Ünvanı

Arş. Gör.

Metin CİVEK

Adı-Soyadı

Metin CİVEK

Doğum Yılı ve Yeri

1993 - KASTAMONU

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat

Bölüm

Temel İslam Bilimleri Bölümü / Kelam ve İtikâdî İslâm Mezhepleri Anabilim Dalı

Yabancı Dil

İngilizce: 82,50

E-posta/Web

metincivek@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 - Dahili 1365

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / İlahiyat

2011 - 2016

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kelâm

2017 - 2020

Doktora

Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kelâm

2021 - Devam ediyor.

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

2016 - 2019

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2019 - Devam

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Kâdî Abdulcebbâr'ın Kur'ân Tasavvuru                                                                                                         

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

- Kelam

- İslam Mezhepleri Tarihi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Alan Editörlüğü 2020 - Devam
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sosyal Medya - Web Sitesi Yöneticiliği 2019 - Devam
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Proje Komisyonu 2019 - Devam
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Stratejik Plan ve Akreditasyon Komisyonu 2019 - Devam

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

- İlahiyat Fakülteleri XXIV. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Uluslararası "İslam Düşünce Geleneğinde Din-Bilim İlişkisi" Sempozyumu Bildiri Metinleri Kitabı, (Editör Kurulu Üyeliği), Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası, Kilis, 2019(1. Basım), 2020(2. Basım).PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

- İlahiyat Fakülteleri XXIV. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Uluslararası "İslam Düşünce Geleneğinde Din-Bilim İlişkisi" Sempozyumu, (Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği), Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, 2019.