Ünvanı

Öğr. Gör. Dr.

Zehra ERGEÇ

Adı-Soyadı

Zehra ERGEÇ

Doğum Yılı ve Yeri

Osmaniye

Fakülte/Yüksekokul

Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü

Bölüm

Türk Dili

Yabancı Dil

İngilizce-60

E-posta/Web

ergeczehra@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

90 348 814 26 66

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Ordu Üniversitesi

2012-2013

Öğr. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2013-Devam

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Basın Yayın Danışma Komisyonu Üyesi 2017-2019

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. ERGEÇ, Z. (2012). Sezai Karakoç’un “Masal” Adlı Şiirine Göstergebilimsel Bir Yaklaşım, Dede Korkut Dergisi, C. 1, S. 1, s. 54-75.
  2. ERGEÇ, Z . (2020). Oya Baydar'ın "Köpekli Çocuklar Gecesi" Adlı Romanı Üzerine Ekoeleştirel Bir Okuma. Söylem Filoloji Dergisi , 5 (1) , 176-189 .
  3. ERGEÇ, Z. (2020). Orhan Pamuk’un “Benim Adım Kırmızı” romanına yeni tarihselci bir yaklaşım. Turkish Studies - Language, 15(4), 1809-1821.
  4. ERGEÇ, Z. (2021). Bahtin’in diyaloji kuramı ekseninde Murat Gülsoy’un “İstanbul’da Bir Merhamet Haftası” romanı. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (22), 452-465
  5. ERGEÇ, Z . (2021).  Ruh Üşümesi Romanında Karnavalesk Unsurlar ve Grotesk Beden İmgesi. Edebi Eleştiri Dergisi, 5 (1) , 41-56.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Zehra ERGEÇ, (2012). “Buket Uzuner’in ‘Gelibolu’ Adlı Romanına Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım”, I. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu Kitabı, 3-6 Mayıs 2012, s.78-86, Niğde Üniversitesi.

2. Zehra ERGEÇ, (2016). “Postmodern Tarihi Romanlarda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa”, II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Kitabı, 2-3-4 Mayıs 2016, s. 1560-1568, Nevşehir Üniversitesi.

3. Zehra ERGEÇ, (2017). “İncelik Kuramı Açısından Kadın Mektupları,” I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, 11-14 Mayıs 2017, s.311- 320, Antalya.

4. Zehra ERGEÇ, (2017). “Adalet Ağaoğlu’nun ‘Sen Ey Kutsal Işık’ Başlıklı Öyküsünde Karnavalesk Unsurlar”, I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu Bildiri Kitabı, 3-6 Ekim 2017, s.483-490, Karabük Üniversitesi.

5. Zehra ERGEÇ, (2020). “Hasan Ali Toptaş’ın ‘Beni Kör Kuyularda’ Adlı Romanında Büyülü Gerçekçiliğin İzleri”, 7.Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi Bildiri Kitabı, 24-26 Ocak 2020, s.460-466, Şanlıurfa.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Zehra ERGEÇ, (2014). “Adalet Ağaoğlu’nun “Çıkış” Adlı Tiyatrosu Üzerine Göstergebilimsel Bir Okuma”, 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 8-9 Mayıs 2014, s. 261-284, Sakarya Üniversitesi.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

1. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II, “Kemal Bekir ÖZMANAV” maddesi

2. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II, “Mustafa YEŞİLOVA” maddesi

3. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II, “Nurettin UYTUN” maddesi

4. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II, “Aclan SAYILGAN” maddesi

5. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II, “Semiha UÇUK” maddesi

6. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II, “Tahir ABACI” maddesi
PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER