Ünvanı

Arş. Gör. Dr.

İlbey Cemal Nuri Özdemirci

Adı-Soyadı

İlbey Cemal Nuri Özdemirci

Doğum Yılı ve Yeri

19.10.1987 Tokat-Niksar

Fakülte/Yüksekokul

İİBF

Bölüm

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yabancı Dil

İngilizce 90 (Yökdil)

E-posta/Web

ilbeyozdemirci@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1523

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi

2005-2009

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi

2010-2014

Doktora

Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi

2014-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

03.02.2011-devam

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Türk Siyasal Hayatı

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

TÜBİTAK 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı - McGill University 2019


DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER