Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Hülya Derya

Adı-Soyadı

Hülya Derya

Doğum Yılı ve Yeri

GAZİANTEP

Fakülte/Yüksekokul

İİBF

Bölüm

Siyaset Ve Kamu Yöetimi

Yabancı Dil

Almanca-İngilizce

E-posta/Web

hulya_derya@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 26 66 - 1520

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Polıtısche Wissenchaft Ludwıng Max Münih

1986-1988

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi

1988-1990

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi İktisat politikası

-

Doktora

Gazi Üniversitesi İktisat

-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014-Halen

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

"Alman Bundesbank, T.C. Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Kıyaslanması” Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN

Doktora Tezi

“Alman Tarihçi Okul: Ortaya Çıkış Nedenleri, Dış Ticaret, Klasik Okula Tepkileri Ve Yöntem Tartışmaları” Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

1.İktisadi Düşünceler Tarihi
2.Kurumsal İktisat
3.Politik İktisat


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.The Role Of Institutions Within National And Regionaltechnologic Innovations İn The Usa And Germany. 2nd World Conferenceon Technology, Innovatıon And Entrepreneurshıp​

2. The Adaptation Of Institutions Of The Changing World From The Japanese Perspective. 2nd Rsep Multidisciplinary Conference​

3. If Economics Walk İn The Path Of Marshall, Would Women Walk Along With Him?. 2017 International Symposium On Gender Studies: ”Crossing Borders: Gender, Sexuality And Culture”, 22-22.​

4. Iktısatta Kıtlık Sorunu Ve Adalet Üzerıne Bır Analız. Fscongress 2018​

5. Liberalizm Ve Krizler. Fscongress 2018​

6. Neoklasik Ekonomide Merkantilist Ekonomi. 1st International Congress On Vocational And Technical Sciences (Umteb-I)​

7. Iktısadı Düsüncede Femınıst Iktısat. Iceess18​

8. Sanayı 4.0 Dan Türkıye Neler Beklıyecek?. Iceess18​

9. Neolıberalızm De Femınıst Ekonomı. Neolıberal Söylem Ve Cınsıyet Çalısmaları, (1), 244-255.​

10. Wıllıam Röpke’de Krız Kavramı. Fscongress 2018


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1.2017 Socio-Strategies, Bölüm Adı:(The Invisible Hand Paradox). Lambert Academic Publishing​

2.Economıc Issues In Retrospect And Prospect-I, Bölüm Adı:(Karl Marx Operatıon Of Capıtalısm And Ethıcalcrıtıcısm Through Perfectıonısm). Ijopec Publication​

3.Economıc Issues In Retrospect And Prospect-Iı, Bölüm Adı:(From Landlordshıp To Property). Ijopec Publication ​

4.Yerelden Globale Stratejık Arastırmalar-I, Bölüm Adı:(The State Understating Of Friedman And Schumpeter). Ijopec Publication


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Tarihsel Perspektiften Feminist Iktisat Ve Elestirileri. Fiscaoeconomia, 2(3), 92-114.   ​

2. Freıburg Okulu Çerçevesınde Eucken Ve Hayek. Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 493-512.​

3. Alman Iktisat Tarihinde Hanse Birligi Ve Lüpeck Kenti Örnegi. Avrasya Isletme Ve Iktisat Dergisi, 7, 12-31.​

4. Almanya Ve Japonya Nın Sanaylesme Sürecınde Korumacı Polıtıkaların Önemı. Akademık Bakıs(48), 97-117.​

5. Frederich List’te Korumacı Politikalar. Ekonomik Yaklasım, 29(107), 103-140.​

6. Halkların Yasamında Mıllıyetçılıgın Saglamıs Oldugu Faydalar Ve Yol Açmıs Oldugu Refah Kayıpları. Akademık Bakıs(48), 368-377.​

7. Kürsü Sosyalistleri. Ekonomık Yaklasım, 29(106), 113-131.​

8. Hanse Bırlıgınden Hanse Kentlerıne: Hanse Tüccarları Üzerıne Ekonomı Polıtık Degerlendırme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 801-815.​

9. Kurumsal Iktısadın Katkıları Üzerıne Degerlendırme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(63), 1092-1110.​

10. Hukuk Ekonomı Isbırlıgı: Franz Böhm. Yönetım Ve Ekonomı Arastırmaları Dergısı, 16(3),105-126.​

11. Endüstrı Devrımlerı Ve Endüstrı 4.0. G.Ü. Islâhiye Iıbf Uluslararası E-Dergi, 2(2), 1-20.​

12. Pesch’ın Iktısadı Düsünce Tarıhındekı Önemı. Politik Ekonomik Kuram, 1(2), 32-52.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. Alman Tarihçi Okulu Klasik Okula Tepkileri. Gazı Kitabevi

2. Ortadoğu Daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, Bölüm Adı:(1950 Yılından Günümüze Kadar Almanya’nın göç Tarihi Ve Entegrasyon Sorunu). Efil

3.Ekonomi Politik: Zarif Mezar Tasları, Bölüm Adı:(Sosyal Piyasa Ekonomisinin Öncülleri). Siyasal Yayın evi​

4.Ortadoğu Daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, Bölüm Adı:(Sürekli Göç Olgusu Olarak Osmanlı konar-Göçerliği Ve Malı Sistemin Göç hareketlerini Düzenleyici Konumu). Efil​Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER