Ünvanı

Adı-Soyadı

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Yabancı Dil

E-posta/Web

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.DOGAN YAKUP,SARAÇ ESRA,ÇIÇEK ÖZGE (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Sorunları, Nedenleri ve Çözümlerine Yönelik Algıları. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(29), 787-804. (Yayın No: 3608079)

2. SARAÇ ESRA,CAPPELLARO EVREN (2015). Views of the Elementary Teachers and Pre-Service Elementary Teachers on the Nature of Science. Mediterranean Journal of Humanities, 2, 331-349., Doi: 10.13114/MJH.2015214576 (Yayın No: 3646165)

3. DOGRU MUSTAFA,SARAÇ ESRA (2013). Metaphors of primary school students relating to the concept of global warming. Educational Research and Reviews, 8(21), 2071-2082., Doi: 10.5897/ERR11.208 (Yayın No: 3646144)

4.SARIKAYA RABIA,SARAÇ ESRA (2018). An Analysis of Pre-service Teachers’xx Attitudes towards Environmental Issues in Terms of Various Variables. Universal Journal of Educational Research, 6(1), 99-109., Doi: 10.13189/ujer.2018.060109 (Yayın No: 4083171)

5.  SARIKAYA RABIA,SARAÇ ESRA (2018). A Study on Validty and Reliability of the Materialistic Tendencies Scale Towards the Environment for Prospective Teachers. International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(33), 1381-1403., Doi: 10.13189/ujer.2018.060109 (Yayın No: 4083171)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

C1. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “PIve Anti-windup PI denetleyici ile Vektör Denetim yöntemi Uygulanan AsenkronMotorun Hız Denetim Performansının İncelenmesi”, 1st International Symposium onInnovative Technologies in Engineering and Science, pp. 455-462, 7-9 June,Sakarya University, Sakarya, TURKEY, 2013.

C2. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Yıldız C.,Şekkeli M.,” Speed Control of Induction Motor Based on Model Reference AdaptiveControl Using Experimental Approach” The 3rd International Conference onElectric Power and Energy Conversion Systems, Yildiz Technical University,Istanbul, TURKEY, 2013.

C3. Açıkgöz H., Gani A., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Examine of Speed ControlPerformance of Permanent Magnet DC Motor with PI-Fuzzy Logic Controller byUsing Different Membership Functions”, 7th International Advanced TechnologiesSymposium (IATS’13), pp.667-671, Yildiz Technical University, İstanbul, 2013.

C4. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M.,“Design and Analysis of Power Electronic Transformers”, 2nd InternationalSymposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, (ISITES 2014),Karabük University, 2014.

C5. Açıkgöz H., Gani A., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M. “ Bulanık Mantık denetleyici veAnti-Windup PI denetleyici ile DTC Denetimi”, International Electronics,Computer and Automation Technology Symposium and Congress (EKOTEK 2014), KonyaSelcuk University, 2014.

C6. Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Şekkeli M.,“Analysis and Comparison of Hybrid and Single Tuned Passive Power Filters”, 2ndInternational Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science(ISITES 2014), Karabük University, 2014.

C7. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., ŞekkeliM., “Examine of PI – Fuzzy Logic Type Control Method Achievement in thePermanent Magnet DC Motor Speed Control”, 2nd International Symposium onInnovative Technologies in Engineeringand Science, (ISITES 2014), KarabükUniversity, 2014.

C8. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “SpeedControl of DC Motor using LQR and Genetic Algorithm Based PID Controller”,International Electronics, Computerand Automation Technology Symposium andCongress (EKOTEK 2014), Konya SelcukUniversity, 2014.

C9. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F.,“Bulanık Mantık ve PI Denetleyici ile SıvıSıcaklık Denetimi ve DinamikPerformans Karşılaştırması”, International Electronics,Computer and AutomationTechnology Symposium and Congress (EKOTEK 2014),Konya Selcuk University, 2014.

C10. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “KapalıBir Ortamdaki Sıvının Sıcaklık Denetiminde PID Denetleyicinin PerformansAnalizi”, 7th Engineering andTechnology Symposium, Çankaya University, 2014(TUBİTAK).

C11. Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Şekkeli M.,“Design and Performance Analysis of Double Tuned and Hybrid Passive PowerFilters for Harmonic Distortion Compensation”, International Conference onElectrical and Electronics Engineering ELECO 2014, Bursa.

C12. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “FuzzyLogic Based Control of Inverted Pendulum”, International Conference onElectrical and Electronics Engineering ELECO 2014, Bursa.

C13. Açıkgöz H., Gani A., Keçecioğlu Ö.F.,“Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller”,International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2014,Bursa.

 C14. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F.,Gani A., ŞekkeliM., “Optimal Control and Analysis Of Three Phase Electronic PowerTransformers”, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship,İstanbul University, 2015. (Elsevier&ScienceDirect).

C15. Yıldız C., Gani A., Açıkgöz H., KeçecioğluÖ.F., “Power Quality Measurement and Evaluation of a Wind Farm Connected toDistribution Grid”, World Conference on Technology, Innovation andEntrepreneurship, İstanbul University, 2015.(Elsevier&Science Direct).

C16. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F.,“Dynamic Performance Analysis of Self-tuning Fuzzy-PID Controller for theInverted Pendulum System”, the 4thInternational Fuzzy Systems Symposium, YildizTechnical University, Istanbul, Turkey on November5‐6, 2015.

C17. Açıkgöz H., Kale, G.,Keçecioğlu Ö.F.,Gani A.,Şekkeli M., “Performance Analysis and Design of Robust Controller for PWMRectifier”, 9th International Conference on Electrical and ElectronicsEngineering (ELECO), 2015, IEEE Explore.

C18. Açıkgöz H., Yıldız C., Kale, G., KeçecioğluÖ.F., Gani A., Şekkeli M., “Speed Control of Induction Motor Based on ModelReference Adaptive Control”, 9th International Conference on Electrical andElectronics Engineering (ELECO), 2015, IEEE Explore.

C19. Açıkgöz H., Akyavuz D.Ü., Yücel N., ÖzdemirR. “Kilis İlinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklari Potansiyeli BakimindanDeğerlendirilmesi”, 1.Uluslararasi Mühendislik Mimarlik Ve Tasarim Kongresi,Kocaeli, 2015.

C20. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “PID VeÖz-Ayarlamalı Bulanık PID Denetleyici İle Sıvı Seviye Denetim SistemininBenzetim Çalışması”, 1.Uluslararasi Mühendislik Mimarlik Ve Tasarim Kongresi,Kocaeli, 2015.

C21. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Gani A., “Control of Dual Active Bridge ConverterBased Solid-State Transformers Using Fuzzy Logic Controller”, InternationalConference on Engineering Technology and Applied Sciences, 2016, pp.1255-1259.

C22. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “BirKojenerasyon Tesisinin Verimlilik Yönünden İncelenmesi: Kahramanmaraş ÖrnekÇalışması”, International Conference on Engineering Technology and AppliedSciences, 2016.

C23. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Gani A., “Design and Analysis of Electronic PowerTransformer in Matlab/Simulink”, International Conference on Natural Scienceand Engineering (ICNASE’16), 2016, 3045-3052.

C24. Yücel N., Açıkgöz H., “The Importance ofOccupational Health and Safety in Electrical Work”, International Conference onNatural Science and Engineering (ICNASE’16), 2016.

C25. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., ŞekkeliM., Study On Power Factor Correctıon Usıng Fuzzy Logıc Excıtatıon Control OfSynchronous Motor” 3rd International Conference on Advanced Technology &Sciences, 2016.

C26. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., ŞekkeliM., “Modeling dynamic characteristics of synchronous motor with radial basedartificial neural networks”, 1st International Mediterranean Science andEngineering Congress (IMSEC 2016).

C27. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., ŞekkeliM., “A simple new method for wind farm power curve development: a case study”,1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016).

C28. Uçar F., Açıkgöz H., Çöteli R., Dandıl B.“Sayısal Hava Durumu Verileri ile Uç Öğrenme Makinesi Tabanlı Rüzgâr HızıTahmini” 10th International Clean Energy Symposium (ICES), 2016.

C29. Tekin M., Gani A., Açıkgöz H., KeçecioğluÖ.F., Şekkeli M., Kahramanmaraş’ın Geleneksel ve Yenilenebilir KaynaklıElektrik Üretiminde Türkiye’deki Rolü, 10th International Clean EnergySymposium (ICES), 2016.

C30. Tekin M., Gani A., Açıkgöz H., KeçecioğluÖ.F., Şekkeli M., “Power Quality Analysis Of A Campus Field: Case Study ForAvşar Campus Of Kahramanmaraş Sütçü İmam University”, 4th InternationalSymposium On Innovative Technologies In Engineering And Science, 2016.

C31. Tekin M., Gani A., Açıkgöz H., KeçecioğluÖ.F., Şekkeli M., “Price Forecasting Model for Turkish Day-Ahead ElectricityMarket Using Neural Network”, 4th International Symposium On InnovativeTechnologies In Engineering And Science, 2016.

 C32. Açıkgöz H., Uçar F., Çöteli R., Dandıl B.“Power Factor Correction Control Of LED Lamp Driver Based On RobustController”, International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016).

C33. Maraslıoglu, B., Gani, A., Kececioglu, O.F., Acikgoz, H., Sekkeli H.“Investigation Of Energy Quality In Open-End Yarn Facilities”, 2ndInternational Energy and Engineering Conference, 2017.

C34. Tekin M., Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H.,Karadol, I., Yildiz, C., Gani A., Şekkeli M., “Use Of Solar Panels ForDifferent Purposes”, 4th International Conference on Computational andExperimental Science and Engineering (ICCESEN 2017).

C35. Tekin M., Kececioglu O. F., Yildiz C., GaniA., Acikgoz, H., Sekkeli M. “Investigation Of The Effects Of Renewable Energy Sources OnInterconnection Networks”, 2nd World Conference on Technology, Innovation andEntrepreneurship. (2017)

C36. Yildiz C., Tekin M., Kececioglu O. F., GaniA., Acikgoz, H., Sekkeli M. “ConsideringAir Density Effect On Modelling Wind Farm Power Curve Using Site Measurements”,2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (2017).

C37. Gani, A., Kılıc, E., Kececioglu, O.F., Acikgoz,H., Sekkeli M. “A Simulation Study on Controlling Excitation Current ofSynchronous Motor and Reactive Power Compensation via PSO Based PID and PIDControllers”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) (2017).

C38. Gani A., Tekin M., Kececioglu O. F., Acikgoz,H., Sekkeli M. “An Effective ModellingMethod Based On MLP-Based Artifıcial Neural Networks For Obtaining V-CurveCharacterıstıcs Of Synchronous Motor”, International Conference On EngıneeringTechnology And Innovation, 2017.

C39. Yıldırım, R., Karadöl, İ., Açıkgöz H., YücelN. “Yüksek Ve Orta GerilimÇalışmalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği”, 2. Uluslararası Mühendislik MimarlıkVe Tasarım Kongresi, 2017.

C40. Karadöl, İ., Yildiz C., Acikgoz, H.,Kececioglu O. F., Tekin M., Gani A., Sekkeli M. “Rüzgâr Ve Güneş EnerjisiHibrit Sistemi Örnek Uygulaması:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi AvşarYerleşkesi”, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2017.

C41. Yücel N. Yıldırım, Rıfat, Karadöl, İ., Açıkgöz H., “Güneş Enerjisi Santrallerindeİş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları”, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık VeTasarım Kongresi, 2017.

C42. Karadöl, İ., Açıkgöz H., Yücel N. Yıldırım, R., “Kahramanmaraş Sütçü İmamÜniversitesi Avşar Yerleşkesinde Kurulan Rüzgâr Ve Güneş Enerjisi HibritSisteminde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları”, 2. Uluslararası MühendislikMimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2017.

C43. Acikgoz, H., Kececioglu O. F., Gani A., Tekin M., Karadöl, İ., Sekkeli, M. “Elektronik Güç Transformatörlerinin Boyut, Ağırlık, Verim Ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi”, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık VeTasarım Kongresi, 2017.

C.44. Acikgoz, H., Karadöl, İ.,Kececioglu O. F.,Gani A., Yıldırım, R., Sekkeli, M. “Investigation of Topologies Used in Electronic Power Transformers,” presented at the 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu , 2018.

C.45. İ. Karadöl, H. Açıkgöz, R. Yıldırım, Ö. F. Keçecioğlu, M.Tekin, and M. Şekkeli, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güneş Enerji Santralinde İş Sağlığı Ve Güvenliği,” Presented At The 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu , 2018.

C.46. R. Yıldırım, İ. Karadöl, And H. Açıkgöz, “Occupational Health And Safety İn Wastewater Treatment Plant,” Presented At The 2.Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu , 2018.

1.       Yaman S, Karakaş V, Bilgen A, Erol H, (2006) . Use of Urea Molasses Feed Blocks as Supplementary Feed in Sheep Feeding”, 5th International Symposium of Animal Nutrition and Biology, Bucharest, Romania

2.       Yaman S, Yıldırım M, Aşkar Ş, Karakaş V, Bilgen A, Avcı M, Ayaşan T, (2010). Effect of Storage Method and Forage Dry Matter on Fermentation Characteristics, Aerobic Stability of Alfalfa Ensiled in Round Bales, 9th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, September 23th-24th, 2010, Bucharest, Romania

3.       Yaman, S., Ünay, E., Özkul, H., Kılıç, A., Karakaş, V., Yıldırım, M., Aşkar, Ş., Bilgen, A., Yavrutürk, Y., Boran, O., Uygur, M., 2012. Effect of Forage Dry Matter Content and Bale Size on Chemical Properties, Fermentation Characteristics, Aerobic Stability, Metabolisable Energy and Organic Matter Digestibility of Vetch-Barley Ensiled in Round Bales. 11th International Symposium of Animal Biology and Nutrition. November 15, 2012 - Bucharest, Romania

4.       Yaman, S., Ünay, E., Karakaş, V., Yıldırım, M., Aşkar, Ş., Bilgen, A., Avcı, M, Ayaşan, T. 2012. Effect of Forage Dry Matter Content and Bale Size on Fermentation Characteristics and Aerobic Stability of Alfalfa Ensiled in Round Bales. XV. International Feed Technology Symposium Feed to Food. 3-5 October 2012, 21000 Novi Sad, SERBIA. ISBN 978-86-7994-032-2

5.       Yaman S., Doganay S., Ankaralı B., Bilgen A., Keçeci M., Karakaş V., Erol H., Demirhan İ.,2014. Copper and zinc status of blood serum and wool of Akkaraman sheep in grazing season related to pasture mineral content in Ankara province. 12th International Symposium of Animal Biology and Nutrition,Baloteşti, Romania, November 14, 2014

6.       Yaman, S., Ünay, E., Karakaş,V.,2015. Selenium status of wool of Akkaraman sheep in grazing season related to pasture selenium content in some districts of Ankara Province. 7th Balkan Conference on Animal Science. Balnimalcon 2015. Sarajevo, June 3–6, 2015.

7.       Öner Y., Üstüner H., Soysal D., Karakaş V., Keskin A. 2016. Investigation on Heatshock Protein 70.1 Gene 3’ UTR of Turkish Native Cattle Breeds and Comparison with Holstein-Frisian Cattle. International Conference on Sustainable Development. Skopje, Macedonia, 19-23 October, 2016.

8.       Semen Z., Karakaş V., 2018. A Novel Metod for detection of Complex Vertebral Malformation (CVM), Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD), Brachyspina Syndrome (BY), Bovine Citrullinemia (BC), Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase (DUMPS) and Factor XI deficiency in cattle. 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB). Podgorica, Montenegro, June 26-30, 2018.Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER