Ünvanı

Doç. Dr.

Mehmet ALPTEKİN

Adı-Soyadı

Mehmet ALPTEKİN

Doğum Yılı ve Yeri

1981- Silifke

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Türk Dili ve Edebiyatı

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

mehmetalptekin@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Gaziantep Üniversitesi

2013-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-2019-

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

SİLİFKE'DE ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ

Doktora Tezi

BAMSI BEYREK DESTANI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA (İNCELEME-METİN)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alptekin Mehmet (2020). Taşeli Platosu Masallarında Konar-Göçer Kültür Hayatından İzler. Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 8(23), 88-106.

Alptekin Mehmet (2020). Taşeli Platosu’nda Mitik Hayvanlar: Koçmar, Sinkurt ve Sırtınkılıç. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(72), 22-28.

Alptekin Mehmet (2019). Mersin-Silifke Yörük Kültür Hayatında Kül. Asia Minor Studies, 7(1), 34-45.

Alptekin Mehmet, Kaplan Tuba (2018). Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin “Türk Kültürüne İlişkin Metaforik Algıları. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 6(12), 254-262. 

Alptekin Mehmet (2018). Anadolu Sahası Türk Saz Şairlerinin Kıbrıs Üzerine Söyledikleri Şiirlerde Söz Kalıpları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 21-30. 

Alptekin Mehmet, Alptekin Zeynep Dilek (2017). İskender Pala’nın Şah ve Sultan Adlı Romanında Halk Bilimi Unsurları. AL-FARABİ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 193-224. 

Alptekin Mehmet (2017). Bamsı Beyrek Destanı İile Tatar   Türklerinin Alıp-Memşen Destanının Karşılaştırılması. Route Educational Social Science, 4(7), 332-341. 

Alptekin Mehmet (2017). Türk Kültüründe Yemin Unsuru Olarak At. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 304-313.

Alptekin Ali Berat, Alptekin Mehmet (2016). Yada Taşı İle İlgili Yeni Bilgiler. Bilimsel Eksen, 5(18), 22-31.

 Alptekin Mehmet (2015). 1974 Kıbrıs Barış Harekatının Karadeniz Bölgesindeki Saz Şairlerinin Şiirlerine Yansıması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,, 3(18), 533-540. 

Alptekin Mehmet (2015). Bey Böyrek Türküsü. Uluslararası Avrasya Sosyal  Bilimler Dergisi, 6(20), 152-163. 


 

 


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Alptekin Mehmet (2020). Feldmareşal Helmunt Von Moltke’nin Türkiye Mektupları’nda Türk Folkloruna Ait İzler. Euroasıa Congress On Scientific Researches And Recent Trends7, 2, 267-277. (Tam Metin Bildiri)

Alptekin Mehmet (2020). Kilis’ten Derlenmiş Bir Halk Hikâyesi: Dadaloğlu İle Gâvur Kızı. X. Umteb Internatıonal Congress On Vocatıonal & Technıcal Scıences, 1, 401-412. (Tam Metin Bildiri)

Alptekin Mehmet (2020). Kilis Masallarında Geçiş Dönemi (Doğum-Evlilik-Ölüm) Uygulamaları Hakkında Tespitler. Taras Şevçenko 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 305-312. (Tam Metin Bildiri)

 Alptekin Mehmet (2017). Kilis’te Ateş ve Ocak Kültüyle İlgili İnanışlar. Uluslararası Mercidabık tan Günümüze 500 Yılda Orta Doğu Sempozyumu, 237-244. (Tam Metin Bildiri)

Alptekin Mehmet (2017). Türk Destanlarında Deve. Asoscongres 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu.s.387 (Sözlü sunum-Özet Metin)

Alptekin Mehmet (2017). Mersin-Silifke Muhacirlerinde Ölüm Çevresinde Oluşan İnanışlar. IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu. Cilt 3. s.487-492

Alptekin Mehmet (2016). Sözlü Anlatıların Çeşitlenmesine Bir Örnek: Bamsı Beyrek Hikâyesi, II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 5-7 Mayıs, Nizip (Sözlü sunum-Özet Metin)


Alptekin, M. (2021). Günümüz Halk Şairlerinden İmamoğlu'nun Şiirlerinde Yunus Emre Tesiri. Vefatının 700. Yılında  Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu. 30 Haziran 2021, Kilis/ Türkiye. (Sözlü sunum)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Alptekin Ali Berat, Alptekin Mehmet  (2020) “Manas Destanı İle Dede Korkut Destanları Arasındaki Benzerlikler” Destan Yazıları. (Editör: Mehmet Alptekin), Konya, Kömen Yayınevi

 Alptekin, Mehmet (2019)  Mersin-Silifke’de Saya Gezme Ritüeli ve Tomas Oyunu Üzerinde Bir Araştırma,  Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı /Prof.Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı, (Editör: Esma Şimşek, Hatice İçel, Selçuk Peker, Atiye Nazlı), Konya: Kömen Yayınevi.

Alptekin Ali Berat, Alptekin Mehmet (2019). Halk Anlatılarında ve Kalıp İfadelerde Bit ile Pire. Böcek Kitabı, Kitabevi, (Editör: Emine Gürsoy Naskali). 

Alptekin Ali Berat, Alptekin Mehmet (2017). Türk Halk Anlatılarında ve Folklorunda Taş, Kültürümüzde Taş, (Editör: Gürsoy Naskali Emine, Koçak Murat, Dergah Yayınları.

Silifke’de Âşıklık Geleneği ve Âşık İmamoğlu (2020)., Alptekin Mehmet, Kömen Yayınevi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 270.

 Türk Folklorunda Deve (2019)., Alptekin Mehmet, Kömen Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 209.

 Alptekin Ali Berat, Alptekin Mehmet (2017) "Türk Halk Anlatılarında At", At Kitabı  (Editör: Gürsoy Naskali, Emine), Kitabevi 

 

 Anadolu Folklorundan İzler / Mustafa İnceoğlu'nun Mersin Halk Kültürüne Katkıları (2021)  Kömen Yayınları, ISBN: 978-605-2074-78-7

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alptekin Mehmet (2019). Mersin Folklorunda Püse (Kara Hekim) İle İlgili Tespitler. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 323-336. 

Alptekin Mehmet (2019). Halk Mutfağından, Halk Sağlığına Anadolu Türklüğünde Susam. Erciyes Dergisi, 42(495), 18-25. 

Alptekin Mehmet   (2018). Yörüklerde Bir Azık Türü: Çörek. Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 381-392. 

Alptekin Mehmet (2018). Deli Dumrul Hikâyesinin Konya-Ereğli Varyantı. Uluslararası Türkçe Edebiyat ve Kültür Dergisi, 7(4), 2409-2429. 

Alptekin Mehmet (2018). Gavurdağı Türkmen Masallarında Ölümden Sonra Hayatın Varlığı Düşüncesiyle İlgili Tespitler. Turkish Studies, 13(28), 31-46.

Alptekin Mehmet (2018). Meddah Behçet Mahir’in Halk Anlatılarında Halk Hekimliği ve Baytarlığı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), 879-893.

Alptekin Mehmet (2018). Köroğlu Destanının Anadolu Kollarında Tutsak Olma ve Tutsaklıktan Kurtulma Motifi.  Dicle     Üniversitesi      Sosyal  Bilimler      Enstitüsü   Dergisi, 10(20), 206-223. 

Dağı Fahri, Alptekin Mehmet, Kaplan Tuba (2018). Türk Dünyası Hayvan Masallarında Tespit Edilen Değerler. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(43), 227-247.

Alptekin Mehmet (2018). Gülnar ve Çevresinde Ölümle İlgili Uygulama ve İnanışlar Üzerinde Bir Araştırma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(1), 322-342. 

Alptekin Mehmet, Kaplan Tuba (2017). Bamsı Beyrek Destanında Selamlaşma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2522-2544. (Kontrol No: 4939188)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

Kitap editörlüğü

Alptekin Ali Berat (2020) Destan Yazıları, Konya: Kömen Yayınevi
PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER