Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ

Adı-Soyadı

Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ

Doğum Yılı ve Yeri

20.11.1987 Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi A.B.D.

Yabancı Dil

E-posta/Web

ebrukulekci@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1710

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gaziantep Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

2005-2009

Doktora

Gaziantep Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Yönetimi

2009-2015

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2009-2015

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2015-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Deneysel Bir Çalışma. Eğitim Bilimleri-Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi A.B.D.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KADAMER Müdür Yardımcısı 2019-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senato Üyeliği 2019-
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı 2019-
Sosyal Duyarlılık Dersi Üniversite Koordinatörü 2017-
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü 2019-
Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2017-
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 2017-2018

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Etik Kurul Üyesi 2018-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜLEKÇI EBRU (2016). ÜNIVERSITE ÖGRENCILERININ SOSYAL SORUMLULUK TEMELLI LIDERLIK
BECERILERININ GELISTIRILMESINE YÖNELIK DENEYSEL BIR ÇALISMA. International Journal Of
Eurasia Social Sciences, 7(22), 56-80. (Yayın No: 2621921)

KÜLEKÇI EBRU,ÖZGAN HABIB (2015). Üniversite Ögrencilerinin Algılarına Göre Sosyal Sorumluluk
Alanında Görev Alma Nedenleri ve Sonuçları. Anatolian Journal of Educational Leadership and
Instruction, 3(2), 1-15. (Yayın No: 1754503)

KÜLEKÇI EBRU,ÖZGAN HABIB (2015). Adaptatıon Of The Socially Responsible Leadership Scale To
Turkish A Validity And Reliability Study. The Journal Of International Education Science, 2(3), 61-
82. (Yayın No: 1754228)

ÖZGAN HABIB, KÜLEKÇI EBRU, ÖZKAN METIN (2012). Ögretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm ile
Örgütsel Baglılık Düzeyleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi. International Online Journal Of
Educational Science, 4(1), 196-205. (Yayın No: 478831)

ÖZGAN HABIB, KÜLEKÇI EBRU (2012). Ögretim Elemanlarının Sessizlik Nedenleri ve
Üniversitelerine Etkileri. E-International Journal of Educational Research, 3(4), 33-49. (Yayın No:
478994)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

YILDIRIM FIGEN, KÜLEKÇI EBRU ÖGRETMEN ADAYLARININ YETERLIK DÜZEYLERININ
BELIRLENMESI KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI ÖRNEGI. I. ULUSLARARASI MUALLIM RIFAT KILIS
VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:480205)

KÜLEKÇI EBRU,Bulut Lola (2016). Okul Filmlerinin Ögretmen Adaylarının Ögretmenlik Meslegine
Iliskin Algıları Üzerindeki Etkileri. III. International Eurasion Educational Research Congress (Özet
Bildiri/)(Yayın No:3113710)

KÜLEKÇI EBRU,DILEK HIZIR,TIKMAN FATIH (2015). Ögretmen Adaylarının Ögretmenlik Meslegine
Iliskin Metafor Algıları. II. International Eurasion Educational Research Congress (Özet
Bildiri/)(Yayın No:1754807)

KÜLEKÇI EBRU,ÖZGAN HABIB (2014). Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Ölçeginin Türkçeye
Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalısmaları. I st Eurasian Educational Research Congress
(Özet Bildiri/)(Yayın No:1754625)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜLEKÇI EBRU (2013). 4 4 4 Egitim Sistemi Kapsamında Birlestirilmis Sınıf Uygulamasına Iliskin
Ögretmen Görüslerinin Degerlendirilmesi. Egitim ve Ögretim Arastırmaları Dergisi, 2(2) (Kontrol
No: 478427)

ARSLANTAS ISMAIL, ÖZKAN METIN, KÜLEKÇI EBRU (2012). Egitim Fakültesi Ögrencilerinin
Akademik Basarı Düzeylerinin Bazı Demografik Degiskenler Açısından Incelenmesi. Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi, 39 (Kontrol No: 478307)

Külekçi Ebru, Bulut Lola (2012). Türkiye ve ABD deki Sınıf Ögretmeni Yetistirme Sistemlerinin
Karsılastırılması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2) (Kontrol No: 473893)

Özgan Habib, Çetin Bayram, Külekçi Ebru (2011). Ilkögretim Kademesinde Görev Yapan
Ögretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyinin Bazı Degiskenler Açısından Incelenmesi. Sosyal Bilimler
Arastırma Dergisi, 11(17), 69-84. (Kontrol No: 473619)

KÜLEKÇİ AKYAVUZ, E . (2017). Analyzing of the Relationships between Organizational Justice and Organizational Trust of Teachers. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 805-831. DOI: 10.19171/uefad.369242

Külekçi-Akyavuz, E. (2019).  İlkokul Öğrencilerinin Sergiledikleri İstenmeyen Davranışlar. Dicle Üniversite Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 35: 30-40.

Külekçi Akyavuz, E , Karadağ, S . (2019). ÖĞRETMENLERİN İZLENİM YÖNETİM TAKTİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (18) , 68-87 . DOI: 10.31834/kilissbd.558969

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

ÖZGAN HABIB, KÜLEKÇI EBRU Ögretim Elemanlarının Sessizlik Nedenleri Ve Örgüte Etkileri. 7. Ulusal
Egitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:479708)

KÜLEKÇI EBRU Ilkögretim Kademesinde Görev Yapan Ögretmenlerin Deger Yargılarının Bazı
Degiskenler Açısından Incelenmesi. 21. Egitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:479807)

ÖZKAN METIN, KÜLEKÇI EBRU Egitim Fakültesi Ögrencilerinin Akademik Basarı Düzeylerinin Bazı
Demografik Degiskenler Açısından Incelenmesi. VI. Ulusal Egitim Yönetimi Kongresi (Özet
Bildiri/)(Yayın No:479560)

TOPRAK MUSTAFA,KÜLEKÇI EBRU (2015). Milli Egitim Suralarının Katılım Temsiliyet ve Seffaflık
Ilkeleri Baglamında Degerlendirilmesi. 10. Ulusal Egitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın
No:1754972)

KÜLEKÇI EBRU,ÖZGAN HABIB (2014). Üniversite Ögrencilerinin Algılarına Göre Sosyal Sorumluluk
Alanında Görev Alma Nedenleri ve Sonuçları. 9. Ulusal Egitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın
No:1754899)

ÖZGAN HABIB, KÜLEKÇI EBRU, ÖZKAN METIN (2011). Ögretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm ile
Örgütsel Baglılık Düzeyleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi. VI. Ulusal Egitim Yönetimi Kongresi (Özet
Bildiri/)(Yayın No:479336)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Külekçi Akyavuz, E. (2018).  Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik, Üniversite Öğrencileri İçin. İstanbul: Kriter Yayınevi

Külekçi-Akyavuz, E. (2019). Sınıf İçi Kontrol Aracı Olarak Motivasyon. Sarıgöz, O., Tösten, R. ve Baş. M. (Ed.). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. 

Diğer YayınlarPROJELER

Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers, Diger (Uluslararası), Arastırmacı,
Uluslararası Mavi Hilal Kalkınma ve Insani Yardım Vakfı destegi, , 01/09/2016 - 10/10/2016
(ULUSLARARASI)OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SOSYAL VE DUYGUSAL ALANA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN SOSYAL BECERİ EGITIMI MODÜLÜ NÜN ETKILILIGININ İNCELENMESİYSE, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, , 23/11/2015 - 23/11/2016 (ULUSAL)


ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER