Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

MEHMET KARAKUŞ

Adı-Soyadı

MEHMET KARAKUŞ

Doğum Yılı ve Yeri

ARABAN 08.10.1970

Fakülte/Yüksekokul

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ/İSLAM FELSEFESİ

Yabancı Dil

ARAPÇA :76,25

E-posta/Web

mehmetkus@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

505 666 23 97

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

1998-1993

Yüksek Lisans

HARRAN ÜNV. /SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ABD. /DİN FELSEFESİ

1993-2010

Doktora

ERCİYES ÜNV./ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİL. ABD./İSLAM FELSEFESİ

2011-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MEB

1995-2014

Öğr. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2014-2017

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2017-...

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

FÂRÂBÎ’NİN TANRI ANLAYIŞI

Doktora Tezi

İHVÂN-I SAFÂ RİSALELERİNDE ESTETİK VE SANAT

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Sanat ve Estetik


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 17.09.2018-...
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 19.04.2018-22.10.2019
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2017-08.01.2018

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karakuş, Mehmet, “Son Dönem Osmanlı Aydınlarından Ahmet Şuayb’in Hippolyte Taine’in Irk, Muhit ve Ân Nazariyesine Eleştirisi”, ÖZNE 26. Kitap-Bahar 2017 (Türkiye’de Felsefenin Yüzyılı), ss. 93-104.


Mehmet KARAKUŞ, "SANATIN NE’LİĞİ VE İŞLEVİ (Ali Şeriati ve Muhammed Kutub’un Düşüncesinden Hareketle Sanatın İnsaniliğiİslamiliği Meselesi)",  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2020/15 –BAHAR, ss.  252-266.

MEHMET KARAKUŞ,  "İDEAL DEVLETİNDE GELENEKSEL YÖNETİCİ TİPİ OLARAK HZ. ÖMER",  Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2020/1 | CİLT: 7 | SAYI: 1 | ss. 189-215.  

Mehmet KARAKUŞ, "Kindî'nin Eğitim Felsefesi", Felsefe Dünyası Dergisi, 2020 YAZ, Sayı:71, ss. 208-231.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 IV. Uluslararası Felsefe Kongresi, Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet, 13-15 Ekim 2016 Bursa – Türkiye, BİLDİRİ KİTABI, Mehmet Karakuş,Din ve Felsefe Bağlamında Yoksulluk ve Dayanışma” ss. 354-367.


 AL-FARABI 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES,11-14 Mayıs 2017 Gaziantep/TÜRKİYE, Özet Kitabı, Mehmet Karakuş, “İHVÂN-I SAFÂ RİSALELERİNDE PEYGAMBER ve FİLOZOFA VERİLEN DEĞER”, s.404.


Karakuş, Mehmet, KİLİSLİ MUSTAFA RÛHÎ EFENDİNİN RÛHU ŞURÛHUNDA AKIL, AKLIN FONKSİYONLARI VE AKLA VERİLEN DEĞER;   09-14 Mayıs 2018 , Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, (UBAK) 

Karakuş, Mehmet, İbn Arabî’nin Siyaset Düşüncesinde İmamet’in Şartları; 15-16 Kasım 2018 Uluslararası İbnü'l Arabi Sempozyumu, Malatya.

Mehmet KARAKUŞ, " Mûsâ Cârullah Bigiyef’in Ebul Ala el-Maari’ye Olan İlgisinin Sebepleri", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (USBK), 14-16 Mart 2019 Mersin, Bildiri Kitabı Eylül 2019 Kilis, ss. 394-401.

Mehmet KARAKUŞ, "Orta Çağ İslam Entelektüelleri Olan İhvân-ı Safâ’ya Göre Felsefenin Gerekliliği", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (USBK), 14-16 Mart 2019 Mersin, Bildiri Kitabı Eylül 2019 Kilis, ss. 402-409.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Karakuş, Mehmet, " Kilisli Mustafa Rûhî Efendinin Rûhu Şurûhunda Akıl, Aklın Fonksiyonları Ve Akla Verilen Değer",  Edt: M. Doğan Karacoşkun ve Osman Köse, "Geçmişten Günümüze Tarihten İzler II" (ss. 375-392) içinde, Berikan Yayınevi, Ankara.

Mehmet KARAKUŞ, İhvân-ı Safâ'da Estetik ve Sanat, Litera Yayıncılık, İstanbul 2018.

Mehmet KARAKUŞ, "Din Sanat ve Estetik İlişkisi", Din Felsefesi içerisinde Editör: Rıfat ATAY, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karakuş, Mehmet, “Son Dönem Osmanlı Aydınlarından Ahmet Şuayb'ın Fikrî Yapısı”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, (2015/2), ss.167-187


Karakuş, Mehmet, “Son Dönem Osmanlı Aydınlarından Ahmet Şuayb’ın Din Ve Ahlak Görüşleri”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, (2016/1), ss. 165-178.


Karakuş, Mehmet, “Fârâbî Düşüncesinde Tanrı’nın Varlığı Ve Nitelikleri”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, (2017/1), ss. 109-134.


Karakuş, Mehmet, İHVÂN-I SAFÂ RİSALELERİNDE PEYGAMBER ve FİLOZOFA VERİLEN DEĞER, KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,  Cilt 8 - Sayı 15 - Haz 2018, ss. 74-87.

Mehmet KARAKUŞ, "İhvân-ı Safâ Risalelerinde Tanrı'nın bilinmesi",  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Cilt 9 - Sayı 17 - Haz 2019, ss. 44-55.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

YOYAV Vakfı Milli Birlik ve Beraberlik Paneli, Mehmet Karakuş, Milli Birlik ve Beraberliğimizi Güçlendirmede Suriyeli Kardeşlerimizin Yaşadıklarının Katkısı”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 14.10.2016.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER