Ünvanı

Doç. Dr.

İbrahim EFE

Adı-Soyadı

İbrahim EFE

Doğum Yılı ve Yeri

01.06.1983 Fethiye

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yabancı Dil

İngilizce (İleri), Arapça (Orta)

E-posta/Web

ibrahimefe@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1509

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora Sonrası Araştırmacı

Manchester University Global Development Institute

2019-2020

Lisans

Atatürk Üniversitesi

2001-2005

Yüksek Lisans

Lancaster University

2007-2008

Doktora

Lancaster University

2008-2012

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Atatürk Üniversitesi

2005-2007

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2013-2014

Dr. Öğr. Üyesi

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi

2014-2015

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2015-2019

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF

2019-2020

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Tez Başlığı: Representations of Turkey in the European Union Plenary Debates: Critical Discourse Analysis

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ruth Wodak


Doktora Tezi

Tez Başlığı: Critical Discourse Analysis of Kemalism and Islamism in Turkish Newspapers

Tez Danışmanı: Prof. Ruth Wodak ve Prof. Tim Jacoby


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Siyasal İletişim, Gazetecilik, Eleştirel Söylem Analizi, Göç Politikaları, Politika Uygulamaları,


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ortadoğu ve Göç Araştırmaları Programı Anabilim Dalı Başkanı 2021-
Etik Kurul Başkan Yardımcısı 2019-
Kilis Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Müdürü (KODAM) 2021-
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı 2020-
Dış İlişkiler Koordinatörü 2021-
Yabancı Diller Yüksek Okul Müdürü 2021-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.   Dekel Irit,Forchtner Bernhard,EFE İBRAHİM (2019). Circumcising the body: negotiating difference and belonging in Germany. National Identities, 1-19., Doi: 10.1080/14608944.2019.1603218 (Yayın No: 5406683)       

2.   EFE İBRAHİM (2018). A corpus-driven analysis of representations of Syrian asylum seekers in the Turkish press 2011–2016. Discourse Communication, 13(1), 48-67., Doi: 10.1177/1750481318801624 (Yayın No: 4453668)

3.   EFE İBRAHİM,ÖZER ÖMER (2015). A corpus based discourse analysis of the vision and mission statements of universities in Turkey. Higher Education Research & Development, 34(6), 1110-1122., Doi: 10.1080/07294360.2015.1070127 (Yayın No: 1776695)

4.   EFE İBRAHİM,Forchtner Bernhard (2015). Saying sorry in Turkey The Dersim massacre of the 1930s in 2011. Journal of Language and Politics, 14(2), 233-257., Doi: 10.1075/jlp.14.2.03efe (Yayın No: 1776579)

5.   EFE İBRAHİM,YEŞİLTAŞ MURAT (2012). Representations of the Ergenekon Case in Turkey 2007 2011 Today s Zaman and Hurriyet Daily News. Middle East Critique, 21(2), 187-203. (Yayın No: 2659191)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.   EFE İBRAHİM,BULUNDU AHMET CİHAN (2017). Türk Basınında Mültecilik ile ilgili Kavramlar: Suriyeli Sığınmacı Krizi Örneği. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5409632)

2.   EFE İBRAHİM,PAKSOY ALAADDİN FARUK,PANDIR MÜZEYYEN (2016). Covering Syrian Asylum Seekers in the Turkish Press. 14th International Symposium Communication in the Millenium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2659167)

3.   EFE İBRAHİM,PAKSOY ALAADDİN FARUK,SÖYLEMEZ SAİT,AJGHIF Mohammad AJGHIF (2015). From Forced Migration to Integration Refugee Experiences and Media Representations. II. ULUSLARARASI ORTADOĞU KONFERANSLARI Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2659146)

4.   Dekel Irit,EFE İBRAHİM,Bernhard Forchtner (2015). Debating circumcision in Germany Israel and Turkey the negotiation of bodiesand differences. Differences, Inequalities and Sociological Imagination (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1867595)

5.   EFE İBRAHİM (2014). Suriyeli Mültecilerin Türk Medyasındaki Temsilleri. II. Ortadoğu’xxda Siyaset ve Toplum Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5412942)

6.   EFE İBRAHİM (2011). Headscarf or Turban Başörtüsü mü Türban mı. State, Society and Economy in the Modern Middle East Programme (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2660096)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1.   EXPANDING THE EVIDENCE BASE FOR PREVENTING AND COUNTERING VIOLENT EXTREMISM RESEARCH SOLUTIONS, Bölüm adı:(Critical Discourse Analysis of Turkish News Reporting on Recent Terrorist Attacks) (2018)., EFE İBRAHİM, HEDAYAH, Basım sayısı:1, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4453712)


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.   EFE İBRAHİM (2019). Unravelling A Myth: Emergence of The Myth of Female Kurdish Fighters in Social Media. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 6(1), Doi: doi.org/10.26513/tocd.553306 (Kontrol No: 5140397)

2.   EFE İBRAHİM (2019). Terrorism and Newspapers: Representation of ISIL and PKK TerrorAttacks in Turkish Newspapers. Akdeniz İletişim Dergisi(31), 322-338. (Kontrol No: 5403585)

3.   EFE İBRAHİM (2018). TÜRK GAZETELERİNDE DARBE HABERLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 250-277., Doi: 10.19145/e-gifder.356888 (Kontrol No: 4453692)

4.   PANDIR MÜZEYYEN,EFE İBRAHİM,PAKSOY ALAADDİN FARUK (2015). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi / A Content Analysis on the Representation of Syrian Asylum Seekers in the Turkish Press. Marmara İletişim Dergisi, 0(24), 1-26. (Kontrol No: 3872892)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.   KARACOŞKUN MUSTAFA DOĞAN,EFE İBRAHİM (2015). Dinî SöylemAçısından Çeşitli Gruplar Üzerine Sosyo Psikolojik Çözümlemeler. Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylemin Önemi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2659126)


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1.   Algılar ve Gerçekler Arasında -TÜRK BASININDA SURİYELİ SIĞINMACILAR (2018)., EFE İBRAHİM,PANDIR MÜZEYYEN,PAKSOY ALAADDİN FARUK, Nobel Bilimsel Eserler, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 215, ISBN:9786052149591, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5408902)

2.   Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar (2015)., EFE İBRAHİM, SETA Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 74, ISBN:9786054023615, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4459570)

3.   Milli Güvenlik Kültürü (2014)., EFE İBRAHİM, Sakarya Üniversitesi, Basım sayısı:1, ISBN:9786055077044, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1777134)

4.   15 Temmuz Darbe Girişimi ve Batı Medyası, Bölüm adı:(Times) (2017)., EFE İBRAHİM, SETA, Editör:İsmail Numan Telci, İbrahim Efe, Tuncay Kardaş, İsmail Çağlar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 100, ISBN:978-975-2459-20-5, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 5409036)

5.   Ak Partinin 15 Yılı Toplum, Bölüm adı:(Türk Göç Politikası: Ak Parti Dönemi) (2017)., EFE İBRAHİM, SETA Kitapları, Editör:İsmail ÇAĞLAR Ali ASLAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 229, ISBN:978-975-2459-41-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3878353)

6.   Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim, Bölüm adı:(Gazeteler, Dil ve Eleştirel Söylem Analizi: Uludere Haberleri Üzerine Bir İnceleme) (2014)., EFE İBRAHİM, Nobel, Editör:Samet Kavoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 260, ISBN:978-605-133-822-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1777230)

Diğer Yayınlar

1.   Kitap Kritiği, EFE İBRAHİM (2016). Language immigration and labor Negotiating work in the U S Mexico borderlands. LANGUAGE IN SOCIETY, Doi: https://doi.org/10.1017/S0047404516000452 (Yayın No: 2926168)

2.   Yorum, EFE İBRAHİM (2016). Suudi Arabistan Ve İran Bir Halat Çekme Yarışı Mı Yoksa Varlık Savaşı Mı. Ortadoğu Analiz, 8(73), 14-15. (Yayın No: 2659873)

3.   Yorum, EFE İBRAHİM (2016). JEOPOLİTİKTEN BEDEN SİYASETİNE TEHLİKELİ BEDENLER. Ortadoğu Analiz, 8(72), 30-31. (Yayın No: 2659855)

4.   Yorum, EFE İBRAHİM (2015). SURİYELİ SIĞINMACILAR VE TEMSİLİN GÜCÜ. Ortadoğu Analiz, 7(71), 26-27. (Yayın No: 2659220)

5.   Yorum, EFE İBRAHİM (2015). İsrailli Yerleşimci Terörü. Ortadoğu Analiz, 7(70), 64-67. (Yayın No: 2660027)

6.   Yorum, EFE İBRAHİM (2015). İsrail in Diğerleri. Ortadoğu Analiz, 7(69), 76-77. (Yayın No: 2660000)

7.   Yorum, EFE İBRAHİM (2015). Adaleti Ayalete Kuzuyu Kurda Emanet Etmek. Ortadoğu Analiz, 7(68), 44-45. (Yayın No: 2659965)

8.   Yorum, EFE İBRAHİM (2015). İsrail in Dokunulmazlığı Yahudi Düşmanlığı Kartını Oynamak. Ortadoğu Analiz, 7(66), 54-55. (Yayın No: 2306279)

9.   Yorum, EFE İBRAHİM (2014). Hamas IŞİD tir ve IŞİD Hamas tır. Ortadoğu Analiz, 6(65), 42-45. (Yayın No: 2659943)

10. Kitap Kritiği, EFE İBRAHİM (2014). The Journey To Tahrir Revolution Protest And Social Change in Egypt. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 1(2), 173-178. (Yayın No: 2659209)

11. Kitap Kritiği, EFE İBRAHİM (2014). Arab news and conflict a multidisciplinary discourse study. Critical Discourse Studies, 11(4), 500-502., Doi: 10.1080/17405904.2014.916030 (Yayın No: 2659201)PROJELER

1.   Impacts of Journalism on CVE in Turkey, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı:GEÇER EKMEL,Araştırmacı:EFE İBRAHİM, HEDAYAH, , 14/08/2016 - 13/01/2018 (ULUSLARARASI) 

2.   Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsillerinin Eleştirel Söylem Analizi, -Tübitak 1001, Araştırmacı:PAKSOY ALAADDİN FARUK,Araştırmacı:PANDIR MÜZEYYEN,Bursiyer:BAYKAL ZANA,Bursiyer:ŞENTÖREGİL MERVE,Bursiyer:selvin erdem,Yürütücü:EFE İBRAHİM, , 15/11/2015 - 15/03/2017 (ULUSAL)

3.   The Implementation of Turkish Policy on Syrian Refugees, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı:EFE İBRAHİM,Yürütücü:Jacoby Tim, The University of Manchester, , 30/07/2019 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI) 

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER