Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

MEHMET FATİH GÜLOĞLU

Adı-Soyadı

MEHMET FATİH GÜLOĞLU

Doğum Yılı ve Yeri

DİYARBAKIR-ÇERMİK/1985

Fakülte/Yüksekokul

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

SOSYOLOJİ

Yabancı Dil

İNGİLİZCE

E-posta/Web

fatihguloglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 822 23 50 -1424

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ

2002-2006

Yüksek Lisans

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ

2006-2010

Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

2011-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2010-2010

Arş. Gör.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ

2010-2011

Arş. Gör.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

2011-2017

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

2019-DEVAM EDİYOR

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

"KENTE KALIŞ SÜRESİ VE SEKÜLERLEŞME İLİŞKİSİ: SEYHAN ÖRNEĞİ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2010, ADANA.

Doktora Tezi

"BABA OTORİTESİNİN YENİDEN ÜRETİMİ: BABA DESTEK PROGRAMI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, 2017, İSTANBUL

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Sosyal Teori

Metodoloji

Aile Sosyolojisi

Göç Sosyolojisi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı 14.06.2021-Devam ediyor
Bölüm Başkan Yardımcılığı 25.02. 2021-Devam ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Güloğlu, M. F. (2018) "Baba Otoritesinin Yeniden Üretimi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Cilt: 8, sayı: 1, sf.: 158-176.

Güloğlu, M. F., (2019). "Aileyi Yeniden Tanımlamak: Değişimler ve Süreklilikler", Toplumsal Değişim Dergisi, Sayı: 1.

Güloğlu, M. F. (2019). Toplumsal Gerçekliği İnşa Eden İllüzyon: Meşruiyet. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 9(2), 319-335., Doi: 10.13114/MJH.2019.493 (Yayın No: 5705119)


Güloğlu, M. F. (2019). Durkheim’ın Metodolojisinde Hegelyen Diyalektiğin Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(47), 18-39. (Yayın No: 5611005)

Güloğlu, M. F. (2021). Ferraris'ten Giddens'a: Yeni Gerçekçiliğin İnşacılığa Evrimi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 68, Sf: 346-358,  DOI : 10.51290/dpusbe.873177

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Güloğlu, M. F.  (2019).  "Zaytung Kıvırması: Haber Yapmanın Deleuzyen İcrası", İçinde: Arzu Üretimi: Yeni Sosyolojik Deneyimler, Edit.: İbrahim Yücedağ, Çizgi Yayınları, Sf: 97-137, Konya.

Güloğlu, M. F. (2020), "İki Birden Küçüktür: Paul Auster ve Fail Olmak", İçinde: Sinema, Dijital Perde ve Ekran Deneyimleri, Edit.: Adnan Çetin, Çizgi Kitabevi, Konya.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Oral, B., Güloğlu, M. F. ve diğerleri, "Dini İnanç ve Değerler Bağlamında Göç Olgusu: Diyarbakır Örneği", İSBN: 978-975-7635-80-2, Dicle Üniversitesi Yayınları, Diyarbakır, 2016

Güloğlu, M. F. (2013), "Kendi İçine Gömülen Bir Şehirde Yaşamak: Esenler'de Yaşayanların Belediyeden Beklentileri", İçinde: Kentleşme ve Sosyal Politikalar, Edt: Murat Şentürk ve Ö. Miraç Yaman, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Yayınları, İstanbul, sf: 163-205.

Diğer YayınlarPROJELER

"SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI VE KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BAP GÜDÜMLÜ PROJE, 35501, ARAŞTIRMACI, 2017.

DİNİ İNANÇ VE DEĞERLER BAĞLAMINDA GÖÇ OLGUSUNUN İNCELENMESİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ", DİCLE ÜNİVERSİTESİ, BAP GÜDÜMLÜ, 10 ZEF 163, ARAŞTIRMACI,  2014.

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER