Ünvanı

Arş. Gör.

Gizem Ayşe Akçay

Adı-Soyadı

Gizem Ayşe Akçay

Doğum Yılı ve Yeri

1995-Meram

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Sosyoloji

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

gizemayse.akcay@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66 (Dahili: 1417)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Marmara Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Sosyoloji(İngilizce)

2013-2018

Yüksek Lisans

Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Sosyoloji ABD

2018-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2021-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Dezavantajlı Gruplar

Ailenin Yapısı

Aile-Toplum İlişkisi

Ailede Çocuk ve Ebeveynle İlişkisi 


Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Arıkan, G. A. (2021). Tüketimin Yeni Çırakları Youtuber Anneler. B. Yuvalı, L. Karagöz ve T. Eğri (Ed.), 9. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı IV içinde (209-229 ss.). İstanbul: İlmi Etüdler Derneği (İLEM)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

Arıkan, G. A. (2019). Darwin ve Osmanlılar, Tezkire: Eleştirel Sosyoloji Çalışmaları Dergisi, 69, 97-100. [Kitap Değerlendirmesi]PROJELER

‘Toplum ve Bilim’ 4004 TÜBİTAK Projesi -“İstanbullu Çocukların Doğaya ve Kente Uyumu” (01.05.2018 - 10.05.2019) (Proje Ekibi: Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet (Yürütücü)- Dr. Öğr. Ü. Melis Oğuz, Dr. Öğr. Ü. Tuğçe Uzun Kocamış, Dr. Serap Özdemir Güzel) - Konumu: Rehber 

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER