Ünvanı

Doç. Dr.

Filiz UÇAN TÜRKMEN

Adı-Soyadı

Filiz UÇAN TÜRKMEN

Doğum Yılı ve Yeri

16/05/1983-Elazığ/Maden

Fakülte/Yüksekokul

FEN-EDEBİYAT

Bölüm

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK

Yabancı Dil

İngilizce (04.09.2016yds) YDS=67.50 YÖKDİL-Fen(05.03.2017)=76.250

E-posta/Web

filizucan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 (348) 814 30 96/1812

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Çukurova Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji

2000-2004

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoteknoloji

2005-2008

Doktora

Çukurova Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği

2008-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisliği

2013-2019

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (Gıda Müh. Bölümünün kapatılmasından dolayı kadrom ilgili bölüme aktarılmıştır)

2019-2020

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

DL-limonenin mayalar üzerine antifungal etkisi

YL Danışmanı: Prof. Dr. M. Ümit ÜNAL (ÇÜ-GIDA MÜH.)

Doktora Tezi

Berrak ve Doğal Bulanık Limon Suyu Konsantresi Üretimi ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi

DR Danışmanı: Doç. Dr. Asiye AKYILDIZ (ÇÜ-GIDA MÜH.) 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Eren, M.F., ''KİLİS VE ÇEVRESİNDE ÜRETİLEN YÖRESEL BİBER (Capsicum annum) KURUTMALIĞININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ, ANTİOKSİDAN VE FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN YANIT YÜZEY METODU İLE OPTİMİZASYONU'', Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 (Tamamlandı). (Eş Danışman)

Deniz, N.E. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020 (Ders Aşaması-devam ediyor). (Danışman)

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Enzim Bilimi ve Teknolojisi, Mikrobiyoloji, Gıda Kimyası ve Biyokimyası


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V. 2021-2021
Bilimsel Araştırmalar Projesi Koordinatörü/KİYÜ/Rektörlük 2018-2019
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyonu Müdür Yardımcısı/KİYÜ 2018-2018
Mühendislik-Mimarlık Fak. Temsilcisi 2017-2019
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı/Kilis 7 Aralık Üniversitesi/MMF 2017-2019
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı/Kilis 7 Aralık Üniversitesi/MMF 2017-2019
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı/Kilis 7 Aralık Üniversitesi/MMF 2013-2019
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı/Kilis 7 Aralık Üniversitesi/MMF 2015-2015

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2021-2021
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2021-2021
İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi/Danışma Kurul Üyesi/KİYÜ 2017-2021
Konut Tahsis Birimi Ön İnceleme Komisyonu/KİYÜ 2017-2021
BAP Komisyonu/KİYÜ 2017-2018
Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Hizmetleri MYO/KİYÜ 2017-2017
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği/Kilis 7 Aralık Üniversitesi/MMF 2017-2019
Fakülte Kurulu Üyeliği/Kilis 7 Aralık Üniversitesi/MMF 2017-2019
Diploma Düzenleme Komisyonu Üyeliği/Kilis 7 Aralık Üniversitesi/MMF 2017-2021
Fakülte Kurulu Üyeliği/Kilis 7 Aralık Üniversitesi/MMF 2015-2017
Staj Komisyonu/Kilis 7 Aralık Üniversitesi/MMF 2015-2017
Mevzuat Komisyonu/Kilis 7 Aralık Üniversitesi/MMF 2015-2017
Eğitim-Öğretim İşleri Daimi Komisyonu (Başkan)/Kilis 7 Aralık Üniversitesi/MMF 2015-2017

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan uluslararası bilimsel dergilerde basılan yayınlar

A14. AKYILDIZ , A., ÖNÜR, E., AĞÇAM, E., DÜNDAR KIRIT, B., UÇAN TÜRKMEN, F., 2021. Changes in quality parameters of orange juice deacidified by ion exchange resins (Under review).

A13.  MERCİMEK TAKCI H. A., UÇAN TÜRKMEN, F., BAKIRHAN, P., EREN, M.F., 2021. Optimization of antioxidant activity and phytochemical content of dried pepper samples (Capsicum annuum L.) by using response surface methodology (Under review).

A12.  SAĞLAM, H. UÇAN TÜRKMEN, F. 2021. Examination of Probiotic and Some Industrial Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Cheeses Sold in Kilis Region (Under review).

A11. UÇAN TÜRKMEN, F.  2021. Effect of Sonication Treatments on Freshly Squeezed Mandarin Juice Quality Parameters (Under review). 

A10. UÇAN TÜRKMEN, F.,  SARIGULLU ONALAN, F.E., MERCİMEK TAKCI, H.A. 2021. Antioxidant activities of pomegranate peel methanolic and water extracts by in vitro methods.  Natural Science and Discovery, 4(1), 1-6.

A9.   UÇAN TÜRKMEN, F.  2019.  Effect of Microwaves Treatments on Orange Juice Quality Parameters. Fresenius Environmental Bulletin. 28:11A, 8466-8473.

A8.  MERCİMEK TAKCI, H. A., KARAYILAN, R., UÇAN TÜRKMEN, F., SUMENGEN OZDENEFE, M., BUYUKKAYA KAYIŞ, F., ARKUT OZYAPICI A., CAKTU GULER, K. 2019. The Partial Purification and Characterization of Chitin Deacetylase from Bacillus cereus. Fresenius Environmental Bulletin. 28:9, 6661-6667.

A7. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI H. A., SAĞLAM, H., ŞEKEROĞLU, N. 2019. Investigation of Some Quality Parameters of Pomegranate, Sumac and Unripe Grape Sour Products from Kilis Markets.  Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 2019; 11 (1): 61-71 DOI:10.3920/QAS2018.1293.

A6. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H. A. 2018. Ultraviolet-C and Ultraviolet-B Lights Effect on Black Carrot (Daucus carota ssp. sativus) Juice. Journal of  Food Measurement and Characterization: 12(2):1038-1046.   DOI: 10.1007/s11694-018-9719-2.

A5. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI H. A., ŞEKEROĞLU, N. 2017. Total Phenolic and Flavonoid Contents, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Traditional Unripe Grape Products. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research | Vol 51 | Issue 3 | Jul-Sep, 2017 (Special Issue). S489-493. DOI: 10.5530/ijper.51.3s.72.

A4. MERCİMEK TAKCI, H. A., UÇAN TÜRKMEN, F. 2016. Extracellular pectinase production and purification from a newly isolated Bacillus subtilis strain. International Journal of Food Properties. 19:2443-2450. DOI: 10.1080/10942912.2015.1123270.

A3. UÇAN, F., AĞÇAM, E., AKYILDIZ, A., 2016. Bioactive compounds and quality parameters of natural cloudy lemon juices. Journal of Food Science and Technology. Vol:53, Number:3, 1465-1474. DOI: 10.1007/s13197-015-2155-y.

A2. MERCİMEK H. A., GÜZELDAĞ, G., UÇAN, F., KARAMAN, M., GÜLER, K. Ç., KARAYILAN, R., 2015. Inhibition of polyphenol oxidase purified from potato (Solanum tuberosum) using plant extracts. Romanian Biotechnological Letters. Vol. 20, No. 6, Pages:10961-10968.

A1.  ÜNAL, M.Ü., UÇAN, F., ŞENER, A., DİNÇER, S. 2011. Research on antifungal and inhibitory effects of DL-Limonene on some yeasts. Turkish Journal of Agriculture and Forestry,36,1-8.


B. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranmayan uluslararası bilimsel dergilerde basılan yayınlar

B18.  UÇAN TÜRKMEN, F.,  GEZER, M.M., PAKSOY, M., ATÇI, F.R., ALMAS, R., 2021. Çikolata ile zenginleştirilmiş portakal sularının bazı kalite parametrelerinin incelenmesi, Investigation of Some Quality Parameters of Orange Juices Enriched with Chocolate. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi(Accepted).

B17. MERCİMEK TAKCI, H.A.,   UÇAN TÜRKMEN, F., GÜNEŞ, M., BAKIRHAN, P., 2021. Antibacterial and Antioxidant Activities of Rheum ribes extracts. The Black Sea Journal of Sciences, 11(1), 104-117. DOI:10.31466/KFBD.879822.  

B16.  SARIGULLU ONALAN, F.E., MERCİMEK TAKCI, H.A.,  UÇAN TÜRKMEN, F.,  2021.  Gundelia tournefortii Ekstraktlarının AMES/MikrozomTesti ile Antimutajenitesinin Belirlenmesi ve Antimikrobiyal Aktivitesi. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences (JAES), 3, 428-433.

B15.  UÇAN TÜRKMEN, F.,  SARIGULLU ONALAN, F.E., MERCİMEK TAKCI, H.A., 2021. Investigation of Antioxidant and Antimicrobial Properties of Water and Methanol Extracts of Pomegranate Peels.  (Under review).

B14. UZUN ÖZCAN, A., UÇAN TÜRKMEN, F., 2021. Kilis Piyasasında Satışa Sunulan Sucukların Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi.  (Under review).

B13. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H. A., SARIGULLU ONALAN, F.E. 2020.  Evaluation of antioxidant activity of sour cherry stalk extracts by in vitro methodsThe Black Sea Journal of Sciences (Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi), 10(2), 290-301, 2020. DOI: 10.31466/kfbd.722885

B12. MERCİMEK TAKCI, H. A., UÇAN TÜRKMEN, F., SARI, M. 2019. In vitro antimutagenic effect of Cedar ( Cedrus Libani A. Rich) Tar in the salmonella/microsome assay system.  Banat's Journal of Biotechnology. X(20): 13-18.

B11. MERCİMEK TAKCI, H. A., UÇAN TÜRKMEN, F., SARI, M. 2020. Effect of Cedar ( Cedrus Libani A. Rich) Tar on bacterial growth. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9(4):  805-808.

B10. MERCİMEK TAKCI H. A.,  UÇAN TÜRKMEN, F., ANLAS, F.C., USTUN ALKAN, F., BAKIRHAN, P., DEMİR, C., ŞEKEROĞLU, N. 2019. Phytochemical screning, antioxidant activity, antimicrobial effect and cytotoxicity of Alkanna tinctoria (L.) Tausch root extracts. The Black Sea Journal of Sciences (Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi), 9(1), 176-185, 2019. DOI: 10.31466/kfbd.566276.

B9. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI H. A., SEYHAN, B., PALTA, T. 2019. Investigation Some Quality Parameters of Sour Cherry Concentrates by Produced under Atmospheric and Vacuum Conditions. The Black Sea Journal of Sciences (Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi), 9(1), 43-57, 2019. DOI: 10.31466/kfbd.483077.

B8. UÇAN TÜRKMEN, F.,  BİNGÖL, B.N., ŞAHİN, E., ÖZKARAMAN, F., TEKİN, Z. 2019.  Erik (Prunus domestica) Bazlı Karışık Meyveli Geleneksel Marmelat Üretimi.  Gıda (2019) 44(4): 707-718. doi: 10.15237/gida.GD19065.

B7. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK H. A., ÖZMERMER, S., BOZKURT, Y., GÜNERİ, A., ELAGÖZ, Z. 2018. Mikrodalga ve Pastörizasyon Uygulamalarının Siyah Havucun Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Harran Journal of Agriculture and Food Science-Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(2):196-206. DOI: 10.29050/harranziraat.322926.

B6. UÇAN TÜRKMEN, F., KORKMAZ, G., YILDIRIM, B., KARALAR, E., KATRAN, Z. (2018). Kırmızı Eriğin (Prunus Domestica Angelina) Konserveye İşlenmesi. International Refereed Journal of Engineering and Sciences-Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi(UHMFD), 2018(12): 25-46. Doi: 10.17366/uhmfd.2018.1.2 

B5. UÇAN, F., AKYILDIZ, A., AĞÇAM, E., 2014. Effects of different enzymes and concentrations in the production of clarified lemon juice. Hindawi Publishing Corporation-Journal of Food Processing, Article ID 215854, 14 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/215854.

B4. UÇAN, F., AĞÇAM, E., AKYILDIZ, A., 2014. Doğal Bulanık Limon Suyu Üretimi Üzerine Bir Araştırma, Gıda 39 (1): 25-32, doi: 10.5505/gida.2013.88598.

B3. UÇAN, F., AKYILDIZ, A., AĞÇAM, E., POLAT, S., 2014. Limon Ekşisi Üretimi Üzerine Bir Araştırma. Gıda 39 (5): 283-290, doi:10.15237/gida.GD14025.

B2.  UÇAN, F., MERCİMEK, H.A., 2013. Gıda Endüstrisinde Kitosan Filmlerin Önemi. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 1(2): 79-85.

B1.  UÇAN, F., AKYILDIZ, A., 2012. Meyve Suyu Sanayinde Enzimatik Uygulamalar. Gıda 37 (6):363-370.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

C.25. UZUN ÖZCAN, A.,  UÇAN TÜRKMEN, F., 2020. A Study of Some Physical, Chemical and Microbiological Properties of Cooked Chicken Döner Kebab Sold in Kilis Market. (Paper ID:732) 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020). Oral Presentation.Gaziantep/Turkey on October 07-09, 2020.

C.24. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H.A., SARIGÜLLÜ ÖNALAN, F.E., SAĞLAM, H. 2018. Arum dioscoridis Ekstraktlarının Toplam Fenolik, Flavonoid İçerikleri ile Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması.VI. GAP Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey 2018.

C.23. MERCİMEK TAKCI, H.A., UÇAN TÜRKMEN, F. SARIGÜLLÜ ÖNALAN, F.E., 2018. In vitro Antimicrobial Activity of Cedrus Libani A. Richard Tar. Oral Presentation, p: 786-793, 3rd International Energy & Engineering Conference, 18-19 October , Gaziantep, Turkey.(UEMK 2018).

C.22. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H.A., SARIGÜLLÜ ÖNALAN, F.E., 2018. in vitro Phytochemical and Antibacterial Properties Of Peganum harmala L. Oral Presentation, p: 501-509, 3rd International Energy & Engineering Conference, 18-19 October , Gaziantep, Turkey.(UEMK 2018).

C.21. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H.A., SARIGÜLLÜ ÖNALAN, F.E., SARI, M. 2018. Rhus coriaria L. (Sumak) Yaprak Özütlerinin Fitokimyasal Özellikleri ve in vitro Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması. Oral Presentation. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018) Çukurova University, Congress Center, October 24-26, 2018, Adana / TURKEY Pages: 563-567, Paper ID:196

C.20. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H.A., SARIGÜLLÜ ÖNALAN, F.E., PALTA, T. 2018. Vişne Sapı Ekstraktlarının Toplam Fenolik, Flavonoid İçerikleri ile Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması. Oral Presentation. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018) Çukurova University, Congress Center, October 24-26, 2018, Adana / TURKEY Pages: 676-679, Paper ID:240

C.19.  MERCİMEK TAKCI, H. A., UÇAN TÜRKMEN, F., SARI, M., 2018. Effect of Tar Produced from Cedar Wood (Cedrus Libani A. Rich) on Bacterial Growth. Oral Presantation, 3nd International Congress on Vocational and Technical Sciences, 21-22 June, Gaziantep, Turkey.

C.18.  MERCİMEK TAKCI, H. A., UÇAN TÜRKMEN, F., SARI, M., 2018. In vitro antimutagenic activity of cedar (Cedrus Libani A. Rich) tar in the Salmonella/Microsome Assay. Oral Presantation, 3nd International Congress on Vocational and Technical Sciences, 21-22 June, Gaziantep, Turkey.

C.17. ÖZCAN UZUN, A., UÇAN TÜRKMEN, F. 2017. Investigation of changes in some quality criteria with storing olive oil process stages (Zeytinyağı proses aşamalarının depolanması ile bazı kalite kriterlerindeki değişimlerin incelenmesi). Oral Presentation, 2nd International Energy & Engineering Conference, P:237-243,  12-13 October , Gaziantep, Turkey.

C.16. UZUN ÖZCAN, A., UÇAN TÜRKMEN, F., ASLAN, B., AMUK, A., DEĞİRMENCİ, M. 2017. Zeytinyağı Proses Aşamaları Sırasında Meydana Gelen Bazı Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin İncelenmesi. Oral Presentation. 25-27 Oct 2017, 2ndInternational Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017).

C.15. MERCİMEK TAKCI, H. A., UÇAN TÜRKMEN, F., DEMİR, C., ŞEKEROĞLU, N. 2017. Antimicrobial Activity of Various Extracts and Traditional Herbal Cream Prepared From Alkannet Root. Poster Presentation-40. MESMAP-3, April 13th - 16th, 2017 / Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus, P:228.

C.14. MERCİMEK TAKCI, H. A., UÇAN TÜRKMEN, F., ANLAS, F.C., ALKAN, F.U., BAKIRHAN, P., ŞEKEROĞLU, N. 2017. Antioxidant Activity, Cytotoxicty, Total Phenolic and Flavonoid Contents of Alkanna Tinctoria (L.) Tausch Root Extracts. Oral presentation-93. MESMAP-3, April 13th - 16th, 2017 / Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus, P:166.

C.13. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H. A., ŞEKEROĞLU, N. 2017. Total Phenolic and Flavanoid Contents, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Traditional Unripe Grape Products. Oral presentation-103. MESMAP-3, April 13th - 16th, 2017 / Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus, P:178.

C.12. SAĞLAM, H., UÇAN TÜRKMEN, F. 2016. Ultrasound Aplication on Microorganism Inactivation. Oral presentation. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16). P:3187-3196, 19-20 Mart, Kilis, Türkiye.

C.11. UÇAN TÜRKMEN, F., KORKMAZ, G. 2016. Minor Processing in Food Technology. Oral presentation. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16). P:2942-2952, 19-20 Mart, Kilis, Türkiye.

C.10. UÇAN TÜRKMEN, F., SAĞLAM, H., MERCİMEK TAKCI, H.A., GÜZELDAĞ, G. 2016. The Use of Biosensor in Food Applications. Oral presentation. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16). P:2953-2965, 19-20 Mart, Kilis, Türkiye.

C.9. UÇAN TÜRKMEN, F., AĞÇAM, E., AKYILDIZ, A. 2016. Fining and Fining Agents In Clear Fruit Juice Production. Oral presentation. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16). P:2966-2975, 19-20 Mart, Kilis, Türkiye.

C.8. ŞEKEROĞLU, N., KOCA ÇALIŞKAN, U., UÇAN, F. 2015. Gıda ve ilaç olarak kullanılan bitkisel ürünlerde modern tasarımlar. Sözlü Bildiri. 1. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi. P:162, 13-14 Kasım, Kocaeli, Türkiye.

C7. UÇAN, F., GÜMÜŞ, P., 2015. Hoşaf. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Abstracts Book, P:348, October 1-4, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.

C6.  UÇAN, F., MERCİMEK H. A. ÇİMEN, G, ŞEKEROĞLU, N., 2015. Total phenolic content, antioxidant and antimicrobial activities of  Kahvaltılık Zahter. 2nd Symposium on Medicinal and Aromatic Plants of Mediterranean, Oral presentation-129, Abstracts Book, P:201, April 22-25, 2015, Antalya-Turkey.

C5.  MERCİMEK H. A., GÜZELDAĞ, G., UÇAN, F., KARAMAN, M., ÇAKTU GÜLER, K, KARAYILAN, R., 2014. Partial purification of polyphenol oxidase (PPO) from potato (Solanum tuberosum). 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Sarajevo, Bosnia Herzegovina, 02-06 June, Abstracts Book, P: 175.

C4. KÖTEN, M., UÇAN, F., 2013. Cennet Çamuru. The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Abstract Book, 24-26 October, 2013 Struga-Ohrid /Macedonia, TFP_1887, 613 s.

C3. UÇAN, F., KÖTEN, M., 2013. Maden Çöreği. The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Abstract Book, 24-26 October, 2013 Struga-Ohrid /Macedonia, TFP_1891, 223 s.

C2. UÇAN, F., KÖTEN, M., 2013. A Taste From Elaziğ: “Harput Köftesi”. The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Abstract Book, 24-26 October, 2013 Struga-Ohrid /Macedonia, TFP_1890, 303 s.

C1. UÇAN, F., KÖTEN, M., 2013. “Taş Ekmeği”. The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus Abstract Book, 24-26 October, 2013 Struga-Ohrid /Macedonia, TFP_1889, 222 s.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

D4. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI H. A., SARIGULLU ONALAN, F.E., SAGLAM, H. 2019. Arum dioscoridis Ekstraktlarının Toplam Fenolik, Flavonoid İçerikleri ile Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 4(1): 102-108 (2019).

D3. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK H. A., ŞEKEROĞLU, N. 2016. The comparison of total phenolic content, antioxidant and antimicrobial activities of homemade and industrial Kahvaltılık Zahter samples. Akademik Gıda/Academic Food Journal. 14(3) (2016) 242-246.

D2. KÖTEN, M., SAĞLAM, H., UÇAN TÜRKMEN, F. 2016. Gaziantep Kurutmalıkları. Catering guide. Yıl:12, Sayı:59 Temmuz- Ağustos. Sayfa:50-52.

D1. UÇAN, F., AKYILDIZ, A., AĞÇAM, E., 2015. Berrak Limon Suyu Üretimi Aşamalarında Bazı Mineral Madde Bileşenlerinin Belirlenmesi. Akademik Gıda/Academic Food Journal, 13(1): 42-46.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E15. BOZKURT, Y., AMUK, A., UÇAN, F. 2015. Abdigör Köftesi. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, s:92, 12-14 Kasım, Selçuk-İzmir.

E14. MERCİMEK H. A., GÜZELDAĞ, G.,UÇAN, F., ÖZDENEFE, M.S.,  ARKUT, A., BÜYÜKKAYA KAYIŞ, F., 2015.  Toprak izolatı Bacillus subtilis’in Amilaz ve Selülaz Aktivitesinin Araştırılması. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, s:129, 21-24 Ağustos, Afyon.

E13. KÖTEN, M., SAĞLAM, H., UÇAN, F. 2015. Gaziantep Kurutmalıkları. III. Gıda Sempozyumu-Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar-, s:219, 13-15 Mayıs, Denizli.

E12. MERCİMEK H. A., UÇAN, F., 2015. Bacillus sp. suşlarından pektinolitik enzim eldesi. İç Anadolu Bölgesi II. Tarım ve Gıda Kongresi, s:173, 28-30 Nisan, Nevşehir.

E11. MERCİMEK H. A., GÜZELDAĞ, G., UÇAN, F., ARKUT, A., KAYIŞ, F., ÖZDENEFE, M.S., KARAYILAN, R., 2014. Hücre Bağımlı Bakteriyosinlerin Antibakteriyel Aktivitelerinin Ticari Kitosanlar ile Karşılaştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, s:772, Eskişehir.

E10. KÖTEN, M., UÇAN, F., 2014. Gerebiç. Çukurova Üniversitesi 4. Geleneksel gıdalar sempozyumu, 17-19 Nisan, s:595-598, Adana.

E9. GÜMÜŞ, P., UÇAN, F., KÖTEN, M., 2014. Malatya’nın Meşhur Biliği. Çukurova Üniversitesi 4. Geleneksel gıdalar sempozyumu, 17-19 Nisan, s:316-319, Adana.

E8. GÜMÜŞ, P., UÇAN, F., 2014. Malatya’dan Bir Lezzet: Gün Kurusu Tatlısı. Çukurova Üniversitesi 4. Geleneksel gıdalar sempozyumu, 17-19 Nisan, s:275-278, Adana.

E7. GÜMÜŞ, P., UÇAN, F., 2014. Malatya Peynir Helvası. Çukurova Üniversitesi 4. Geleneksel gıdalar sempozyumu, 17-19 Nisan, s:279-282, Adana.

E6. UÇAN, F., KÖTEN, M., 2014. Elazığ’dan Bir Lezzet: Sırın. Çukurova Üniversitesi 4. Geleneksel gıdalar sempozyumu, 17-19 Nisan, s:128-130, Adana.

E5. AKÇALIOĞLU, O., AĞÇAM, E., POLAT, S., UÇAN, F., AKYILDIZ, A., 2014. Turunç Ekşisi Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi 4. Geleneksel gıdalar sempozyumu, 17-19 Nisan, s:814-818, Adana.

E4. UÇAN, F., KULAK, M., ÇİMEN, G., ŞEKEROĞLU, N., 2014. Kahvaltılık Zahterin Besin Değeri Açisindan Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi 4. Geleneksel gıdalar sempozyumu, 17-19 Nisan, s:689-693, Adana.

E3. UÇAN, F., MERCİMEK, H.A., 2013. Gıda Endüstrisinde Kitosan Filmlerin Önemi. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 2-4 Ekim, Niğde, Cilt II , Gıda Mühendisliği, s:220-225.

E2. UÇAN, F., 2013. Karotenoid bileşikler üzerinde bir araştırma. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 2-4 Ekim, Niğde, Cilt II , Gıda Mühendisliği, s:226-229.

E1. POLAT, S., AĞÇAM, E., UÇAN, F., AKYILDIZ, A., FENERCİOĞLU, H., 2012. Dolmalık Patlıcan Kurusu Üretimi Üzerine Bir Araştırma. 3. Geleneksel gıdalar sempozyumu, 10-12 Mayıs, s:194-196, Konya.

 


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

TUBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENENLER

1)  Berrak ve doğal bulanık limon suyu üretimi ve kalite parametrelerinin belirlenmesi (TUBITAK TOVAG- 110O786)-Bursiyer-2010-2012

2)  Çukurova Bölgesinin Bazı Yörelerinde Yetiştirilen Gemlik Zeytin Çeşidinden Doğal Fermente (Salamura) Siyah Zeytin Üretimi ve Fermantasyonda Etkili Olan Laktik Asit Bakterileri ve Mayaların Moleküler Karakterizasyonu Üzerinde Araştırmalar (TUBITAK TOVAG-112O164)-Bursiyer-2012-2014

ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA PROJELERİ

1.       M. Ümit ÜNAL, Filiz UÇAN. DL-limonenin mayalar üzerine antifungal etkisi. Çukurova Üniversitesi BAP projesi, ZF2006.YL.34, 2006-2008, Yardımcı Araştırmacı. (Tamamlandı)

2.       Asiye AKYILDIZ, Filiz UÇAN. Berrak ve Doğal Bulanık Limon Suyu Konsantresi Üretimi ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi BAP projesi, ZF2010D29, 2010-2012, Yardımcı Araştırmacı. (Tamamlandı)

3.       Filiz UÇAN, H. AYSUN MERCİMEK. Ticari ve doğal kaynaklı pektinazların meyve suyu berraklaştırılmasında kullanımının karşılaştırılması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi, 2013/1/MAP/05. 2013-2015, Proje Yürütücüsü. (Tamamlandı)

4.       H. AYSUN MERCİMEK, Filiz UÇAN, G. GÜZELDAĞ, A. ÖZŞAVLI, K. ÇAKTUGÜLER. Bakteriyel kökenli kitosan filmlerin antimikrobiyal aktivitesinin araştırılması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi, 2013/1/MAP/06. 2013-2016, Yardımcı Araştırmacı. (Tamamlandı)

5.       FİLİZ UÇAN TÜRKMEN, H. AYSUN MERCİMEK TAKCI, NAZIM ŞEKEROĞLU, HİDAYET SAĞLAM. Kilis piyasasında satışa sunulan nar, sumak ve koruk ekşilerinin bazı kalite parametrelerinin belirlenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi. 2017-MAP/16-10821. Proje Yürütücüsü. (Tamamlandı)

6.       HİDAYET SAĞLAM, FİLİZ UÇAN TÜRKMEN. Kilis Bölgesinde Satışı Yapılan Peynirlerden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik ve Bazı Endüstriyel Özelliklerinin İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi. 2017/17-11071. Yardımcı Araştırmacı. (Tamamlandı).

7.       FİLİZ UÇAN TÜRKMEN, H. AYSUN MERCİMEK TAKCI, F. ESEN SARIGÜLLÜ ÖNALAN. Vişne Sapı Ekstraktlarının Antioksidan Kapasitelerinin İncelenmesi.  Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi. 22/05/2018-22/05/2019.  Proje Yürütücüsü.  (Tamamlandı)

8.   FİLİZ UÇAN TÜRKMEN, H. AYSUN MERCİMEK TAKCI, F. ESEN SARIGÜLLÜ ÖNALAN. Kenger bitkisinin antimikrobiyal aktivitesi ve antimutajenitesinin belirlenmesi.  Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi. 21.10 2019. Araştırmacı, (Devam ediyor).

ÖDÜLLER

TUBITAK TESVIK ÖDÜLLERİ:

A5, A6  ve A9 numaralı yayınlar için yayın teşvik ödülü


Yurt içi, doktora burs programı (TUBİTAK-2011)

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

KATILDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1.     In course on “Sampling and evaluation strategies for arbuscular mycorrhiza fungi (AMF)”, University of Cukurova, Adana Turkey, June 8-10 2005.

2.     Tanıda moleküler yöntemler IX. Biyokimya Yaz Okulu, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 5-9 Haziran 2006.

3.     Türkiye 9. Gıda Kongresi, Katılımcı, 24-26 Mayıs 2006 Bolu.

4.     Mikotoksinler ve Analiz Yöntemleri Konferansı, (Dinleyici): Çukurova Üniversitesi, 17/05/2007.

5.     Training  for laboratories from Cukurova University on the Method Validation for Testing Laboratories accredited under the Standard ISO 17025, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2011.

6.     Training for laboratories in Cukurova University on the Accredition Standard ISO 17025, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2011.

7.     Training for laboratories from Cukurova University on the Measurement Uncertainty for Testing Laboratories, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2011.

8.     The 2nd International Symposium on “Tradational Foods from Adriatic yo Caucasus”, Participant, 24-26 October 2013, Macedonia.

9.     İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Katılımcı, 2-4 Ekim 2013, Niğde.

10. 4. Geleneksel Gıdalar Kongresi, Katılımcı, 17-19 Nisan 2014, Adana.

11. The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Participant, 22-25 April, 2015, Antalya.

12. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Katılımcı,28-30 Nisan 2015, Nevşehir.

13. Gıda Bilimi ve Teknolojisinde son Gelişmeler Çalıştayı, Dinleyici, 18 Aralık 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana.

14. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Participant, 19-20 March, 2016, Kilis.

15. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Chairperson, 19-20 March, 2016, Kilis.

16. The 3rd International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Participant, 13-16 April, 2017, Turkish Republic of Northern Cyprus.

17. Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching (Erasmus), UTP University of Science and Technology in Poland, 10-12 July 2017, Poland.

18. Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Markalaşma ve Coğrafik İşaretler, Dinleyici, 15-16 Ocak 2018, Kilis.

19. III. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Katılımcı, 21-22 Haziran 2018, Gaziantep.

20. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Participant, 24-26 October 2018, Adana.

HAKEMLİKLER

Journal of Food Measurement and Characterization

Journal of Food Process Engineering

International Journal of Plant Based Pharmaceuticals 

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

Asian Food Science Journal 

Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants (CUPMAP)

International Advanced Researches and Engineering Journal

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi

EDİTÖRLÜKLER

Natural Science and Discovery