Doç. Dr. İrfan DELİ İrfan DELİ
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Matematik Eğitimi
irfandeli@kilis.edu.tr / irfandeli20@gmail.com
+90 348 814 26 66/1750