Arş. Gör. Enes Furkan ÖMEROĞLU Enes Furkan ÖMEROĞLU
İlahiyat Fakültesi
İslam Hukuku
enesfurkanomeroglu@kilis.edu.tr