Ünvanı

Arş. Gör.

Gümrah Can BAŞDAĞ

Adı-Soyadı

Gümrah Can BAŞDAĞ

Doğum Yılı ve Yeri

29.01.1993 Tokat

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

Maliye Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

gumrahbasdag@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66/ 1529

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü

2011-2015

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi AÖF Adalet Bölümü

2013-2015

Yüksek Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalı

2015-2017

Doktora

Marmara Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalı

2018-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2016-

Arş. Gör.

Hacettepe Üniversitesi

-2016

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açısı Bağlamında Gönüllü Vergi Uyumu


Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Vergi Bilinci, Vergi Psikolojisi, Gönüllü Vergi Uyumu, Vergi Ahlakı, Mülteci ve Göçmen Maliyeti


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Engelsiz Üniversite Birimi İİBF Temsilcisi 2017-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

BAŞDAĞ, Gümrah Can ve H.Mustafa Paksoy, (2017), "THE NECCESSİTY OF EXTERNALİZATİON OF COSTS OF SYRİAN REFUGEES (The Case of Turkey)", XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Sicily, Italy – January 25-28, 2017

BAŞDAĞ, Gümrah Can ve Kenan Koç, (2017), "A Positive Contribution of Technological Spending to Economic Growth (The Case of Turkey)", 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Istanbul University, May 12-14, Istanbul

BAŞDAĞ, Gümrah Can ve Emin Barlas, (2017), "Beginning of The End Capitalism: Macro Effects of The 2008 Financial Crisis (The Case of Turkey), 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, May 12-14, Istanbul

BAŞDAĞ, Gümrah Can ve Ümit Gezici, (2017), "Positive Contribution of Technological Developments to Economic Growth", 1stInternational Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Gaziosmanpasa University, November 2-4, 2017

BAŞDAĞ, Gümrah Can ve Emin Barlas, (2017), "Advantage of Competitive: Economy of Innovation", 1stInternational Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Gaziosmanpasa University, November 2-4, 2017


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

BAŞDAĞ, Gümrah Can, (2017), "Geride Kalan Mutluluk: Çocuk",  III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu- Uluslararası Karma Sergi, 26-28 Ekim 2017PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER