Ünvanı

Öğr. Gör.

HÜSEYİN BAYRAM

Adı-Soyadı

HÜSEYİN BAYRAM

Doğum Yılı ve Yeri

1985, ERZURUM

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Bölüm

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ/TAPU VE KADASTRO PROGRAMI

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

huseyin.bayram@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Atatürk Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü

2002-2006

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya Bölümü

2009-2014

Doktora

Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya Bölümü

2015-Devam Ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Niğde Üniversitesi/Fen Edebiyat Fak./Coğrafya Bölümü

2012-2014

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Fen Edebiyat Fak./Coğrafya Bölümü

2017-2020

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Erzurum ilindeki jeotermal sahaların doğal ortam özellikleri ve termal su kaynakları

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER