Ünvanı

Prof. Dr.

ismail Gül

Adı-Soyadı

ismail Gül

Doğum Yılı ve Yeri

1971, Sivas

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ismailgul@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1626

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1988-1992

Yüksek Lisans

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1992-1994

Doktora

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1994-1998

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Dicle Üniversitesi

1994-1999

Dr. Öğr. Üyesi

Dicle Üniversitesi

1999-2010

Doç. Dr.

Dicle Üniversitesi

2010-2013

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2013-2015

Prof. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2015-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi


Harran Ovası Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Tane Sorgum ve Silaj Sorgum Çeşitlerinde En Uygun Azot Dozunun Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Harran Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 52 s, Şanlıurfa, 1994.

Danışman: Prof.Dr. Harun BAYTEKİN


Doktora Tezi

Diyarbakır Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Tane ve Silaj Sorgum Çeşitlerinde Farklı Bitki Sıklıklarının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Harran Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 162 s, 1998. Danışman: Prof.Dr. Harun BAYTEKİN

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri


1.   Mehmet HAKAN, "Diyarbakır'da Farklı Ekim Zamanlarının Kolza (Brassica napus L.)'da Verim ve Verim Öğelerine Etkisinin Belirlenmesi" 37 s, Diyarbakır, 2003.

2.   Saadet ALINCA, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Toplanan Buton Yoncasının (Medicago orbicularis L.) Morfolojik Özellikleri ve Moleküler Karakterizasyonu, 34 s, Diyarbakır, 2008.

3.   Sait KILIÇ, “Tüylü Yoncaların Karakterizasyonu” 53 s, Diyarbakır, 2010.

4.   Mehmet Salih DOĞRUL, Arıtma Tesisi Sularının Çim Bitkisi Üzerine Etkileri, 71 s, Diyarbakır, 2013.


Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

çim alanlar

mera ve çim alanlar


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Rektör Yardımcısı 2015-2016
MYO Müdürü 2015-2016
KİYÜ TAMER Müdürü 2014-2016
KİYÜ MYO Bölüm Başkanı 2013-2015
Bölüm Başkanlığı 2009-2011

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

D.Ü.Stratejik Plan ve Fiziki Alan Komisyonu 2004-2008
D.Ü.Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu 2001-2004

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


A1. Başbağ, M., V. Saruhan and İ. Gül, “Investigation for the Determination of Red Clover (Trifolium pratense L.) Cultivars may Grown in Southeastern Anatolia Region of Turkey, Pakistan Journal of Agronomy, 2(1), 20-27; (2003).

A2. Basbag, M., İ. Gül and V. Saruhan, “Performance of Lucerne Cultivars under Irrigated Conditions in the Southeastern Anatolia Region of Turkey”. New Zealand Journal of Agricultural Research, 47, 225-232, (2004).

A3. Gül, İ., M. Sümerli, B.T. Biçer, and Y. Yılmaz, “Heritability and Correlation Studies in Pea (Pisum arvense L.) Lines”, Asian Journal Of Plant Sciences, 4(2), 154-158, (2005).

A4. Gül, İ and V. Saruhan, “Determination of Yield and Yield Components of Grain Sorghum Cultivars Grown as Second Crop”, Journal of Agronomy, 4(1), 61-66, (2005).

A5. Gül, İ., V. Saruhan and M. Basbag, “Determination of Yield and Yield Components and Relationship among the Components of Grain Sorghum Cultivars Grown as Main Crop”, Asian Journal Of Plant Sciences, 4(6), 613-618, (2005).

A6. Saruhan, V., İ. Gül and C. Akıncı, “A Study of Adaptation of Some Corn Cultivars as Grown Second Crop”, Asian Journal of Plant Sciences, 6 (2), 326-331, (2007).

A7. Başbağ, M., İ. Gül and V. Saruhan, “Investigation for the Determination of White Clover (Trifolium repens L.) Cultivars that can be Grown Southeastern Anatolia Region of Turkey”, Journal of Agronomy, 6(3), 449-453, (2007).

A8. Başbağ, M., M.B. Kalkanlı, İ. Gül and V. Saruhan, “Performance of Grass-Legume Mixtures under Irrigation in the Southeastern Anatolia Region of Turkey, Journal of Biological Sciences, 7(7), 1254-1257, (2007).

A9. Akıncı, C., İ. Doran, M. Yıldırım and İ. Gül, “Effects of Different Zinc Doses on Zinc and Protein Contents of Barley”, Asian J. Chemistry, 20(3), 2293-2301, (2008).

A10. Gül, I., C. Akıncı, İ. Doran, H. Kılıç and H. Baytekin, “Effects of Different Previous Crops and Nitrogen Rates on Double Cropping Maize (Zea mays L.)”, Asian J. Chemistry, 20(4), 2947-2954, (2008).

A11. Gül, İ., “Effect of Different Previous Crops and Nitrogen Rate on Grain Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench)”, Asian J. Chemistry, 20(4), 2914-2922, (2008).

A12. Gül, İ., M. Yıldırım, C. Akıncı, İ. Doran and H. Kılıç, “Response of Silage Maize (Zea mays L.) to Nitrogen Fertilizer after Different Crops in a Semi Arid Environment”, Turkish J. Agric. Forestry, 32, 513-520, (2008).

A13. Baran, M., İ. Gül and R. Demirel, “Effects of Sorghum on Nutrient Digestibility and Some Milk Parameters in Dairy Cow Rations”, Journal of Animal and Veterinary Advances”, 7 (7), 879-884, (2008).

A14. Baran, M.S., B. Yokuş, İ. Gül, M. Alp and N. Şahin, “The Effect of Sorghum Grain on Ruminal Fermentation and Some Blood Parameters in Beef Cattle”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 7 (7), 825-829, (2008).

A15. Gül, İ., R. Demirel, N. Kılıçalp, M. Sümerli and H. Kılıç, “Effect of Crop Maturity Stages on Yield, Silage Chemical Composition and In vivo Digestibilities of the Maize, Sorghum and Sorghum-Sudangrass Hybrids Grown in Semi-Arid Conditions”, Journal of Animal and Veterinary Advances 7(8), 1021-1028, (2008).

A16. Güler, M., İ. Gül, H.Y.Emeklier and G. Akdoğan, “Nitrogen and Plant Density Effects on Sorghum”, Journal of Agronomy, 7(3), 220-228, (2008).

A17. Açıkgöz, E., A. Üstün, İ. Gül, E. Anlarsal, A.S. Tekeli, İ. Nizam, R. Avcıoğlu, H. Geren, S. Çakmakçı, B. Aydınoğlu, C. Yücel, M. Avcı, Z. Acar, İ. Ayan, A. Uzun, U. Bilgili, M. Sincik and M. Yavuz, “Genotype x Environment Interaction and Stability Analysis for Dry Matter and Seed Yield in Field Pea (Pisum sativum L.)”, Spanish Journal of Agricultural Research, 7(1), 96-106, (2009).

A18. Doran, İ., C. Akıncı, M. Yıldırım, İ. Gül and Z. Kaya, “Effects of Different Zinc Application Methods on Agronomic Traits of Durum Wheat in a Semi-Arid Anatolian Environment”, Asian Journal of Chemistry, 21(5), 3772-3780, (2009).

A19. Saruhan, V., İ.Gül, I.Aydın. “The effects of sewage sludge used as fertilizer on agronomic and chemical features of bird's foot trefoil (Lotus corniculatus L.) and soil pollution”, Scientific Research And Essays, 5(17), 2567-2573 (2010).

A20. Doğanlar, Z.B., K.Demir, H.Başak, İ.Gül, “Effects of salt stress on pigment and total soluble protein contents of three different tomato cultivars”, African Journal Of Agricultural Research, 5(15), 2056-2065, (2010).

 A21. Bilgili, U., A.Uzun, M.Sincik, M.Yavuz, B.Aydınoğlu, S.Çakmakçı, H.Geren, R.Avcıoğlu, İ.Nizam, A.S.Tekeli, İ.Gül, E.Anlarsal, C.Yücel, M.Avcı, Z.Acar, İ.Ayan, A.Üstün, E.Açıkgöz, “Forage Yield And Lodging Traits In Peas (Pisum Sativum L.) With Different Leaf Types”, Turkish Journal Of Field Crops, 15(1), 50-53, (2010).

A22. Saruhan, V., İ.Gül, A.Kuşvuran, F.Aydın. “Effects of Sewage Sludge used as Fertilizer on Heavy Metal Contents of Bird's-Foot Trefoil (Lotus corniculatus L.) and Soil”, Asian Journal of Chemistry, 24(2), 866-870, (2012).

A23. Gül, İ. Diyarbakır Koşullarında Bazı Yumak Türlerinin Çim Alan Performansları Üzerine Bir Araştırma, Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University, 32 (1), 1-9, (2015).

A24. Sayar, M.S, Y. Han, M. Başbağ, İ. Gül and T.Polat, “Rangeland Improvement and Management Studies In the Southeastern Anatolia Region of Turkey”, Pak. J. Agri. Sci., Vol. 52(1), 9-18, (2015).

A25. Gül,İ, S. Alınca.Molecular characterization and determination of morphological traits of the button medic (Medicago orbicularis L.)”. Pakistan Journal Of Biological Sciences, 18(3), 141-145, (2015).

A.26.Gül, İ., Diyarbakır Koşullarında Bazı Çayır Salkım Otu Çeşitlerinin Çim Alan Performanslarının Belirlenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University, 32 (2), 55-63, (2015).


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B1. Gül,İ., Alınca, S. Determination of molecular characterization and morphological traits of button medic (Medicago orbicularis L.) collected from southeastern Turkey. 49th Croatian & 9th International Symposium on Agriculture February 16 - 21, 2014, Valamar Lacroma, Dubrovnik, Croatia Book of Abstracts 62 p, ISBN 978-953-7871-23-9; 2014.

B2. Gül, İ., Kiliç, S. The characterization of the hairy (burr) medic. 49th Croatian & 9th International Symposium on Agriculture February 16 - 21, 2014,| Valamar Lacroma Dubrovnik, Croatia, Book of Abstracts 102 p, ISBN 978-953-7871-23-9; 2014.

B3. Kılınç, S., Atakul, Ş., Aktaş, H., Yılmaz, Y., Gürsoy, S., Kılıç, H., Gül, İ. The Effect of Direct Sowing and Different Tillage Methods on Some Physical Properties of Soil in Wheat - Corn Rotation System. IMAC(International Mesopotamia Agriculture Congress) ), 22-25 September 2014,  Abstract Book,8-9; 2014.

B4. Atakul, Ş., Kılınç, S. , Aktaş, H., Yılmaz, Y., Gürsoy, S., Kılıç, H., Gül, İ. Effect of Different Tillage Methods on Yield and Yield components of II.Crop Corn under Diyarbakır Ecological Condition. IMAC(International Mesopotamia Agriculture Congress) 22-25 September 2014,  Abstract Book, 7-8; 2014.

B5. Sayar, MS., Han, Y., Başbağ, M., Gül, İ., Polat, T. Applied Rangeland Improvement and Management Projects in Southeastern Anatolian Region, Turkey.  IMAC(International Mesopotamia Agriculture Congress), 22-25 September 2014, Abstract Book,153-154; 2014.

B6. Gül, İ., Yıldırım, M., Kızılgeçi, F., Albayrak, Ö., Akıncı, C., Biçer, B.T. Performance of Zinc Application Methods on Durum Wheat.ICELIS (International Congress on Engineering and Life Science), 26-29 April 2018, Abstract Book:444;2018.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

C1. Demirkol, M ve İ. Gül, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü, Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Bölüm 42, Organik Tarımda Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü ve Önemi, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, İstanbul, 2006.

C2. Serin, Y., M. Tan, A. Koç, H. Zengin, B. Çomaklı, M.Deveci, Y. Şılbır, N. Şekeroğlu, O. Beyazoğlu, A. Aksoy, C. Vural, E. Hamzaoğlu, R. Hatipoğlu, T. Tükel, H. Çakan, S. Çınar, M. Başbağ, İ. Gül, H. Hoşgören, İ Aydın, İ Ayan, F. Uzun, H.G. Kutbay, A. Gökkuş, A.Ö. Parlak, H. Hakyemez, R. Avcıoğlu, H. Soya, H. Geren, Y. Gemici, H. Kendir, C. Sancak, N.Ş. Demirbağ, M. Öztekin, M. Altın, C. Tuna, İ. Nizam, S. Çakmakçı, M. Bilgen, H. Sümbül, C. Balabanlı ve H. Özçelik, “Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri”, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Çayır, Mera, Yembitkileri ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, 468 s, 2008.

C3. Baytekin, H., İ.Gül. Yembitkileri Genel Bölüm Cilt 1, Bölüm 4.1. “Yembitkilerinde Hasat, Kuru Ot Üretimi ve Depolama”, T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, s:121-136, İzmir, 2009.

C4. Tonçer, Ö., İ.Gül, M.Demirkol, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü, Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Bölüm 42, Bölüm 14, Biyokütle Enerjisi: Tarımsal Kaynaklar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, 453-478, İstanbul, 2010.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

D1. Baytekin, H., G. Bengisu ve İ. Gül, “Harran Ovası Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Tane Sorgumda Farklı Azot Dozlarının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(3), 198-211;1995.

D2. Baytekin, H., İ. Gül ve G. Bengisu, “Harran Ovası Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silaj Sorgumda Farklı Azot Dozlarının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(3), 212-226;1995.

D3. Gül, İ., C. Akıncı ve H. Baytekin, “Diyarbakır Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Karakterler İle Karakterler Arası İlişkilerin Saptanması”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(3), 31-40;1998.

D4. Gül, İ., M. Sümerli ve Y. Yılmaz, “Diyarbakır Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10(4), 416-421;2004.

D5. Başbağ, M ve İ. Gül, “Diyarbakır Koşullarında Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Hatlarında Bazı Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(3/4), 45-50;2004.

D6. Başbağ, M ve İ. Gül, “Diyarbakır Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) Hatlarında Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-7;2005.

D7. Gül, İ ve M. Başbağ, “Karacadağ’da Otlatılan ve Korunan Meralarda Bitki Tür ve Kompozisyonlarının Karşılaştırılması”. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 9-13;2005.

D8. Gül, İ ve M. Başbağ, “Diyarbakır Koşullarında Silaj Sorgum Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlerin Belirlenmesi” Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 15-21;2005.

D9. Gül, İ ve M. Sümerli, “Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) Hatlarının Diyarbakır Koşullarında Verim ve Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bu Özellikler Arasındaki İlişkiler”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(4), 61-67;2005.

D10. Kılıç, H ve İ. Gül, “Hasat Zamanının Diyarbakır Şartlarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Karakterler ile Silaj Kalitesine Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(3/4), 43-52:2007.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

E1. Demirel, R., M. Başbağ, İ. Gül ve V. Saruhan, “Mısır Silajı Yapım Tekniği”. Hasad Yayıncılık (Türkiye 1. Silaj Kongresi), 204-208, Bursa, 1997.

E2. Başbağ, M., R. Demirel, İ. Gül ve V. Saruhan, “GAP Bölgesi’nde Silajlık Materyal Olarak Mısır ve Sorgum Yetiştirme Olanakları”, Hasad Yayıncılık (Türkiye 1. Silaj Kongresi), 251-254, Bursa, 1997.

E3. Çölkesen, M., A. Öktem, C. Akıncı, İ. Gül, R. İri ve Y. Kaya, “Şanlıurfa ve Diyarbakır Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkisi”, Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 139-142a, Samsun, 1997.

E4. Başbağ, M., İ. Gül ve V. Saruhan, “Diyarbakır’da Korunan Bir Mera Alanında Bitki Tür ve Kompozisyonları ile Ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 499-503, Samsun, 1997.

E5. Akıncı, C., İ. Gül ve İ. Baysal, “Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşidi Tohumlarına Uygulanan Farklı Dozlardaki Gamma Işınlarının M1 Fidelerindeki Etkileri”, V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 242-247, Konya, 1998.

E6. Akıncı, C., İ. Gül ve İ. Baysal, “Şahin 91 Arpa Çeşidinin Tohumlarına Uygulanan Farklı Dozlardaki Gamma Işınlarının M1 Bitkileri Üzerindeki Etkileri”, V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 236-241, Konya, 1998.

E7. Hatipoğlu, R., A. Çil ve İ. Gül, “Diyarbakır Koşullarında Karışım Oranının Fiğ + Tiritikale Karışımında Ot Verimi ve Ot Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma”, GAP I. Tarım Kongresi, Cilt II, 667-674, Şanlıurfa, 1999.

E8. Gül, İ ve H. Baytekin, “Diyarbakır Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Tane Sorgum Çeşitlerinde Farklı Bitki Sıklıklarının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma”, GAP I. Tarım Kongresi, 797-804, Şanlıurfa, 1999.

E9. Gül, İ., C. Akıncı ve M. Çölkesen, “Diyarbakır Koşullarına Uygun Tane ve Ot Amaçlı Yetiştirilebilecek Yulaf Çeşitlerinin Belirlenmesi”, Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 117-125, Konya, 1999.

E10. Gül, İ ve M. Başbağ, “Ekolojik Tarımda Çayır Mer’a ve Yembitkileri”, Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 302-308, İzmir, 1999.

E11. Akıncı, C., İ. Gül ve M. Çölkesen, “Diyarbakır Koşullarında Bazı Arpa Çeşitlerinin Tane ve Ot Verimi ile Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi”, Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 405-410, Adana, 1999.

E12. Gül, İ., C. Akıncı ve M. Başbağ, “Diyarbakır Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Tane Sorgum Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi”, Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, 300-305, Adana, 1999.

E13. Gül, İ ve H. Baytekin, “Diyarbakır Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silaj Sorgum Çeşitlerinde Farklı Bitki Sıklıklarının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma”, Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, 166-171, Adana, 1999.

E14. Gül, İ ve M. Başbağ, “Diyarbakır Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silaj Sorgum, Sorgum Sudanotu Melezi, Sudanotu Çeşitlerinde Verim ve Verim Özelliklerinin İncelenmesi”, Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, 306-311, Adana, 1999.

E15. Kılıç, H., İ. Gül ve H. Baytekin, “Diyarbakır Sulu Koşullarında Bazı Ön Bitkilerin İkinci Ürün Mısırda Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi”, Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 423-428, Adana, 1999.

E16. Başbağ, M., C. Peker ve İ. Gül, “Diyarbakır Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Tohumluk Miktarlarının Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’de Tohum Verimi ve Bazı Verim Kriterlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, 218-222, Adana, 1999.

E17. Başbağ, M., Ş. Özdemir ve İ. Gül, “Diyarbakır Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Tohum Miktarlarının Sorgum x Sudanotu Melezinde Yeşil Ot Verimi ile Bazı Verim Komponentlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma” Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, 289-294, Adana, 1999.

E18. Başbağ, M., İ. Gül ve V. Saruhan, “Diyarbakır Koşullarında Bazı Tek Yıllık Baklagil ve Buğdaygil Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi”, Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, 69-74, Adana, 1999.

E19. Sümerli, M ve İ. Gül, “Diyarbakır Ekolojik Şartlarında Koca Fiğ Hatlarının Verim ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi”, Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, Çayır Mera Yembitkileri, 103-108, Tekirdağ, 2001.

E20. Başbağ, M., V. Saruhan ve İ. Gül, “Diyarbakır Koşullarında Bazı Tek Yıllık Baklagil Yembitkilerinin Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma”, Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, Çayır Mera Yembitkileri, 169-173, Tekirdağ, 2001.

E21. Gül, İ., “Diyarbakır İli Çınar İlçesi Aşağımollaali Köyü Çiftçi Koşullarında Farklı Tohumluk Miktarlarının Sorgum-sudanotu Melezi Çeşitlerinin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi”, Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, Çayır Mera Yembitkileri, 175-180, Tekirdağ, 2001.

E22. Şakar, D., S. Dirihan ve İ. Gül, “Diyarbakır Pirinçlik Garnizonunda Korunan ve Otlatılan Meralarda Bitki Tür ve Kompozisyonları ile Ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, Çayır Mera Yembitkileri, 181-186, Tekirdağ, 2001.

E23. Başbağ, M., V. Saruhan ve İ. Gül, “Diyarbakır Koşullarında Farklı Tohumluk Miktarlarının Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Benth.)’ nda Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi”, GAP II. Tarım Kongresi, Cilt II, 985-992, Şanlıurfa, 2001.

E24.Hatipoğlu, R., A.N. Çil ve İ. Gül, “Diyarbakır Koşullarında Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Fiğ+Tritikale Karışımında Ot Verimi ve Ot Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma”, GAP II. Tarım Kongresi, Cilt II, 825-832, Şanlıurfa, 2001.

E25. Gül, İ ve Ö. Tonçer, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Organik Tarımın Geleceğini Etkileyen Faktörler”, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 363-366, Diyarbakır, 2003.

E26. Güler, M., Ş. Yılmaz, İ. Gül, G. Akdoğan ve H.Y. Emeklier, “Azotlu Gübre Dozları ve Sıra Arası Açıklığının Ankara Koşullarında Silaj Sorgumun Bazı Morfolojik ve Agronomik Özelliklerine Etkisi” Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 281-286, Diyarbakır, 2003.

E27. Gül, İ., M. Güler, G. Akdoğan, Ş. Yılmaz ve H.Y. Emeklier, “Diyarbakır Koşullarında Azotlu Gübre Dozları ve Sıra Arası Açıklığının II.ürün Yemlik Sorgumun (Sorghum spp.) Morfolojik ve Agronomik Özelliklerine Etkisi”, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 287-292, Diyarbakır, 2003.

E28. Yılmaz, Ş., M. Güler, İ. Gül, G. Akdoğan ve H.Y. Emeklier, “Hatay Koşullarında Azotlu Gübre Dozları ve Bitki Sıklıklarının II. Ürün Yemlik Sorgumun (Sorghum spp) Verimine Etkisi”, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 298-302, Diyarbakır, 2003.

E29. Kün, E., A. Gür, Y. Pakyürek, B. Karlı, B.E. Ak, A.M, Çullu, N. Kılınçer, A. Öktem, M. Birsin, A. Alp, O. Çopur, İ. Özberk, İ. Gül, F. Özberk, S. Karahan, Ü.B. Kutlu ve Z. Özcan, “2005-2015 Dönemi GAP Bölgesi Bitkisel Üretiminde Olası Gelişmeler”, GAP IV. Tarım Kongresi, Cilt I, 27-107, 2005.

E30. Yılmaz, Y., Ö.Konuşkan, İ. Gül ve A.C. Ülger, “Diyarbakır’da İkinci Ürün Koşullarında Yetişme Süreleri Farklı At Dişi Melez Mısır Çeşitlerinde İki Ekim Zamanının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisinin Saptanması”, GAP IV. Tarım Kongresi, Cilt I, 867-873, Şanlıurfa, 2005.

E31. Bilgili, U., A. Uzun, M. Sincik, M.Yavuz, A. Üstün, İ. Gül, E. Anlarsal, A.S. Tekeli, İ. Nizam, R. Avcıoğlu, H. Geren, S. Çakmakcı, B. Aydınoğlu, C. Yücel, M. Avcı, T. Karaköy, Z.Acar, İ. Ayan ve E. Açıkgöz, “Farklı Yaprak Tiplerindeki Yemlik Bezelye Hatlarının Verim ve Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi”, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 83-86, Erzurum, 2007.

E32. Açıkgöz, E., A. Üstün, İ. Gül, E. Anlarsal, A.S. Tekeli, İ. Nizam, R. Avcıoğlu, H. Geren, S. Çakmakcı, B. Aydınoğlu, C.Yücel, M. Avcı, Z.Acar, İ. Ayan, A. Uzun, U. Bilgili, M. Sincik ve M.Yavuz, “Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.)’nde Genotip x Çevre İlişkileri ve Kuru Madde ile Tohum Veriminde Stabilite Analizleri”, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 79-82, Erzurum, 2007.

E33. Gül, İ., “Diyarbakır Koşullarında Yeşil Alanlara Uygun Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.) Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma”, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 345-348, Erzurum, 2007.

E34. Gül, İ., 2009. Diyarbakır Koşullarında Yeşil Alanlara Uygun Kamışsı Yumak (Festuca arundinacae Schreb.) Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, poster bildiriler, 898-901, Hatay, 2009.

E35. Sayar, M.S., A.E.Anlarsal, E.Açıkgöz, M.Başbağ ve İ.Gül. “Diyarbakır Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Hatlarının Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi”, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, sunulu bildiriler, 646-650, Hatay, 2009.

E36. Özdemir, G., H.Karataş, A.Bayram, İ.Doran, İ.Gül. “Gap Bölgesi Organik Tarım Potansiyeli ve Organik Tarım Uygulamaları”, 1.GAP Organik Tarım Kongresi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 144-155, Şanlıurfa, 2009.

E37. Sayar, M.S., S.Tekdal, Y.Han, M.Ş.Yasak, A.E.Anlarsal, M.Başbağ ve İ.Gül. “Diyarbakır Koşullarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi”, 1. Uluslararası katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, UDUSİS, 351-356, Diyarbakır, 2010.

E38. Saruhan, V., İ.Gül., İkinci Ürün Mısır Tarımı ve GAP Bölgesi Uygulamaları Diyarbakır’da Tarım, Doğa Ve Çevre Sempozyumu 1-3 HAZİRAN 2010, Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayınları Cilt I (Diyarbakır’da Tarım ve Hayvancılık), 136-147, 2011.

E39. Gül,İ., F.Ateş, R.Avcıoğlu, Kalıp (Rulo) Çim Üretimi ve Diyarbakır Açısından Önemi Diyarbakır’da Tarım, Doğa Ve Çevre Sempozyumu 1-3 HAZİRAN 2010, Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayınları Cilt I (Diyarbakır’da Tarım ve Hayvancılık), 195-203, 2011.

E40. Atalay, T., İ.Gül, V.Saruhan, Diyarbakır Tarım Tarihine Kısa Bir Dokunuş, Diyarbakır’da Tarım, Doğa Ve Çevre Sempozyumu 1-3 HAZİRAN 2010, Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayınları Cilt I (Diyarbakır’da Tarım ve Hayvancılık), 413-418, 2011.

E41. Turgut, M.M., A.Sessiz, İ.Gül. 2013. İki ve Dört Sıralı Tamburlu Tip Mısır Silaj Makinalarının Performanslarının Belirlenmesi. 28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 4-6 Eylül 2013, 197-201, 2013, Konya.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

F1. Karaaslan, D., R. Demirel ve İ. Gül, “Kanolanın Tarımı, İnsan ve Hayvan Beslenmesindeki Rolü”, Agro Tech Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Habercilik Araştırma Dergisi, 3(7), 52-56 (1997).

F2. Baran, M.S ve İ. Gül, “Ruminant Beslemede Sorgumun Kullanılma Olanakları ve Önemi” Hayvancılık Dünyası, Hayvancılık Yan Sanayi ve Veteriner Hekimliği Dergisi, 2(13), 73-77 (1998).

F3. Kartal, R., F. Ateş, A. Muşdağı, F. Aktaş, H. Güran, Ş. Genç, İ. Gül, “Organik Tarım”, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, III. Öğrenci Kurultayı, 175-182, Ankara, (2007).

F4. Ateş, F., H.Güran, B.Pervane, S.Baki, M.Demir, İ.Gül, “Tekel ve Sigara Sanayinde Özelleştirme”, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, IV. Öğrenci Kurultayı, 133-145, Ankara, (2008).

F5. Gül, İ., F.Yamaç, H.Oğurlu, “Toprağın Canı Humus: Anız Yangınları ve Çözüm Önerileri, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, VII. Öğrenci Kurultayı, 118-121, Ankara, (2011).

F6. Gül,İ., Kılıç, S, “Karacadağ Meraları” Diyarbakır Karacadağ, Dicle Üniversitesi 349-360 s, Uzman Matbaacılık ve Ciltleme, Topkapı, İstanbul, ISBN:978-975-7635-39-0, Nisan,2013.

F7. Gül,İ., Albayrak, Ö, “Diyarbakır Tarımına Yeni Ufuklar: Solucan Kompostu” Diyarbakır Yerüstü Kaynakları1:Tarım ve Hayvancılık, Dicle Üniversitesi 208-213 s, Uzman Matbaacılık ve Ciltleme, Topkapı, İstanbul, ISBN:978-975-7635-44,4, Haziran,2013.

F8. Doran, İ., Akıncı, C., Yıldırım, M., Gül, İ., Kaya, Z., Diyarbakır Koşullarında Farklı Çinko Uygulama Metotlarının Makarnalık Buğday ve Arpanın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri. Diyarbakır Yerüstü Kaynakları1:Tarım ve Hayvancılık, Dicle Üniversitesi 134-141 s, Uzman Matbaacılık ve Ciltleme, Topkapı, İstanbul, ISBN:978-975-7635-44,4, Haziran,2013.
PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.   Diyarbakır Koşullarında İkinci Ürün Geliştirme Projesi, DPT Teknolojik Araştırma Projesi-95 K 120330, Araştırıcı, 1996-1998.

 2.   Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Yerel Sorgum Hatlarının Toplanması, Genetik ve Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. T.C. Başbakanlık GAP-BKİ Başkanlığı, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Tarımsal Araştırma–İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi, Proje Kod No:2.5, 1-24, Araştırıcı, 2000.

 3.   GAP Bölgesi Ekolojik Koşullarına Uygun Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkisi Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesi, DPT Teknolojik Araştırma Projesi, Araştırıcı, 2004-2006.

 4.   Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kolza (Brassica napus L.) Çeşitlerinde Azot Miktarı ve Bitki Yoğunluğunun Tohum Verimi ve Yağ Oranına Etkisi, TÜBİTAK TOGTAG TARP Proje No: 1778, 1-54, Araştırıcı, 2001.

 5.   Diyarbakır'da ekmeklik ve makarnalık buğday ıslahı, TÜBİTAK TOGTAG TARP Proje No: 1903, 1-19, Araştırıcı, 2001.

 6.   GAP Bölgesinde yapılan tarımsal araştırmalar, gereksinim duyulan yeni araştırma konuları ve eylem planının oluşturulması, TÜBİTAK TOGTAG TARP Proje No. 2669/1, 3 cilt, Araştırıcı, 2001.

 7.   Diyarbakır İli Çayır-Mer’a ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi, DPT Projesi, Araştırıcı, 2002-2005.

 8.   Diyarbakır Sulu Koşullarında Yonca ve Üçgül Çeşit Verim ve Adaptasyonlarını Araştırma Projesi, TÜBİTAK TOGTAG TARP Proje No. 2261, 1-22, Araştırıcı, 2003.

 9.   Diyarbakır Koşullarında Farklı Çinko Uygulamalarının Makarnalık Buğday ve Arpanın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri, TÜBİTAK TOGTAG Proje 2657, 1-24, Araştırıcı, 2003.

 10. Ankara, Diyarbakır, Hatay illerinde tane ve silaj sorgum tarımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, TÜBİTAK TOGTAG Proje No. 2597, 1-164, Araştırıcı, 2003.

 11. Sulu Koşullarda Bazı Ana Ürünlerden Sonra Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır ve Sorgumda Farklı Azot Dozlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi, TÜBİTAK TOGTAG TARP Proje No: 2260, 1-107, Proje yöneticisi, 2004.

 12. Sorgumun, Besi Sığırlarında Canlı Ağırlık Artışı, Ruminal Fermantasyon, Besin Maddelerinin Sindirilebilirliği ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi, TÜBİTAK VHAG Proje TÜBİTAK VHAG No: 1775 101V064, 1-34, Araştırıcı, 2005.

 13. Diyarbakır Koşullarında Yeşil Alanlara Uygun Çim Tür ve Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, DÜBAP-02-ZF-63, 1-63, Proje yöneticisi, 2007.

 14. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplanan Medicago orbicularis’in Morfolojik Özellikleri ve Adaptasyonları ile Genetik Yakınlık veya Uzaklıklarının Saptanması, DÜBAP-06-ZF-97, 1-42, Proje yöneticisi, 2009.

15.Tüylü yoncaların(Medicago polymorpha L.) karakterizasyonu, DÜBAP-09-ZF-59, 1-52, Proje yöneticisi, 2010.

16. Arıtma Tesisi Sularının Çim Bitkisi Üzerine Etkileri, DÜBAP-RP-142, 1-60, Proje yöneticisi, 2013.

17. Kilis 7 Aralık Üniversitesi peyzaj alt yapısının güçlendirilmesi, BAP 2013/MAP 02, Proje yöneticisi, 2014.

             

Danışman Olarak Görev Aldığı Mera Projeleri (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
 

İli  No  İlçesi  Köyü  Mera Alanı (ha)  Proje Dönemi

BATMAN

   1  Merkez  Oymataş   382.20  2004-2008

   2  Merkez  Binatlı    1183.90  2007-2010

   3  Beşiri  Asmadere    838.10  2007-2010

   4  Beşiri  Beşpınar    1397.20  2007-2010

DİYARBAKIR

   5  Bismil  Ambar     432.90  2004-2008

   6  Bağlar  Oğlaklı    1584.20  2005-2008

   7  Bismil  Tepe     226.00  2005-2009

   8  Eğil  Kalkan     1566.20  2005-2008

   9  Çınar  Beşpınar    231.90 2005-2008

   10  Ergani Akçakale    4294.70  2005-2008

   11  Silvan  Sulubağ   161.50  2005-2008

   12  Lice  Duru     160.00  2005-2008

   13  Hazro  İncekavak   480.00  2005-2008

   14  Çermik  Ağaçhan   326.00  2005-2008

   15  Çüngüş  Keleşevleri  100.00  2005-2008

   16  Kayapınar  Karayakup  1428.10  2007-2010

   17  Çınar  Alatosun   1674.70  2008-2012

MARDİN

   18  Merkez  Dara   1194.30  2004-2008

   19  Derik  Üçtepe   256.10  2005-2009

SİİRT

   20  Kurtalan  Köprübaşı  113.70  2004-2008

   21  Merkez  Akyamaç  183.80  2004-2008

   22  Kurtalan  Gözpınar  107.00  2005-2008

   23  Pervari  Yukarıbalcılar  1374.90  2007-2010

ŞANLIURFA

   24  Merkez  Diphisarı  579.70  2004-2008

   25  Merkez  Kuşluca  1224.50  2004-2008

   26  Merkez  Aşağıiçkara 146.80  2004-2008

ŞIRNAK

   27  İdil  Pınarbaşı  292.00  2005-2008

   28  Cizre  Katran  295.90  2006-2009

   29  İdil  Sırtköy  1154.80  2007-2010

   30  İdil  Oymak  1386.80  2008-2011

   31  İdil  Üçok  1183.90  2008-2011

 Toplam         25961.80

 

Danışman Olarak Görev Aldığı TAGEM Projeleri (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

1.   Ulkesel Mısır Entegre Urun Yonetimi Bolge Verim Ve Adaptasyon Arastırmaları (Diyarbakır Lokasyonu ) / Ana Urun Verim Denemesi 2004-sürekli

2.   Ulkesel Mısır Entegre Urun Yonetimi Bolge Verim Ve Adaptasyon Arastırmaları (Diyarbakır Lokasyonu )/ Ortak Melez (SASA) Ana Urun Verim Denemesi 2004-sürekli

3.   Diyarbakır Kosullarında II.Urun Mısır Tarımında En Uygun Toprak İşleme Yönteminin Belirlenmesi.2005-2008.

4.   Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Cesitlerinde Taze Kocan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Ozelliklere Etkisi. 2010-2012.

5.   Diyarbakır İli Koşullarında Farklı Toprak İsleme Yöntemleri Kullanılarak Yeşil Gubrelemenin Ana Urun Pamuk ve Mısırda Verim, Verim Unsurları ile Toprak Ozelliklerine Etkisinin Belirlenmesi.2009-2011.

6.   Guneydoğu Anadolu Bolgesi Yem Bitkisi Arastırmaları.2008-2012.

7.       Ana Ürün Ve İkinci Ürün Olarak Bazı Şeker Sorgum Çeşitlerinin Verim Ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi.2015-2017

8.       Mısırda Farklı Dar Sıra Ve Çift Sıra Yetiştirme Tekniğinin Verim, Verim Bileşenleri Ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi.2015-2017

9.       Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azot Uygulamalarının Şeker Mısır Verim Ve Verim Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.2014-2016.

 

 

Dicle Üniversitesi Adına Görev Alınan Projeler;

1.           2004-2005: Diyarbakır valiliği yeşil kuşak projesi

2.           2001-2013: Diyarbakır valiliği gazi köşkü, valilik bahçesi

3.           2001-2004: 600 yataklı Askeri hastane çevre düzenleme

4.           1996-2013: Diyarbakırspor maç ve antrenman sahası çim alan tesisi ve bakımı

5.           2004-2005: İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi çevre düzenleme çalışmaları.