Ünvanı

Öğr. Gör.

Mahmut AYTEKİN

Adı-Soyadı

Mahmut AYTEKİN

Doğum Yılı ve Yeri

Kilis

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm

İnşaat Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

mahmutaytekin@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488142666/1628

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü

2009-2013

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi/Yabancı Diller Yüksekokulu/İngilizce Hazırlık

2008-2009

Yüksek Lisans

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği ABD

2016-2018

Doktora

Erciyes Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği/Ulaştırma ABD

2018--

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2016-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Sepiyolit İçeren Çimento Esaslı Bağlayıcılarla Üretilen Harçların İşlenebilirlik, Dayanım ve Dayanıklılık Özelliklerinin Araştırılması

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Ulaştırma

Karayolu Mühendisliği

Yol Yapı Malzemeleri


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PEHLİVAN Hadaan, AYTEKİN Mahmut (2019). Yumuşak Betonarme Çeliğinin Beton Boşluk Suyu ve NaCl Çözeltisi İçerisinde Korozyon Davranışının İncelenmesi.  Physical Sciences, vol. 14-2.  ISSN: 1308 7304. pp 11-18, 2019.  http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2019.14.2.3A0089

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

PEHLİVAN Hadaan, AYTEKİN Mahmut (2017). Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş Yöresinde Üretilen Çimentoların Mekanik, Fiziksel, Kimyasal Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması. International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Çukurova University (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3816041)

PEHLİVAN Hadaan, AYTEKİN Mahmut (2017). The Effects of Natural Pozzolanes on Sustainable Cement Production. UEMK 2017 2nd International Energy and Engineering Conference, Gaziantep University, 49-56. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3816246)

PEHLİVAN Hadaan, AYTEKİN Mahmut (2017). Investigation on the of Natural Stones Used as The Building Materials and The Sector Problems in the Mardin Region. UEMK 2017 2nd International Energy and Engineering Conference, Gaziantep University, 28-36. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3816268) 

AYTEKİN Mahmut, PEHLİVAN Hadaan  (2017). The Sustainability of Recycled Aggregate. UEMK 2017 2nd International Energy and Engineering Conference, Gaziantep University, 25 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

PEHLİVAN Hadaan, AYTEKİN Mahmut (2017). Research on the Determination and Protection of Material Properties Of Historical Structures in Kayserı. UEMK 2017 2nd International Energy and Engineering Conference, Gaziantep University, 37-48. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3816298)

AYTEKİN Mahmut, YEŞİLTEPE Ömer (2018). Beton Bariyer Yüksekliğinin Hesaplanması Ve Beton Bariyer Prototip Tasarımı. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, UMTEB-III, Gaziantep Üniversitesi. (s 3357-3364) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AYTEKİN Mahmut, YEŞİLTEPE Ömer (2018). Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeşil Beton Kullanımının Önemi. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, UMTEB-III, Gaziantep Üniversitesi. (s 3357-3364) (Özet Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 YEŞİLTEPE Ömer, AYTEKİN Mahmut (2018).Zemin Yatak Katsayısı Değişiminin Radye Temel Kalınlığı Ve Donatısı Üzerine Etkileri. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, UMTEB-III,Gaziantep Üniversitesi. (s 3365-3369) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) 

 YEŞİLTEPE Ömer, AYTEKİN Mahmut (2018). Yapı Kat Deplasmanları İle Yatak Katsayısı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, UMTEB-III, Gaziantep Üniversitesi. (s 3370-3374) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

PEHLİVAN Hadaan, AYTEKİN Mahmut (2018). Yumuşak Betonarme Çeliğinin Beton Boşluk Suyu ve Nacl Çözeltisi İçerisinde Korozyon Davranışının İncelenmesi. KORSEM 18-XV. International Corrosion Symposium, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi.  (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

PEHLİVAN Hadaan, AYTEKİN Mahmut (2018). Binalarda Enerjinin Verimli Kullanımı ve Enerji Kimlik Belgesi Uygulamaları: Kilis İli Örneği. INSAC 18- International Science and Academic Congress 18 , Konya. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

PEHLİVAN Hadaan, AYTEKİN Mahmut (2018). Kilis Geleneksel Evlerinin Üretiminde Kullanılan Yapı Malzemelerinin İncelenmesi. INSAC 18- International Science and Academic Congress 18 , Konya. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AYTEKİN Mahmut, AKTAŞ Bekir,  (2019). Estimation of Traffic Parameters in Turkey Using with Gray Prediction Method. ICENS 19-5th International Conference on Engineering and Natural Sciences, Prague, Czech Republic. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

AYTEKİN Mahmut, FIRAT Ömer, Kılıç Ercan  (2019). Gri Tahmin Yöntemi ile Baraj Gölü Doluluk Oranı Tahminin Yapılması. 3. Uluslararası ZEUGMA Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

PEHLİVAN Hadaan, AYTEKİN Mahmut (2017). Geri Kazanılmış Agrega Kullanımının Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Beton 2017 İstanbul, THBB, 595-602. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3815947)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

İslahiye-Hassa Trası Katkılı Çimento Harçlarının Dayanım ve Dayanıklılık Özelliklerinin Araştırılması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, BAP, 2018-Devam ediyor.


ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER