Ünvanı

Öğr. Gör.

Gamze BEDİROĞLU

Adı-Soyadı

Gamze BEDİROĞLU

Doğum Yılı ve Yeri

23.07.1990 - Ordu

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

gamze.bediroglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi / İnşaat Fakültesi / Harita Mühendisliği

2008-2012

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Harita Mühendisliği

2015-2016

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Harita Mühendisliği

2017-Devam ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2014-2020

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-Devam Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Suç Olaylarını Konum-Zaman İlişkisi İçerisinde İnceleyen CBS Tabanlı Bir Model Geliştirilmesi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Arazi Yönetimi

Kadastro

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

CBS İle Suç Analizi

Geoistatistiksel Yöntemler

İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bediroğlu G., Bediroğlu Ş., Çolak H.E., Yomralioğlu T., "A Crime Prevention System in Spatiotemporal Principles with Repeat, Near-Repeat Analysis and Crime Density Mapping: Cade Study Turkey, Trabzon", CRIME & DELINQUENCY, vol.1, pp.1-16, 2018

Erbaş Y.S., Nişanci R., Bediroğlu Ş., Bediroğlu G., "MARINE AND COASTAL AREAS INFORMATION SYSTEM WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) BASED ON CLOUD COMPUTING. TRABZON EXPERIENCE", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, no.2, pp.719-726, 2016

Bediroğlu G., Çolak H.E., "Cloud GIS Based Watershed Management", The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, pp.31-33, 2017

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Bediroğlu G., Çolak H.E., Memişoğlu T., "Investigating and Mapping Land Use-Crime Event Relations Under Spatial Analysis Patterns", 4th International Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2019, pp.1-1

Çolak H.E., Memişoğlu T., Bediroğlu G., "Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Hava Kalitesinin Zamansal Olarak İrdelenmesi: İstanbul İli Örneği", II. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2018, pp.0-0

Çolak H.E., Memişoğlu T., Bediroğlu G., "Kentsel Gelişimin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Ve Cbs Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: Trabzon İli Kaşüstü Mahallesi Örneği", II. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2018, pp.0-0

Bediroğlu G., Çolak H.E., "Cloud GIS Based Watershed Management", Geoadvances 2017, KARABÜK, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2017, pp.0-3

Biyik C., Yildiz O., Yilmaz G., "Analysis and Aplicability of Technical and Legal Documents from Pre-Cadastral Works regarding up to date Cadastral Works in Turkish Cadastral System", The World Cadastre Summit, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2015, pp.1-8

Erbaş Y.S., Nişanci R., Bediroğlu Ş., Yilmaz G., "The Marine And Coastal Areas Information System with Geographic Information System (GIS) Based on Cloud Computing : Trabzon Experience", MACODESU 2015 1st INTERNATIONAL CONFERENCE, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.1-7

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Çolak H.E., Bediroğlu G., Memişoğlu T., "Havza Bazında Potansiyel Sel Riski Taşıyan Bölgelerin CBS ile Tespiti", Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Haziran - 2 Temmuz 2018, pp.0-0

Çolak H.E., Memişoğlu T., Bediroğlu G., "Ege Bölgesi için Hava Kirliliği Parametrelerinin(PM10, SO2) Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Konumsal Analizi", Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Haziran - 2 Temmuz 2018, pp.0-0

Çolak H.E., Memişoğlu T., Bediroğlu G., "Yöresel Lezzet Haritasının Dinamik Web Haritalama Teknikleri ile Üretilmesi: Trabzon ili örneği", DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 23 Ekim - 24 Kasım 2017, pp.1-25

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Gaziantep’teki Suriyelilerin Yerleşim Deneyimleri ve Konut Piyasasının Geleceğine Yönelik Öngörüler.  TÜBİTAK PROJESİ. ( 15.05.2018 - Hala devam ediyor.)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER