Ünvanı

Arş. Gör.

Kübra Efendioğlu

Adı-Soyadı

Kübra Efendioğlu

Doğum Yılı ve Yeri

28.08.1994 Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Klinik Pskoloji

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

kubra.efendioglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 2666

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Işık Üniversitesi/ Fen Edebiyat Fakültesi/ Psikoloji(İngilizce)

15.09.2012-01.02.2017

Yüksek Lisans

Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Klinik Psikoloji

07.08.2019-Devam ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Pandemi Sürecindeki Başa Çıkma Stratejileri ve Algılanan Stres Düzeylerinin İncelenmesi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER