Ünvanı

Öğr. Gör.

Fatih YILDIZ

Adı-Soyadı

Fatih YILDIZ

Doğum Yılı ve Yeri

01.01.1984

Fakülte/Yüksekokul

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri/ Aşçılık Programı

Yabancı Dil

E-posta/Web

fatihyildiz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 26 66/ 1289

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Acıbadem Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

2014-2016

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis MYO

2016-2017

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Acıbadem Üniversitesi Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği 2014-2016

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.  Akbaba, M., Özel, G. ve Yıldız, F.  (2018). “Gastronomi Turizmi Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Kilis Mutfağına Yönelik Algıları, Social Sciences Studies Journal (SSSjournal), 4(19), 2072-2079. Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.595.

2.  Yıldız, F., Akbaba, M., Özel, G. ve Aydın M. (2018). “Geleneklerin Aktarım Sürecinde Mutfak Kültürünün Rolü: Kilis Örneği” Researcher: Social Science Studies, 6(2), 113-122. Doi Number :http://dx.doi.org/10.18301/rss.609.

3. Özel, G., Yıldız, F. ve Akbaba, M., (2017). “Yöresel Yemeklerin Restoran Menülerinde Yer Alma Düzeyinin Belirlenmesi: Kilis Mutfağı Örneği”, Kesit Akademi Dergisi, 11, 351-364. Doi Number :http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1291

4. Yıldız F., (2015). “Mutfak Kültürünün Tarihsel Gelişiminde Slow Food ve Günümüz Tüketim Kültüründe Slow Food’un Algılanması” Eko-Gastronomi Dergisi, Sayı:2, s.9-26.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler


1. Akbaba, M., Aydın M., Yıldız, F. ve Özel, G., (2018). Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Kaybolmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatları: Kilis Örneği, 2nd International Rural Tourism and Development Congress, 10 - 13 Mayıs, Özet Metin Bildiri, Bodrum/Muğla. 

2. Aydın M., Özel, G., Akbaba, M. ve Yıldız, F., (2018). Kırsal Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliğinde Ürünler ve Mutfak Araç Gereçlerinin Rolü: Kilis Mutfağı Örneği, 2nd International Rural Tourism and Development Congress, 10 - 13 Mayıs, Özet Metin Bildiri,  Bodrum/Muğla. 

3. Özel, G., Yıldız, F.,  Aydın M. ve Akbaba, M., (2018). Local Foods In Breakfast Culture: Example Of Civilization City, 12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference 4-6 May 2018, Abstract Text, Prague/ Czechia.

4. Akbaba, M., Özel, G. ve Yıldız, F., (2018). İletişim Becerileri İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği, III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran, Tam Metin Bildiri, Gaziantep, 3168-3176. 

5. Akbaba, M., Özel, G. ve Yıldız, F., (2018). Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumu İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki,  III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran, Tam Metin Bildiri,Gaziantep, 3158-3167. 

6. Yıldız, F., Akbaba, M., Özel, G. ve Aydın M. (2018). “Geleneklerin Aktarım Sürecinde Mutfak Kültürünün Rolü: Kilis Örneği” Gastronomi Zirvesi, (22-25 Mart), Özet Metin Bildiri, Ankara.

7. Yıldız, F., Harbalıoğlu, M., ve Özel, G., (2017). “Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Serhat Şehir Örneği” III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (26 Ekim – 28 Ekim), Tam Metin Bildiri, Kahramanmaraş.

8. Özel, G., Yıldız, F. ve Harbalıoğlu, M., (2017). “Geleneksel Kilis Mutfağı Yemeklerinin Restoran Menülerinde Yer Alma Düzeyi” III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (26 Ekim – 28 Ekim), Bildiri Özetleri Kitabı, Özet Bildiri, Kahramanmaraş.

9. Harbalıoğlu, M., Yıldız, F. ve Özel, G., (2017). “Kilis İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi Ve Üniversite Öğrencilerinin Kilis Mutfağına Yönelik Algıları” International West Asia Congress of Tourism Research, (28 Eylül -1 Kasım), Bildiri Özetleri Kitabı, Özet Bildiri, Van.

10. Çekiç, İ. ve Yıldız, F., (2017). “Mutfak Sergilerinden Uygulamalı Gastronomi Müzeciliğine” Mevlana International Congress on Philosphy and Teology-I Piri Reis International Congress on Linguistic, History, Geography –I (Euroasia Summit), (17 Temmuz- 21 Temmuz), Bildiri Özetleri Kitabı, Özet Bildiri, Ankara

11. Şahin E. ve Yıldız F., (2016). “Street Foods and Gaziantep”, II. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, (8-10 Aralık 2016), İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir,


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Yıldız F., (2014). “Mutfak Kültürünün Tarihsel Gelişiminde Slow Food ve Günümüz Tüketim Kültüründe Slow Food’un Algılanması”, Cittaslow Gökçeada Eko-Gastronomi Kongresi, (24-25 Nisan 2014), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

1. ARGETİ’14 (II) & Proje Pazarı, “Türk Aşçı el kitabı projesi”, Gaziantep, 2014.

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER