Ünvanı

Arş. Gör.

Kübra AKATAY

Adı-Soyadı

Kübra AKATAY

Doğum Yılı ve Yeri

Malatya

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Türk Dili ve Edebiyatı

Yabancı Dil

E-posta/Web

kubraakatay@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1481

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İnönü Üniversitesi- Fen Edebiyat Fakültesi- Türk Dili ve Edebiyatı

2009-2013

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü- Eski Türk Edebiyatı

2014-2017

Doktora

Fırat Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü- Eski Türk Edebiyatı

Devam ediyor-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Milli Kütüphanede 06 Mil Yz A 54 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası: Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'îd (İnceleme-Metin), 2017

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Filoloji

Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER