Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

HAYDAR KARAMAN

Adı-Soyadı

HAYDAR KARAMAN

Doğum Yılı ve Yeri

1985/ANKARA

Fakülte/Yüksekokul

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Yabancı Dil

İNGİLİZCE

E-posta/Web

haydar.karaman@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Yüksek Lisans

UNIVERSITY OF SUSSEX - LAW

-2013

Doktora

UNIVERSITY OF SUSSEX - LAW

-2018

Lisans

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ-ULUSLARARASI İLİŞKİLER

2004-2008

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

The Turkish Legal System and the Principle of Non-refoulement of Refugees in the Light of International Law

Doktora Tezi

The Right to Conscientious Objection to Military Service in Turkey: Challenging State Hegemony

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KARAMAN, H. (2018) THE DISCUSSION ON SEPTEMBER 11 TERRORIST ATTACKS UNDER THE CONCEPT OF CRIMES AGAINST HUMANITY. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 130-146.

KARAMAN, H. (2021) The Nexus between Illicit Drug Trafficking and Terror: The PKK as an Example of Hybrid Transnational Threat. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(4), 2513-2527.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Karaman, H. (2021) International Conference On 'Homeland' Security: Emerging Trends, Challenging Aspects, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 25 May 2021, -  Combatting against Transnational Crimes in the Context of ‘Homeland Security’

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KARAMAN, H. (2021) A Critique to Mirjan Damaška’ ‘International Criminal Court between Aspiration and Achievement’ Article: The Paradoxes of the Inter-national Criminal Court, Erciyes Hukuk Dergisi, 421-445.

KARAMAN, H. (2021) A Critique to Mirjan Damaška’ ‘International Criminal Court between Aspiration and Achievement’ Article: The Paradoxes of the Inter-national Criminal Court, Erciyes Hukuk Dergisi, 421-445.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Karaman, H. (2021). The Turkish Legal System and the Principle of Non-Refoulement of Refugees in the Light of International Law, İkinci Adam Yayınları, İstanbul

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER