Ünvanı

Öğr. Gör. Dr.

Fatime Erol

Adı-Soyadı

Fatime Erol

Doğum Yılı ve Yeri

02.07.1980-Kilis

Fakülte/Yüksekokul

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm

TEKSTİL GİYİM AYAKKABI VE DERİ

Yabancı Dil

E-posta/Web

fatimeerol@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488142667

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Selçuk Üniversitesi-Hazır Giyim Öğretmenliği

1998-2002

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi-Eğitim Bilimleri

2011-2013

Doktora

Gaziantep Üniversitesi-Eğitim Yönetimi Teftişi Planlama ve Ekonomisi

2014-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2004-Devam

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

4+4+4’’ Eğitim Sistemine Göre Birinci Sınıfların Sisteme Uyum Süreci, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 20.01.2013 (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Güzide Öner). (20.01.2013)


Doktora Tezi

Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algısının Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Üzerine Etkisi: Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü,Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Fatih BOZBAYINDIR).  (04.07.2019)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü- Bölüm Başkanı 2014-2016
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü- Bölüm Başkanı 2010-2011

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Töremen, F. and Erol, F. “An Investigation of the Relationship between Organizational Commitment Levels of Academic Staff and Ethical Conducts in Behavioral and Decision Making Process of University Management” Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, 1 (2), 212-229, Ohio, USA, http://www.eijeas.com/ (July 2015)


Savaş, A.C. ve Erol, F. (2017). Eğitim Personellerinde İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Depresyon Düzeylerinin Aracılık Etkisi. Yaşam becerileri Psikoloji Dergisi. Cilt-1, Sayı-2,1Sy15-123.
Erol, F ve Bozbayındır, F. (2018). Öğretmenlerin Algılanan Örgütsel Destek, Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Ve Pozitif Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Eğitim Bilimleri Sayısı, 8(16).


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Savaş, A.C. ve Erol, F. “Öğretmenlerde İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Depresyon Düzeylerinin Aracılık Etkisi’’ 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Siirt Üniversitesi (8-10 Mayıs 2014).Töremen, F. ve Erol, F. “Üniversitedeki Yöneticilerin Davranışsal ve Karar Vermede Etik Davranışları ile Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Gaziantep Üniversitesi (7-9 Mayıs 2015).