Ünvanı

Öğr. Gör.

Müslüm ÖZTÜRK

Adı-Soyadı

Müslüm ÖZTÜRK

Doğum Yılı ve Yeri

Ş.Urfa

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

mozturk@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 26 66- (Dahili:1626)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Çukurova Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

2004-2008

Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstütüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

2008-2011

Doktora

Selçuk Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bilişim Teknolojileri Mühendisliği ABD

2014-Devam Ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MEB

2008-2012

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2012-Halen

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Eğitimde Kullanımıyla İlgili Görüşleri

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


1. Bilgisayar Yazılımı

2. Bilgisayar Donanımı

3. Web Tasarımı ve Uzmanlığı

4. Bulanık Mantık

5. Tedarikçi Seçimi

6. Yapay Zeka

7. Uzman Sistemler

8. Genetik Algoritma

9.Lojik Yapılar ve Lojik Devreler

10. C# Programlama


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Proje Destek ve Koordinasyon Birimi Web Sitesi Yönetimi (Site Adresi:http://projeler.kilis.edu.tr) 2015-Halen
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Proje Destek ve Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Başvuru Otomasyonu Yazılımı Teknik Destek Sorumlusu (Site Adresi:http://ebap.kilis.edu.tr) 2015-2016
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Proje Destek ve Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Başvuru Otomasyonu Yazılımı Yöneticisi (Site Adresi:http://ebap.kilis.edu.tr) 2015-2016
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Proje Destek ve Koordinasyon Birimi Proje Başvuru Otomasyon Yazılımı Teknik Destek Sorumlusu (Site Adresi:http://proje.kilis.edu.tr) 2015-Halen
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Proje Destek ve Koordinasyon Birimi Proje Başvuru Otomasyon Yazılımı Yöneticisi (Site Adresi:http://proje.kilis.edu.tr) 2015-Halen
KMYO Bilgisayar Programcılığı Programı Öğrenci Kayıtları Görevli Koordinatör 2013-2015
Kilis 7 Aralık Üniversitesi MYO Laboratuvar-3 Düzenleme ve Güncelleme Yönetimi 2013-2015
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları Online Başvuru Otomasyon Yazılımı Teknik Destek Yöneticisi 2014-Halen
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları Online Başvuru Otomasyon Yazılımı Dizayn Yöneticisi 2014-Halen
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ana Web Sitesi Rehber Modülü Düzenleme Yönetimi 2013-2015
Kilis 7 Aralık Üniversitesi MYO Bologna Koordinatörü 2013-2014
Kilis 7 Aralık Üniversitesi MYO Bilgisayar Programcılığı Bölümü Farabi Koordinatörü 2012-2013
Kilis 7 Aralık Üniversitesi MYO Web Sitesi Yönetimi 2012-2015

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Bilgi İşlem Komisyonu Üyesi 2013-2015

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

  • YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE EĞİTİM HİZMETLERİNEİLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ KİLİS İLİ ÖRNEĞİ (II. ULUSLARARASI ORTADOĞU KONFERANSLARI Ortadoğu'daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu - 28.04.2016/29.04.2016)

  • YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKHİZMETLERİNDEN YARARLANABİLME VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİNBELİRLENMESİ KİLİS İLİ ÖRNEĞİ (II. ULUSLARARASI ORTADOĞU KONFERANSLARI Ortadoğu'daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu - 28.04.2016/29.04.2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER