Ünvanı

Öğr. Gör.

Gamze ÖZEL

Adı-Soyadı

Gamze ÖZEL

Doğum Yılı ve Yeri

1986

Fakülte/Yüksekokul

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Yabancı Dil

E-posta/Web

gozel@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66- 1277

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis MYO

2012-2017

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Üyesi 2020-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Bologna Sorumlusu 2013-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Tesisler Komisyonu Üyesi 2012-2015

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Akbaba, M. ve Özel, G. (2020). Ensar Şehir Mutfak İmajının Belirlenmesi: Kilis ve Suriye Mutfağı Örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 1971-1985.
 2. Akbaba, M. ve Özel, G. (2020) Kilis İli Yöresel Yemeklerinde Suriye Göçünün Gölgesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(2), 971-982.
 3. Akbaba, M., Özel, G. ve Yıldız, F. (2018). “Gastronomi Turizmi Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Kilis Mutfağına Yönelik Algıları, Social Sciences Studies Journal (SSSjournal), 4(19), 2072-2079. Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.595.
 4. Yıldız, F., Akbaba, M., Özel, G. ve Aydın M. (2018). “Geleneklerin Aktarım Sürecinde Mutfak Kültürünün Rolü: Kilis Örneği” Researcher: Social Science Studies, 6(2), 113-122. Doi Number :http://dx.doi.org/10.18301/rss.609.
 5. Özel, G., Yıldız, F. ve Akbaba, M., (2017). “Yöresel Yemeklerin Restoran Menülerinde Yer Alma Düzeyinin Belirlenmesi: Kilis Mutfağı Örneği”, Kesit Akademi Dergisi, 11, 351-364. Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1291.
 6. Harbalıoğlu, M., Özel G. ve Erkan, B., “Kilis İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi”, IJSES (International Journal of Social and Economic Sciences), 3(2): 55-61.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Akbaba, M., Aydın M., Yıldız, F. ve Özel, G., (2018). Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Kaybolmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatları: Kilis Örneği, 2nd International Rural Tourism and Development Congress, 10 - 13 Mayıs, Özet Metin Bildiri, Bodrum/Muğla. 
 2. Aydın M., Özel, G. Akbaba, M. ve Yıldız, F., (2018). Kırsal Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliğinde Ürünler ve Mutfak Araç Gereçlerinin Rolü: Kilis Mutfağı Örneği, 2nd International Rural Tourism and Development Congress, 10 - 13 Mayıs, Özet Metin Bildiri,  Bodrum/Muğla.
 3. Özel, G., Yıldız, F.,  Aydın M. ve Akbaba, M., (2018). Local Foods In Breakfast Culture: Example Of Civilization City, 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference 4-6 May 2018, Abstract Text, Prague/ Czechia. 
 4. Akbaba, M., Özel, G. ve Yıldız, F., (2018). İletişim Becerileri İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği, III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran, Tam Metin Bildiri, Gaziantep, 3168-3176.
 5. Akbaba, M., Özel, G. ve Yıldız, F., (2018). Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumu İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki,  III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran, Tam Metin Bildiri,Gaziantep, 3158-3167.
 6. Yıldız, F., Akbaba, M., Özel, G. ve Aydın M. (2018). “Geleneklerin Aktarım Sürecinde Mutfak Kültürünün Rolü: Kilis Örneği” Gastronomi Zirvesi, (22-25 Mart), Özet Metin Bildiri, Ankara.
 7. Özel, G., Yıldız, F. ve Harbalıoğlu, M., (2017), “Geleneksel Kilis Mutfağı Yemeklerinin Restoran Menülerinde Yer Alma Düzeyi” III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (26 Ekim – 28 Ekim), Bildiri Özetleri Kitabı, Özet Bildiri, Kahramanmaraş.
 8. Yıldız, F., Harbalıoğlu, M., ve Özel, G., (2017), “Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Serhat Şehir Örneği” III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (26 Ekim – 28 Ekim), Tam Metin Bildiri, Kahramanmaraş.
 9. Harbalıoğlu, M., Yıldız, F. ve Özel, G., (2017), “Kilis İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi Ve Üniversite Öğrencilerinin Kilis Mutfağına Yönelik Algıları” International West Asia Congress of Tourism Research, (28 Eylül -1 Kasım), Bildiri Özetleri Kitabı, Özet Bildiri, Van.
 10. Özkoç A.G., Kendir, H. ve Özel, G., (2015) “İşyerinde Korku: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama” 2. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, (1-3 Mayıs), Kuşadası, 124-141
 11. Özel, G., (2013) ‘’Turistik Bir Destinasyon Olarak Kilis İlinin Değerlendirilmesi’’, I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, (16-18 Mayıs), Kilis 7 Aralık Üniversitesi.
 12. Harbalıoğlu, M., ve Özel G., (2013) “Kültür ve İnanç Turizmi Kapsamında Hoşgörü Kenti Hatay Değerlendirilmesi” Internatıonal Conference on Religious Tourism and Tolerance (09-12 Mayıs), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, 1063-1070.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Öztürk, İ., Yeşiltaş M ve Özel G., “’Otel İşletmelerinde Yöneticilerin Müşteri İlişkileri Yönetimi Algılamaları: İstanbul’da Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otellere Yönelik Ampirik Bir Araştırma‘’, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl 6, Sayı 2.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Harbalıoğlu, M., Özel G. ve Erkan, B., (2012), “Kilis İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi”, 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu (20-22 Eylül), Aksaray Üniversitesi. 

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 1. Özel, G., “Turistik Mal ve Hizmetlerin Planlanması”, Turizm Politikaları (Editör: Orhan Batman, Oğuz Türkay), Kitapta Bölüm, 1. Basım, Değişim Yayınları, 123-136, İstanbul, 2009 

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER