Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Ali Kemal TAŞKIN

Adı-Soyadı

Ali Kemal TAŞKIN

Doğum Yılı ve Yeri

1980 / Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Bölüm

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Yabancı Dil

E-posta/Web

kemaltaskin@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 813 93 15 - 1840

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Yozgat Bozok Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2013-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2018--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cengiz TAŞKIN, Önder KARAKOÇ, Ali Kemal TAŞKIN, Ubeyde GÜLNAR and Cemalettin BUDAK  (2017) EFFECTS OF 8-WEEK AEROBIC EXERCISE ON HEMOGLOBIN CONCENTRATION AND OXYGEN SATURATION IN 10-12 YEAR-OLD OBESE CHILDREN, International Journal of Current Research
Vol. 9, Issue, 10, pp.59435-59439, October, 2017

Ali Kemal TAŞKIN, Sinan AYAN ( 2016) The effect of educational games on the emotional intelligence of the children of 13-14 ages group, Turkish Journal of Sport and Exercise, Volume: 18 - Issue: 1 - Pages: 141-146 DOI: 10.15314/tjse.09995

Oktay ÇOBAN, Ali Kemal TAŞKIN, İrfan MARANGOZ, Fatih AKGÜL (2016) SON DÖRT YILIN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇLARININ DURAN TOP VE GOL ANALİZİ, The Journal of Academic Social Science Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, s. 719-726

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ali Kemal TAŞKIN, Özden TAŞĞIN, Mehmet Hakan BAŞARAN, Cengiz TAŞKIN (2010) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal Zeka Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi; 12 (2): 98–103

Mehmet Hakan BAŞARAN, Özden TAŞĞIN, Ahmet SANİOĞLU, Ali Kemal TAŞKIN (2009) Sporcularda Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi • 21.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER