Ünvanı

Arş. Gör.

Dürdane Zeynep TEKMEN

Adı-Soyadı

Dürdane Zeynep TEKMEN

Doğum Yılı ve Yeri

1981/ OSMANİYE

Fakülte/Yüksekokul

İLAHİYAT

Bölüm

TASAVVUF

Yabancı Dil

İngilizce/75

E-posta/Web

dzeyneptekmen@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66 / Dahili No: 1594

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2005-2009

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010-2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2016-Devam ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI’NIN MECMÛATU’L İRFÂNİYYE’Sİ  (Metin Transkribe ve Tahlil)

Doktora Tezi

ERKEN DÖNEM TASAVVUFUNDA NÜBÜVVET TELAKKİSİ

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Tasavvuf, Metafizik


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Farabi Fakülte Koordinatörü/Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017--

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

"Tasavvuf Geleneğinde Akıl ve Ahlak İlişkisi", Temel İslam Bilimleri Araştırmaları, Ensar yay., İstanbul, 2018.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Tekmen, Dürdane Zeynep (2016)

İRFAN HAZİNESİ "Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Mecmûâtu'l İrfâniyyesi"  İnsan Yayınları, İstanbul 2016.

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER