Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Hidayet Sağlam

Adı-Soyadı

Hidayet Sağlam

Doğum Yılı ve Yeri

1978 Samandağı

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yabancı Dil

E-posta/Web

hidayetsaglam@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

5054772631

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gaziantep Üniversitesi/Gıda Mühendisliği Bölümü

1995-2000

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ Gıda Mühendisliği

2003-2006

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ Gıda Mühendisliği

2007-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Süleyman Demirel Üniversitesi

02.01.2002-07.12.2014

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi -Gıda Mühendisliği Bölümü

8.12.2014-2019

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi -Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2019-Devam

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Farklı Kavurma Sıcaklık ve Sürelerinin Leblebilerin Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Doktora Tezi

Tanımlanmış Lactobacillus plantarum suşlarının plazmit profilleri ve bunların bazı özelliklerinin belirlenmesi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Fermentasyon Teknolojisi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Süleyman Demirel Üniversitesi Gelendost MYO-Gıda Teknolojisi Bölümü Bölüm Başkanlığı 2003-2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Gelendost MYO-Müdür Yardımcılığı 2011-2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Gelendost MYO-Müdür Yardımcılığı 2002-2003

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1.  Ekinci, F.Y., Sofu, A., SAĞLAM, H., Çakır, O., Arıkan, M.S., Goren, I., Isler, M., Adiloglu, A.K., 2011. Comparative Analysis of Helicobacter pylori in Natural and Drinking Waters of Isparta and Its Surroundings with Gastric Mucosa of H. pylori Infected Patients. Nobel Medicus 7 (2), pp.9-14.

 2.  Uçan Türkmen, F., Mercimek Takçı H. A., SAĞLAM, H., Şekeroğlu, N., 2019. Investigation of Some Quality Parameters of Pomegranate, Sumac and Unripe Grape Sour Products from Kilis Markets. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 2019; 11 (1): 61-71 DOI:10.3920/QAS2018.1293.

 3.  SAĞLAM, H., Sarıoğlu, T., Karahan A.G., Öner Z., 2019. An investigation for the development of whey-based probiotic beverages. Romanian Biotechnological Letters, 24(6): 1097-1106, DOI: 10.25083/rbl/24.6/1097.1106.

 4.  Başyiğit, B., SAĞLAM, H., Kandemir, Ş., Karaaslan, A., Karaaslan, M., 2020. Microencapsulation of sour cherry oil by spray drying: Evaluation of physical morphology, thermal properties, storage stability, and antimicrobial activity. Powder Technology, Volume 364, Pages 654-663. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2020.02.035.

5.  Başyiğit, B. Sağlam,  H., Köroğlu, K.,  Karaaslan, M., 2020. Compositional analysis, biological activity, and food protecting ability of ethanolic extract of Quercus infectoria gall. Journal of Food Processing and Preservation. https://doi.org/10.1111/jfpp.14692.

6. Karaaslan, M., Şengün, F., Cansu, U., Başyiğit, B., Sağlam, H., Karaaslan, A., (2021). Gum Arabic/maltodextrin microencapsulation confers peroxidation stability and antimicrobial ability to pepper seed oil, Food Chemistry, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127748.

7. Sağlam,·H., Karahan, A.G., 2021. Plasmid stability of potential probiotic Lactobacillus plantarum strains in artifcial gastric juice, at elevated temperature, and in the presence of novobiocin and acrifavine. Archives of Microbiology, https://doi.org/10.1007/s00203-020-02017-4. 203, 1, 183-191.

8. Başyiğit, B., Sağlam, H., Hayoğlu, İ., Karaaslan, M., 2021. Spectroscopic (LC-ESI-MS/MS, FT-IR, NMR) and functional characterization of fruit seed oils extracted with green technology: A comparative study with Prunus cerasus and Punica granatum oils. Journal of Food Processing and Preservation, https://doi.org/10.1111/jfpp.15451.

9. Şehriban Yüksekkaya, Bülent Başyiğit, Hidayet Sağlam, Hatice Pekmez, Ümran Cansu, Asliye Karaaslan, Mehmet Karaaslan, 2021. Valorization of fruit processing by-products: free, esterified, and insoluble bound phytochemical extraction from cherry (Prunus avium) tissues and their biological activities. Journal of Food Measurement and Characterization. 15, 2, 1092-1107. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-  SAĞLAM, H., Seydim, A.C., 2017. Leblebi Üretiminde İkinci Kavurma Koşullarının Leblebi'nin Fizikokimyasal Özellikleri ve Duyusal Kalitesi Üzerine Etkisi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(3):279-292.

 2-  SAĞLAM, H., Öztürk, F., Uyansız, N., Yayla, F., 2018. Kakaonun boza üretimine etkisi ve bozanın bazı özelliklerinin incelenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(3): 390-402.

3- SAĞLAM, H., Seydim, A.C., 2020. Effect of roasting temperature and time on some physical and sensory properties of roasted chickpea (leblebi), and kinetic studies of the changes in leblebi color. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (2), 140-150.

4-  Sağlam H, Karaaslan A, Malkaç K, Türbeci U, Demir M, Yıldız MC (2021) Kombu Çayı Üretiminde İnkübasyon Sıcaklığının Etkisi. MKU. Tar. Bil. Derg. 26(1) : 82-92. DOI: 10.37908/mkutbd.757643

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Seydim, A.C., Karaaslan, M., Çetintaş, G., SAĞLAM, H., 2004. Novel Packaging Development for Dairy Products. Proceedings of International Dairy Symposium, Ed. Guzel-Seydim, Z., Ekinci Kitiş, Y., Seydim A.C. Süleyman Demirel University, Isparta.

2. SAĞLAM, H., Karahan, A.G., Çakmakçı, M.L., 2010. Gül Sirkesi. 1st International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus". April, 15-17 2010, Tekirdağ, Türkiye, 1036.

3. Rüzgar, Ş., Akdağ, F., SAĞLAM, H., Karahan, A.G., Çakmakçı, M.L., 2013. Improvement of rose vinegar production. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 24-26 October 2013, Struga (Ohrid Lake)/Macedonia, Abstract Book pp. 518.

4. Uçan Türkmen, F., SAĞLAM, H., Mercimek Takçı, H.A., Güzeldağ, G., 2016. The Use of Biosensor in Food Applications. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), March 19-20, 2016, P: 2953-2965. Kilis, Turkey.

5. SAĞLAM, H., Uçan Türkmen, F., 2016. Ultrasound Aplication on Microorganism Inactivation. Oral presentation. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16). P:3187-3196, 19-20 Mart, Kilis, Türkiye.

6. SAĞLAM, H., Öztürk, F., Uyansız, N., Yayla, F., 2017. Investigation of the Effect of Cocoa on Boza. Oral presentation. 2nd International Energy & Engineering Conference. P:61, 12-13 October 2017, Gaziantep, Turkey.

7. SAĞLAM, H., Doğan, D., Çelik, F., Kurt, F., Tunç, H. İ., 2017. A Research About Determination of Vinegar From Whey Powder. Oral presentation. 2nd International Energy & Engineering Conference. P:62, 12-13 October 2017, Gaziantep, Turkey.

8. SAĞLAM, H., Yıldız, B., Baylan, S., Öztürk, G., 2017. Functional Yoghurt Production. Oral presentation. 2nd International Energy & Engineering Conference. P:63, 12-13 October 2017, Gaziantep, Turkey.

9. Karaaslan, A., Karaaslan, M., SAĞLAM, H., 2017. Recombinant Expression of Tomato Expansin Gene in Pichia pastoris. International Advanced Researches and Engineering Congress (IAREC-17). 16-18 November 2017, Osmaniye/Turkey.

10.   SAĞLAM, H., Yavuz, B., Karabacak, Z., Teke, C., 2018. A Research on Functional Salgam Beverage Production. 1. International Gap Agriculture& Livestock Congress, 25-27 April 2018, Şanlıurfa/Turkey.

11.   SAĞLAM, H., Kılıç, K., Türbeci, U., Demir, M., Yıldız, M.C., Teke, C., 2018. The Impact of Temperature on the Production of Kombucha. 1. International Gap Agriculture& Livestock Congress, 25-27 April 2018, Şanlıurfa/ Turkey.

12.   SAĞLAM, H., Ataman, E., Turan, E., Kayabaş, F., Mhimd Ibrahim, H., Turkmani, I., Teke, C., 2018. A Research on Functional Properties of Ice Cream. 1. International Gap Agriculture& Livestock Congress, 25-27 April 2018, Şanlıurfa/ Turkey.

13.   Uçan Türkmen, F., Mercimek Takçı, H.A., Sarıgüllü Önalan, F.E., SAĞLAM, H., 2018. Arum dioscoridis Ekstraktlarının Toplam Fenolik, Flavonoid İçerikleri ile Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması.VI. GAP Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey 2018.

14.   Al-Sataf, S., Başyiğit, B., Cansu, Ü., SAĞLAM, H., Karaaslan, A., Karaaslan, M., 2019. Assessment of Antimicrobial Activity of Pomegranate Peel and Determination of Its Individiual Phenolic Compounds by Using LC-ESI-MS/MS. ICAPP 2019-1st International Conference on Advanced Production and Processing, Sırbistan. 10-11 Ekim 2019.

15.   Başyiğit, B., Yüksekkaya, Ş., Cansu, Ü., SAĞLAM, H., Karaaslan, M., 2019. Phenolic Fractions, Antioxidant and Antidiabetic Potentials of Quercus Infectoria Gall. ICAPP 2019-1st International Conference on Advanced Production and Processing, Sırbistan. 10-11 Ekim 2019.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Editörlük: Erkmen,O., Erten, H., SAĞLAM, H., 2020. Fermente Gıdaların Üretim Teknolojileri ve Mikrobiyolojisi. Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-625-406-665-8, TÜRKİYE, Ankara. 

SAĞLAM, H., Karahan Çakmakçı, A.G., Çakmakçı, M.L., 2020. Bölüm adı: Fermentasyon Teknolojisine Giriş. Kitap Adı: Erkmen,O., Erten, H., SAĞLAM, H., 2020. Fermente Gıdaların Üretim Teknolojileri ve Mikrobiyolojisi. Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-625-406-665-8, TÜRKİYE, Ankara.

Karahan Çakmakçı, A.G.,SAĞLAM, H., Çakmakçı, M.L., 2020. Bölüm adı: Endüstriyel Mikroorganizmalar. Kitap Adı: Erkmen,O., Erten, H., SAĞLAM, H., 2020. Fermente Gıdaların Üretim Teknolojileri ve Mikrobiyolojisi. Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-625-406-665-8, TÜRKİYE, Ankara.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.  Köten, M., SAĞLAM, H., Uçan Türkmen, F. 2016. Gaziantep Kurutmalıkları. Catering guide. Yıl:12, Sayı:59, Temmuz- Ağustos. Sayfa:50-52.

2.  SAĞLAM, H., Karahan, A.G., 2017. Laktik Asit Bakterilerinin Plazmidleri ve Bunların Özellikleri. Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 243-276.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Ekinci, F.Y., Sofu, A., SAĞLAM, H., 2007. Türkiye’de Genetik Modifiye Gıdalarla İlgili Düzenlemeler. GAP V. Tarım Kongresi. Urfa.

2. SAĞLAM, H., Ekinci, F.Y., 2007. Propiyonik Asit Bakterilerinin Metabolizması. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi. Sürmeli Oteli Kongre Salonu, 8-10 Kasım, Ankara.

3. SAĞLAM, H., Seydim, A.C., 2007. Farklı Kavurma Sıcaklık ve Sürelerinin Leblebilerin Rengi Üzerine Etkisi. 5.Gıda Mühendisliği Kongresi. Sürmeli Oteli Kongre Salonu, 8-10 Kasım, Ankara.145-151.

4. Ekinci, F.Y., Sofu, A., SAĞLAM, H., Çakır, O., Arıkan, M.S., Adiloğlu, A.K., Gören, İ., İşler, M., 2007. Isparta ve Çevresindeki Su Kaynaklarında Helicobacter pylori'nin Varlığının Tesbiti ve 16S rRNA Tekniği ile Tanımlanması. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. Antalya.

5. SAĞLAM, H., Karahan, A. G., Çakmakçı, M. L., 2012. Lactobacillus plantarum Suşlarının Plazmit Profillerinin İncelenmesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi. 10-12 Ekim 2012, Hatay. Bildiri Kitabı, s. 395.

6. SAĞLAM, H., Karahan, A.G., Çakmakçı, M.L., 2013. Probiyotik Özellik Gösteren Lactobacillus plantarum Suşlarının Plazmit profillerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi, 11-13 Nisan 2013, Side/Antalya.

7. Sarıoğlu, T., SAĞLAM, H., 2014.Yalvaç Usulü Üretilen Güllaç Tatlısı. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 755-758, Adana.

8. SAĞLAM, H., Sarıoğlu, T., 2014. Nohudun Önemi ve Beyaz Leblebi Üretimi. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 759-762, Adana.

9. Köten, M.,  Ünsal, S., SAĞLAM, H., “Karacadağ Pirinci”ne genel bir bakış. GAP VII. Tarım Kongresi, s:406, 28 Nisan-1 Mayıs 2015, Şanlıurfa.

10. SAĞLAM, H., Köten, M., Yaralı, F., Kilis İlinin Ekonomisini Etkileyen Bitkisel Ürünler ve Değerlendirme Olanakları, GAP VII. Tarım Kongresi, s: 455, 28 Nisan-1 Mayıs 2015, Şanlıurfa.

11. Cesur, Ö., Yılmaz, F.M., SAĞLAM, H., Vardi̇n, H., Karaaslan M., Nar Tanesinin Kurutulmasında Kuruma Kinetiğinin Matematiksel Modellenmesi ve Ürün Renk Değişimi ile Hidroksimetilfurfural (HMF) Oluşumunun Belirlenmesi. III. Gıda Sempozyumu-Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, Sözlü Bildiri, s:22, 13.05.2015, Denizli.

12. Köten, M., SAĞLAM, H., Uçan, F., Gaziantep Kurutmalıkları. III. Gıda Sempozyumu-Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, s:219, 13-15 Mayıs 2015, Denizli.

13. SAĞLAM, H., Sarıoğlu, T., Öner, Z., Karahan, A.G., 2015. Lactobacillus plantarum and Saccharomyces boulardii ile Probiyotik Peyniraltı Suyu İçeceği Üretimi, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, s:130, 18-19 Aralık 2015, Konya.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER