Doç. Dr. Halil UZUN Halil UZUN
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
haliluzun@kilis.edu.tr
0 348 814 26 66 - Dahili: 1711-1462