112-124. (with Yusuf Ekrem AKBAS and Suzan ERGUN) ISSN: (Print) 1302-6739, (Online) 1308-6979 URL: http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/633/pdf_14

 • “MENA Ülkelerinde Elektrik Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Karşılıklı İlişkinin Analizi” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 41, Ocak-Haziran, 2013, ss. 45-67. (with Yusuf Ekrem AKBAS) ISSN: 1301-3688 URL: http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi41/sayi_41.htm

 • “Uluslararası Ham Petrol ve Altın Fiyatlarının Amerikan Doları ile İlişkisi: Ampirik Bir Uygulama” İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Kış, 2013, ss. 138-148. (with Yusuf Ekrem AKBAS and Ugur ADIGUZEL) ISSN: 2146-1740 URL: http://cms.inonu.edu.tr/tr/akademikyak/menu/2912

 • “İşsizlik–Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Karşılıklı İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği” E-Journal of Yasar University, Vol: 9, Issue: 34, April, 2014, ss. 5820-5832. (with Yusuf Ekrem AKBAS) ISSN: 1305-970X URL: http://journal.yasar.edu.tr/no-34-vol-9/

 • “External Determinants of Economic Growth in Developing Countries: Panel Data Analysis” Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 2014, Sayı: 1, Ağustos, 2014, ss. 15-28, (with Ali SEN, Gokcen SAYAR OZKAN and Engin DUCAN) DOI: 10.14780/iibdergi.201417534 ISSN: 1300-7262 URL: http://dosya.marmara.edu.tr/ikf/iib-dergi/2014-1/makale_2.pdf

 • “Cross Sectional Dependence and Cointegration Analysis among the GDP-Foreign Direct Investment and Aggregate Credits: Evidence from Selected Developing Countries” Asian Economic and Financial Review, Vol: 4, Issue: 11, November, 2014, pp. 1485-1501. (with Yusuf Ekrem AKBAS and Gokcen SAYAR OZKAN) ISSN: (Print) 2305-2147, (Online) 2222-6737 URL: http://www.aessweb.com/pdf-files/aefr-2014-4(11)-1485-1501.pdf

 • The Relationship between Capital Flows and Current Deficit: Evidence from TurkeyIndian Journal of Finance, Vol: 8, Issue: 11, November, 2014, pp. 7-22. (with Yusuf Ekrem AKBAS and Canan SANCAR) ISSN: 0973-8711 URL: http://www.indianjournaloffinance.co.in/index.html

 • “Exchange Rates and Foreign Exchange Reserves in Turkey: Nonlinear and Frequency Domain Causality Approach” Theoretical and Applied Economics, Vol: XXI, No. 11, 2014, pp. 27-42. (with Tayfur BAYAT and Selim KAYHAN) ISSN: (Print) 1841-8678, (Online) 1844-0029 URL: http://store.ectap.ro/articole/1032.pdf

 • “Küresel Finans Krizi Sonrasında Merkez Bankacılığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol: 9, No: 3, July 2016, pp. 147-160. (with Selim KAYHAN and Tayfur BAYAT) ISSN: (Print) 1308-4208, (Online) 1308-4216 URL: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/226559

 • “Economic Growth and Energy Consumption in Turkey and Italy: A Frequency Domain Causality Analysis” Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol: 9, No: 4, October 2016, pp. 107-119. (with Edgardo SICA) ISSN: (Print) 1308-4208, (Online) 1308-4216 URL: http://iibfdergi.nigde.edu.tr/article/view/5000199006/5000175433

 • “Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol: 6, No: 2, December 2016, pp. 1-14. (with Engin DUCAN and Mustafa SIT) ISSN: (Online) 2536-4464 URL: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/264629

 • “AR&GE – Patent Harcamaları ve Teknolojik İlerlemenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Uygulama” Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol: 9, No: 17, ss. 225-221. (with Zeynep KOSE) ISSN: (Print) 1309-3762, (Online) 2149-1585 URL: http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/32184/315846

 • (Accepted) “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bulgular” Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, Nisan 2018, (with Selim ERDOGAN, Engin DUCAN and Aslı SENTURK) ISSN: (Print) 1308-4208, (Online) 1308-4216


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • “Yoksullukla Mücadelede Kayıt Dışılığın Azaltılması: Türkiye Örneği” T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, 13-15 Ekim 2010, Istanbul-Turkey, pp. 407-422. (with Yusuf Ekrem AKBAS) ISBN: 978-975-19-5056-7 URL: http://poverty2010istanbul.org/assets/Uploads/cilt2.pdf

 • “Türkiye-Suriye Ticaretinde Standart Uluslararası Sanayi Sınıflandırması (Düzey 1) Bazında Yoğunlaşmalar Üzerine Bir Araştırma” Kilis 7 Aralık Üniversitesi-Halep Üniversitesi, 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 4-6 November 2010, Kilis-Turkey, pp. 637-648. (with Arif OZSAGIR, Yusuf Ekrem AKBAS and Efdal POLAT) ISBN: 978-605-87836-0-07 URL: http://iibf.kilis.edu.tr/bordertrade/files/Kongre_kitapcigi.pdf

 • “Kayıt Dışı Ekonomi–Sınır Ticareti Etkileşimi: Türkiye Örneği” Kilis 7 Aralık Üniversitesi-Halep Üniversitesi, 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 4-6 November 2010, Kilis-Turkey, pp. 531-539. (with Yusuf Ekrem AKBAS) ISBN: 978-605-87836-0-07 URL: http://iibf.kilis.edu.tr/bordertrade/files/Kongre_kitapcigi.pdf

 • “Bingöl İlinin, Türkiye’nin İhracat ve GSYH’sına Katkısının Alt Sektörler İtibarıyla İncelenmesi” Bingöl Üniversitesi, Bingöl Sempozyumu, 17-19 September 2010, Bingol-Turkey, pp. 781-800. (with Birol ERKAN and Yusuf Ekrem AKBAS)

 • “Euro/Türk Lirası Kurundaki Dalgalanmaların Türkiye–Avrupa Birliği Ticaretine Etkisi” Kilis 7 Aralık Üniversitesi, I. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu, 8-10 December 2011, Kilis-Turkey, pp. 119-124. (with Yusuf Ekrem AKBAS and Suzan ERGUN) ISBN: 978-605-87836-1-4 URL: http://ticaretvetarim.kilis.edu.tr/dosyalar/BildiriKitabi.pdf

 • “Özel Tüketim Vergisi-Cari İşlemler Açığı İlişkisi: Türkiye Örneği” Kilis 7 Aralık Üniversitesi, I. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu, 8-10 December 2011, Kilis-Turkey, pp. 112-118. (with Ahmet UGUR and Yusuf Ekrem AKBAS) ISBN: 978-605-87836-1-4 URL: http://ticaretvetarim.kilis.edu.tr/dosyalar/BildiriKitabi.pdf

 • “Ekonomik Boyutları ile Göçler” Kilis 7 Aralık Üniversitesi, II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, 28-29 April 2016, Kilis-Turkey, pp. 538-548. (with Zeynep KOSE)

 • “Ortadoğu’da Yaşanan Jeopolitik Risklerin Türkiye-Ortadoğu Ticaretine Etkisi” II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, 28-29 April 2016, Kilis-Turkey, pp. 549-554. (with Umit GEZICI and Abdullah KAHRAMAN)

 • “Asimetrik Nedensellik Yaklaşımı ile Ekonomik Büyüme-Enerji Tüketimi İlişkisinin Testi: Nedensellik Her Durumda Geçerli Mi?” Eurasian Conference on Business and Economics IV, 18-20 May 2016, Bishkek-Kyrgyzstan, p. 42. (with Selim KAYHAN and Tayfur BAYAT), ISBN: 978-9967-28-048-9

 • “Küresel Finans Krizi Sonrasında Merkez Bankacılığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” Eurasian Conference on Business and Economics IV, 18-20 May 2016, Bishkek-Kyrgyzstan, p. 46. (with Selim KAYHAN and Tayfur BAYAT) ISBN: 978-9967-28-048-9

 • “How Price Stability Affect Financial Stability? Evidence from An Emerging Market Economy” 3rd International Congress on Political, Economic and Management Sciences, 8-12 November 2017, Serbia, p. 18. (with Ugur Adıguzel and Selim KAYHAN)


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “Üçüz Açıklar ve Finansal Krizler: Türkiye Deneyimi” Prof. Dr. Halil SEYİDOĞLU’na Armağan: Finansal Kriz Yazıları,Nobel Yayınları, Aralık, 2010, 335-369. (with I. Halil EKSI) ISBN: 978-605-395-450-7

 • “1929 Dünya İktisadi Buhranı ve 2008 Küresel Finans Krizi: Devletçilik Prensibi Açısından Bir Değerlendirme” Prof. Dr. Halil SEYİDOĞLU’na Armağan: Finansal Kriz Yazıları, Nobel Yayınları, Aralık, 2010, 389-408. (with Sadettin PAKSOY and Yusuf Ekrem AKBAS) ISBN: 978-605-395-450-7

 • “Anayasal İktisat Öğretisinin Bir Sonucu Olarak Mali Kural Uygulamaları (ABD ve AB Deneyimleri: Türkiye’de Uygulanabilirliği)” Prof. Dr. Sadık KIRBAŞ’a Armağan Kitabı, Okan Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 18, Eylül, 2011, 201-218. (with Yusuf Ekrem AKBAS) ISBN: 978-605-5899-15-8

 • “Ekonomik Bütünleşmeler ve AB – (Türkiye AB İlişkileri)” Nobel Yayınları, Kasım-2011, number of page 264. (with H. Mustafa PAKSOY, Sadettin PAKSOY and Bulent OZKAN) ISBN: 978-605-133-156-0

 • “2008 Küresel Finans Krizinin Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerindeki Etkilerinin Makro Ekonomik Verilerle Değerlendirilmesi” Küresel Finansal Krizden Borç Krizine: Nedenler, Etkiler ve Beklentiler, Ekin Yayınevi, Nisan-2014, 219-237. (with Sadettin PAKSOY and Yusuf Ekrem AKBAS) ISBN: 978-605-327-011-9

 • “Kambiyo Mevzuatı” Dış Ticaret İşlemleri, Lisans Yayıncılık, 2015, 171-176. ISBN: 978-605-5044-66-4

 • “Modern Makroekonomi: Kısa Dönemden Uzun Döneme” 15 th chapter in O’Sullivan, Arthur., Sheffrin, Steven, M., Perez, Stephen, J. “Makroekonomi: Prensipler, Uygulamalar ve Araçlar” translate from eight edition, Translate Editor: Prof. Dr. Kerem KARABULUT, 311-328. (with Gokcen SAYAR OZKAN), Pearson-Nobel. ISBN: 978-605-320-310-0

 • Finansal Sitem ve Ekonomik Büyüme14 th chapter in Frederic S. Mishkin, “Makro Ekonomi Politika ve Uygulama” translate from second edition, Translate Editor: Prof. Dr. Selami SEZGIN and Assoc. Prof. Dr. Mehmet SENTURK, pp. 372-390. (with Engin DUCAN), Pearson-Nobel.

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER