Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Faruk ÖZTÜRK

Adı-Soyadı

Faruk ÖZTÜRK

Doğum Yılı ve Yeri

1968-Kilis

Fakülte/Yüksekokul

FEF

Bölüm

Türk Dili ve Edebiyatı-Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı

Yabancı Dil

Rusça-İngilizce-Arapça

E-posta/Web

turkceogretimi@gmail.com

Telefon/Faks

05323168569-03488142666/1430

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

1986-1990

Doktora

KIRGIZİSTAN TÜRKIYE MANAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKOLOJİ ANA BİLİM DALI

2005-2010

Yüksek Lisans

KIRGIZİSTAN TÜRKIYE MANAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKOLOJİ ANA BİLİM DALI

2002-2005

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

MOLLA NIZAMÜDDIN AHUNUM HIKMET-I NIZAMÜDDIN (CILT: II. 1A-55B VARAKLAR ARASI Inceleme-Metin-Dizin (2005) Tez Danısmanı:(ÖNAL KAYA)

Doktora Tezi

DIVANU LÜGATI’T-TÜRKÜN ARAP SÖZLÜKÇÜLÜGÜNE GÖRE INCELENMESI (2010) Tez
Danısmanı:(MUSTAFA SINAN KAÇALIN,BURUL SAGINBAYEVA)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

DLT, Çağatayca, Sözlükçülük


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. ÖZTÜRK FARUK (2018). Kırgızca Sözlüklerin Sınıflandırılması-1. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat
Dergisi(45), 171-201., Doi: 10.24155/tdk.2018.64 (Yayın No: 4303725)
2. ÖZTÜRK FARUK (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Ögretiminde Söz Varlıgı. The Journal of
Academic Social Science Studies(65), 83-104., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7226 (Yayın
No: 4211975)
3. ÖZTÜRK FARUK (2013). Kırgızca Yazım Kılavuzları Iki ve Çok Dilli Sözlükler Kyrgyz Orthographic
Dictionaries Bilingual And Multilingual Dictionaries. The Journal of Academic Social Science
Studies JASSS International Journal of Social Science, 6(6), 915-944., Doi:
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1643 (Yayın No: 1820377)
4. ÖZTÜRK FARUK (2013). Divânu Lugâti’t-Turk ü Arap Sözlükçülügü Açısından Degerlendirme
Assessment Of Compendium Of The Turkic Dialects Diwân Lugât At Turk In Terms Of Arabic
Lexicography. The Journal of Academic Social Science Studies JASSS International Journal of
Social Science , 6(3), 529-545., Doi: DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_666 (Yayın No:
1820483)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. ÖZTÜRK FARUK (2020). MÜTERCIM ASIM’IN KÂMÛSU’L-MUHÎT TERCÜMESINDE HASTALIK
ADLARI MEDICAL TERMS IN TRANSLATION OF MÜTERCIM ASIM’S KÂMÛSU’L-MUHÎT.
INTERNATIONALA E G E A NSYMPOSIUMS On Social Sciences HumanitiesFebruary 15-16, 2020 /
Izmir, Turkey, 8-9. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6282750)
2. ÖZTÜRK FARUK (2019). KILISLI MUALLIM RIFAT BILGE’NIN HAYATI VE DIVÂNU LU?ÂTI’T-TÜRK
YAYINI ÜZERINE BIRKAÇ SÖZ. 6. ULUSLARARASI BILIMSEL ARASTIRMALAR KONGRESI 6th
International Scientific Research Congress, 90-91., Doi: Makale id= 46 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5535188)
3. ÖZTÜRK FARUK (2019). BISKEK’TEKI SOKAK VE CADDE ISIMLERI. 6. ULUSLARARASI BILIMSEL
A.RASTIRMALAR KONGRESI 6th International Scientific Research Congress, Doi: Makale id= 47
(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5535187)
4. ÖZTÜRK FARUK (2016). KUTADGU BILIG’DE BITKI ADLARI. ORIENTAL STUDIES–YESTERDAY,
TODAY, TOMORROW FILILOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU), 41-41. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6288323)
5. ÖZTÜRK FARUK (2016). Kâsgarlı ve DLT deki Sözlükçülügü. III. ULUSLARARASI SÖZLÜKBILIMI
SEMPOZYUMU, 243-268. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2967636)
6. ÖZTÜRK FARUK (2011). KIRGIZCA SÖZLÜKLERIN SINIFLANDIRILMASI. IV. ULUSLARARASI
DÜNYA DILI TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 2, 115-124. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:6288196)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. Ceng-nâme-i Imâm Muhammed Hanîfe (2020)., ÖZTÜRK FARUK, KITABEVI, Editör:Prof. Dr. Önal KAYA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 544, ISBN:978-605-7819-47-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6294097)
2. NEHCÜ’L-FERADIS’TE SORU (2018)., ÖZTÜRK FARUK, KESIT YAYINLARI, Editör:Prof. Dr. Mustafa BALCI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 128, ISBN:978-605-9408-70-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4224218)
3. YABANCILAR IÇIN ES VE ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER SÖZLÜGÜ (2015)., ÖZTÜRK FARUK, KESIT YAYINLARI, Editör:Prof. Dr. Mehmet AYDIN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 336, ISBN:978-605-9100-48-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1942120)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. ÖZTÜRK FARUK (2018). Dîvânu Lügâti’t-Türk’te Sestes Sözcükler-2 Homonyms in Divanu
Lugati’xx-Turk-2. EGE ÜNIVERSITESI TÜRK DÜNYASI INCELEMELERI DERGISI, 18(2), 507-522.,
Doi: DOI 10.32449/egetdid.477490 (Kontrol No: 4599460)
2. ÖZTÜRK FARUK (2012). Kırgız Sözlükçülügünde Husein Karasayeviç Karasayev ve Konstantin
Kuzmiç Yudahin in Yeri The Place Of Husein Karasayevich Karasayev And Konstantin Kuzmich
Yudahin In Kyrgyz Lexicography. Turkish Studies International Periodical for The Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic., 7(4), 2643-2654., Doi:
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4231 (Kontrol No: 1820322)
3. ÖZTÜRK FARUK (2006). Kutadgu Bilig de Bitki Adları. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Incelemeleri
Dergisi [Journal of Turkish World Studies], 6(1), 201-208. (Kontrol No: 1820467)
4. ÖZTÜRK FARUK (2004). Edhyem R TENISEV. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi(XI-II), 79-83. (Kontrol No: 1820720)
5. ÖZTÜRK FARUK (2004). Nikolay A BASKAKOV. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi(XI), 7-9. (Kontrol No: 1820708)
6. ÖZTÜRK FARUK (2004). Altay Dili. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi(10), 51-61. (Kontrol No: 1820650)
7. ÖZTÜRK FARUK (2003). Nogay Dili. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi(8), 57-69. (Kontrol No: 1820642)
8. ÖZTÜRK FARUK (1996). Arapçadan Türkçeye Geçmis Kelimeler ve Kullanım Özellikleri III. Dil
Dergisi(50), 66-76. (Kontrol No: 1820614)
9. ÖZTÜRK FARUK (1996). Arapçadan Türkçeye Geçmis Kelimeler ve Kullanım Özellikleri II. Dil
Dergisi(48), 25-31. (Kontrol No: 1820586)
10. ÖZTÜRK FARUK (1996). Arapçadan Türkçeye Geçmis Kelimeler ve Kullanım Özellikleri I. Dil
Dergisi(47), 20-28. (Kontrol No: 1820572)
11. ÖZTÜRK FARUK (1995). Modern Arap Siirinin Gelismesi. Dil Dergisi(32), 40-47. (Kontrol No:
1820628)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER