Ünvanı

Doç. Dr.

DEMET DEMİROĞLU

Adı-Soyadı

DEMET DEMİROĞLU

Doğum Yılı ve Yeri

K.Maraş/Pazarcık

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler MYO

Bölüm

İnşaat

Yabancı Dil

YDS (2016): 65,00 / YÖKDİL(2019):81,25

E-posta/Web

ddemiroglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488142666-1618

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İstanbul Üniversitesi/Orman Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı

1994-1998

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Ormancılık Politikası ve Yönetimi

2001-2004

Doktora

Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Peyzaj Mimarlığı

2005-2010

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Cumhuriyet Üniversitesi

2007-2012

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Meslek Yüksekokulu

2012-2012

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

2012-2017

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

2017-2019

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Teknik Bilimler MYO

2019-Devam

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Ulusal parklarda stratejik yönetim uygulanabilirliginin irdelenmesi (Örnek: Nemrut Dagı Ulusal Parkı) (2005) Tez Danısmanı:(AYTUG AKESEN)

Doktora Tezi

Sivas kent planlarının kentin peyzaj özelliklerine uygunlugunun arastırılması (2010) Tez Danısmanı:(YALÇIN DEMIR MEMLÜK)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, peyzaj mimarlığında sürdürülebilirlik, peyzaj mimarlığında ekolojik yaklaşımlar...


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Başkanlığı/KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/Teknik Bilimler MYO/İnşaat 2019 (Ekim) -Devam
Meslek Yüksekokulu Müdür YardımcısıCUMHURIYET ÜNIVERSITESI/SUSEHRI TIMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2008
Bölüm Başkanlığı/ CUMHURIYET ÜNIVERSITESI/SUSEHRI TIMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU/PARK VE BAHÇE BITKILERI BÖLÜMÜ 2010-2012
Bölüm Başkanlığı/KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/MESLEK YÜKSEKOKULU/PARK VE BAHÇE BITKILERI BÖLÜMÜ 2012-2012
Ars. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/TARIMSAL ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZI 2012-2017
Dekan Yardımcılığı/KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/MÜHENDISLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI 2015-2017
Bölüm Başkanlığı/KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/MÜHENDISLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI/PEYZAJ MIMARLIGI BÖLÜMÜ 2012-2019 (Ekim)

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Egitim-Ögretim Isleri Daimi Komisyon Bsk KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/MÜHENDISLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI 2012-2015
Yönetim Kurulu Üyeligi/KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-2017
Çevre Düzenleme ve Koruma Komisyonu Üyeliği/ KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK 2017-Devam
Çevre Düzenleme ve Koruma Komisyonu Koordinatörlügü/ KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK 2012-2017
Yapı İşleri Komisyonu Koordinatör Yrd/KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK 2012-2017
Dış Ilişkiler Komisyon Üyeliği/KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/MÜHENDISLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI 2012-2017
Bilimsel Çalışma ve Proje Koordinasyon Komisyon Üyeliği/KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/MÜHENDISLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI 2015-2017
Staj Koordinatörlügü Üyesi/KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK 2015-2017
Staj Komisyonu Baskanlıgı/KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/MÜHENDISLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI 2015-2017
Burs Komisyonu Baskanlıgı/KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/MÜHENDISLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI 2015-2017
Sosyal Kültürel ve Sportif Etkinlikler Komisyon Baskanlıgı/KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/MÜHENDISLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI 2015-2017
Yönetim Kurulu Üyeligi/KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/SAGLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2017
Fakülte Kurulu Üyeligi-KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/MÜHENDISLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI 2012-Devam
Fakülte Kurulu Üyeligi - KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI 2016-Devam

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEMIROGLU DEMET,YÜCEKAYA MURAT,GÜNAYDIN AHMET SALIH,TASÇIOGLU SALIHA (2017). ECOLOGICAL APPROACH TO URBAN PARKS: THE CASE OF URBAN PARKS IN KILIS, TURKEY. Fresenius Environmental Bulletin, 26(12), 7142-7149.

DEMIROGLU DEMET (2016). EVALUATION OF NATURAL PROCESS IN WATERSHED PLANNING 4 EYLÜL DAM WATERSHED IN SIVAS TURKEY. Oxidation Communications, 39(I-II), 543-559.

DEMIROGLU DEMET,MEMLÜK YALÇIN (2015). SIVAS KENTSEL GELISIM ALANININ KENTIN PEYZAJ ÖZELLIKLERINE GÖRE DEGERLENDIRILMESI. Journal of Tekirdag Agrıculture Faculty, 12(3), 68- 81.

DEMIROGLU DEMET,YÜCEKAYA MURAT,ÇOBAN AYSEN,GÖKÇE DUYGU (2014). Investigatıon of Green Infrastructure for Sustainable Cities Kilis Case. Journal of Environmental Protection and Ecology , 15(3), 1199-1207.

DEMIROGLU DEMET,CENGIZ AYSE ESRA,KARADAG AYBIKE AYFER (2017). Evaluation of the Green Campus Approach on the Campuses in Turkey. Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture, 1(1), 53-65.

EZENCI BÜSRA,ÇOBAN AYSEN,DEMIROGLU DEMET (2017). The Importance Of Water Management In The Plannıng Hıerarchy In Turkey And Its Evaluatıon In Terms Of Landscape Archıtecture. The Turkish Journal Of Occupational / Environmental Medicine and Safety, 2(1(3)), 90-102.

DEMIROGLU DEMET,ÇOBAN AYSEN,CENGIZ AYSE ESRA (2016). Sustainable Use of Water in Urban Design. Hacettepe J. Biol. & Chem, 44(2), 191-201.

ERDOGAN ONUR BURÇAK,DEMIROGLU DEMET (2016). Kentsel sürdürülebilir mekânlar Ekolojik parklar. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 66(1), 340-355.

GÜNAYDIN AHMET SALIH,YÜCEKAYA MURAT,DEMIROGLU DEMET, 2019. Evaluation Of Spatial Success And Accesability In Urban Green Areas: Gaziantep / Sahinbey District. Fresenius Environmental Bulletin, 28(7/2019), 5131-5142.

KARADAG AYBIKE AYFER,CENGIZ AYSE ESRA,DEMIROGLU DEMET (2019). Determination of Sensitive Landscapes for Lanfill: Sivas Case/Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology, 20(3), 1234-1242.

DEMIROGLU DEMET,ÇOBAN AYSEN,KARADAG AYBIKE AYFER,CENGIZ AYSE ESRA (2019). Migration-Asylum Seekers and Open-Green Spaces: Kilis Case/Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology, 20(3), 1282-1291.

CENGIZ AYSE ESRA,KARADAG AYBIKE AYFER,DEMIROGLU DEMET (2019). Contribution of Landscape Character Analysis to Sustainable Urban Panning: Gaziantep Case/Turkey. International U.A.B.-B.EN.A Workshop Environmental Engineering and Sustainable Development (7. Edition), 19-19.

KARAKUS CAN BÜLENT, DEMIROGLU DEMET, ÇOBAN AYSEN, ULUTAS ALPTEKIN (2020). Evaluation of GIS-based multi-criteria decision-making methods for sanitary landfill site selection: the case of Sivas city, Turkey. Journal of Material Cycles and Waste Management, 1(22), 254-272., Doi: 10.1007/s10163-019-00935-0

KARADAĞ AYBİKE AYFER,DEMİROĞLU DEMET,SEZEN IŞIK,BİRİŞÇİ TANAY (2020). Evaluating the contributions of internship to landscape architecture education. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 13(41), 365-371.

ÇOBAN AYŞEN,DEMİROĞLU DEMET,KARADAĞ AYBİKE AYFER (2020). An ecological based approach for determining suitable landfill : The case of Kilis / Turkey. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 13(41), 445-452.

KARAKUS CAN BÜLENT, DEMİROGLU DEMET, KARADAĞ AYBIKE AYFER (2020). Evaluation of Land Use/Land CoverChange (LULCC) and Meteorological Data in Terms of Sustainable Agriculture in Kilis, Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology, 21(4), 1186-1193.

ÇOBAN AYSEN, DEMİROGLU DEMET (2020). Evaluation of Edible Landscape Applications in Urban Open-green Areas in the Kilis City. Journal of Environmental Protection and Ecology, 21(4), 1288- 1297.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

KARADAG AYBIKE AYFER,CENGIZ AYSE ESRA,DEMIROGLU DEMET (2017). EVALUATION OF ECOVILLAGES IN TURKEY ACCORDING TO RURAL TOURISM. 1. INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DEMIROGLU DEMET,CENGIZ AYSE ESRA,KARADAG AYBIKE AYFER (2017). EVALUATION OF POSSIBLE EFFECTS OF THE WHOLE CITY LAW ON RURAL TOURISM AREAS IN TURKEY. 1. INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DEMIROGLU DEMET,CENGIZ AYSE ESRA,KARADAG AYBIKE AYFER (2017). Sosyal Sürdürülebilirligin Saglanmasında Açık-Yesil Alanların Rolü. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 1(1), 212-222.

CENGIZ AYSE ESRA,KARADAG AYBIKE AYFER,DEMIROGLU DEMET (2017). Sürdürülebilir Mekânlar İçin Peyzaj Planlamanın Önemi. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 1(1), 4-16. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DEMIROGLU DEMET,CENGIZ AYSE ESRA,KARADAG AYBIKE AYFER (2017). Evaluation of The Green Campus Approach on the Campuses in Turkey. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 1(1), 1379-1390. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DEMIROGLU DEMET,KARAKAN Eyyüp,ERCAN BURCU,ÇOBAN AYSEN (2017). A multidisciplinary overview of roof gardens (Landscape Architecture Civil Engineering). The International Conference On Civil and Environmental Engineering, 1(1) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

EZENCI BÜSRA,ÇOBAN AYSEN,DEMIROGLU DEMET (2017). SU YÖNETIMININ TÜRKIYE’DEKI PLANLAMA HIYERARSISINDEKI YERI VE PEYZAJ MIMARLIGI AÇISINDAN DEGERLENDIRILMESI. 2.Uluslararası Su ve Saglık Kongresi, 1(1), 677-681. (Tam Metin Bildiri/Poster)

DEMIROGLU DEMET,KARADAG AYBIKE AYFER,CENGIZ AYSE ESRA,GÜNAYDIN AHMET SALIH (2016). Su Duyarlı Kent Planlama Ilkelerinin Gelistirilmesi:Kilis Kent Örnegi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası6. Peyzaj Mimarlıgı Kongresi(Uluslarası Katılımlı), 1(1), 513-526. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

GÜVENÇ ISMAIL,DEMIROGLU DEMET (2016). The Evaluation of Main Campus Area of Kilis 7 Aralık University in Terms of Xeriscape Approach. 3rd International Symposium on Environment and Morality,, 1(1), 414-425. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DEMIROGLU DEMET,KARADAG AYBIKE AYFER,CENGIZ AYSE ESRA,GÜNAYDIN AHMET SALIH (2016). Evaluation of Sustainable Water Using at Open and Green Spaces Kilis 7 Aralık University Main Campus. International conference on natural science and engineering, 1(1), 3171-3183. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARADAG AYBIKE AYFER,CENGIZ AYSE ESRA,DEMIROGLU DEMET (2016). An Approach to the Development of Land Use Decision on the Protection of Water Resources. International conference on natural science and engineering, 1(1), 3149-3161. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DEMIROGLU DEMET,KARADAG AYBIKE AYFER (2015). Ecosystem Services Approach To Spatial Planning In Turkey. Internatıonal Urban Studies Congress-Problems In Present-Day Cıty, 1(1), 252-270. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DEMIROGLU DEMET,YÜCEKAYA MURAT,ÇOBAN AYSEN,GÖKÇE DUYGU (2014). Investigation of Green Infrastructure For Sustainable Cities Kilis Case. GreInsus’14, 1(1) (Özet Bildiri/Poster)

DEMIROGLU DEMET,GÜNAYDIN AHMET SALIH,YÜCEKAYA MURAT,ÇOBAN AYSEN (2018). Building Sustainable Transportation Model in University Campuses: Kilis 7 Aralık University. 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF'18), 1(1), 705-715. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

CENGIZ AYSE ESRA,KARADAG AYBIKE AYFER,DEMIROGLU DEMET (2018). Assessment of Watershed Management Practices in Turkey. 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF'18), 1(1), 275-282.

DEMIROGLU DEMET,KARADAG AYBIKE AYFER,CENGIZ AYSE ESRA,ÇOBAN AYSEN (2018). Evaluation of Contribution of Green Infrastructure System to UrbanWater Management. 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 1(1), 422-431. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARADAĞ AYBİKE AYFERDEMİROĞLU DEMET, CENGİZ AYŞE ESRA. 2018. Effects of “Code on Construction of Spatial Plans” on Spatial Transformation in Turkey. ISUEP 2018(Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük), 21-23 Haziran 2018 Eskişehir (Tam Metin; Sözlü Bildiri)


CENGIZ AYSE ESRA,KARADAG AYBIKE AYFER,DEMIROGLU DEMET (2019). Permakültürün Tarımsal Peyzaja Katkılarının Degerlendirilmesi: Çanakkale Örnegi. International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DEMIROGLU DEMET,CENGIZ AYSE ESRA,KARADAG AYBIKE AYFER (2019). Türkiye’de Sürdürülebilir Mekânlar Için Sertifikasyon Sistemlerinin Degerlendirilmesi. International Congress on Agriculture and Forestry Research(AGRIFOR) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARADAG AYBIKE AYFER,DEMIROGLU DEMET,CENGIZ AYSE ESRA (2019). Yesil Alt Yapı Planlarının Türkiye Belediye Sisteminde Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi. International Congress on Agriculture and Forestry Research(AGRIFOR) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARADAG AYBIKE AYFER,DEMIROGLU DEMET,CENGIZ AYSE ESRA (2019). Mekânsal Planlamada Hassasiyet Analizlerinin Önemi. International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ÇOBAN AYSEN,DEMIROGLU DEMET (2019). Evaluatıon of Edible Landscape Applications In Urban Open-Green Areas In The Kilis Cıty. 1st international symposium on climate change and sustainable agriculture, 1(1) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

KARAKUS CAN BÜLENT, DEMIROGLU DEMET, KARADAG AYBIKE AYFER (2019). Evaluation of Land Cover Change and Meteorological Data in Terms of Sustainable Agriculturein Kilis/Turkey. 1st
International Symposium on “Climate Change and Sustainable Agriculture”, 1(1) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

KARADAG AYBIKE AYFER,CENGIZ AYSE ESRA, DEMIROGLU DEMET (2019). Determination of Sensitive Landscapes for Landfill: Sivas Case/Turkey. International U.A.B.-B.EN.A Workshop Environmental Engineering and Sustainable Development (7. Edition), 32-32. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

DEMIROGLU DEMET,ÇOBAN AYSEN,KARADAG AYBIKE AYFER,CENGIZ AYSE ESRA (2019). Migration-Asylum Seekers and Open-Green Spaces: Kilis Case/Turkey. International U.A.B.- B.EN.A Workshop Environmental Engineering and Sustainable Development (7. Edition), 90-90. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Sustainable Landscape Planning and Design, Bölüm adı:(Today’s Sustainable Placements: Ecovillages) (2017)., KARADAG AYBIKE AYFER,CENGIZ AYSE ESRA,DEMIROGLU DEMET, Peter lang, Editör:Murat Özyavuz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 523, ISBN:ISBN 978-3-631-73439-1, Ingilizce(Bilimsel Kitap)

Sustainable Landscape Planning and Design, Bölüm adı:(Rural Tourism And Traditional Turkish Villages In The Development Process) (2017)., CENGIZ AYSE ESRA,KAPTAN AYHAN ÇIGDEM,KARADAG AYBIKE AYFER,DEMIROGLU DEMET, Peter lang, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 523, ISBN:ISBN 978-3-631-73439-1, Ingilizce(Bilimsel Kitap)

Environmental Sustainability and Landscape Management, Bölüm adı:(Contribution of Green Infrastructure Systems on Water Management) (2016)., KARADAG AYBIKE AYFER,DEMIROGLU DEMET, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS , Editör:Recep Efe, Isa Cürebal, Abdalla Gad, Brigitta Tóth, Basım sayısı:1, ISBN:ISBN 978-954-07-4140-6, Ingilizce(Bilimsel Kitap)

Urban and Urbanization, Bölüm adı:(Ecology-Based Contemporary Urbanısm Approaches) (2014)., DEMIROGLU DEMET,PEKIN TIMUR UMUT,KARADAG AYBIKE AYFER,CENGIZ AYSE ESRA, St.Kliment Ohridski Universty Press, Editör:Prof. Dr. Recep EfeProf. Dr. Turgut Tüzün OnayAssoc. Prof. Dr. Igor SharuhoAssoc. Prof. Dr. Emin At asoy, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 792, ISBN:978-954-07-3772-0, Ingilizce(Bilimsel Kitap)

Urban and Urbanization, Bölüm adı:(A Contrıbutıon To Sustaınable Urban Development: Urban Agrıcultural Lands) (2014)., CENGIZ AYSE ESRA,PEKIN TIMUR UMUT,KARADAG AYBIKE AYFER,DEMIROGLU DEMET, St.Kliment Ohridski Universty Press, Editör:Prof. Dr. Recep EfeProf. Dr. Turgut Tüzün OnayAssoc. Prof. Dr. Igor SharuhoAssoc. Prof. Dr. Emin Atasoy, Basım Sayfa Sayısı 792, ISBN:978-954-07-3772-0, Ingilizce(Bilimsel Kitap),

Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Bölüm adı:(The Effects of Integrated Urban Water Management On The Quality of Urban Life-Chapter 24) (2018). DEMIROGLU DEMET, St.Kliment Ohridski Universty Press, Editors: Ilia CHRISTOV Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Isa CUREBAL Basım sayısı:1, S. 290-310, ISBN 978-954-07-4526-8, Ingilizce(Bilimsel Kitap) 

New Approaches to Spatial Planning and Design, Bölüm adı:(A Sustainable and Integrated Framework for Local Governments: Smart City) (2019)., DEMIROGLU DEMET,KARADAG AYBIKE AYFER, Peter lang , CPI books GmbH, Leck, Editör:Özyavuz Murat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 634, ISBN:978-3-631-78274-3 (Print) , Ingilizce(Bilimsel Kitap)

 

New Approaches to Spatial Planning and Design, Bölüm adı:(Integrating Ecosystem Services into Spatial Planing) (2019)., CENGIZ AYSE ESRA,DEMIROGLU DEMET, Peter lang, CPI books GmbH, Leck, Editör:Murat Özyavuz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 634,ISBN: 978-3-631-78274-3 (Print), Ingilizce(Bilimsel Kitap)

Advances in Scientific Research: Engineering and Architecture, Bölüm adı:(Raising Awareness of the World Heritage Sites in Turkey: The Current Situationand Their Contributions to Cultural Heritage Tourism) (2020)., CENGIZ AYSE ESRA,DEMIROGLU DEMET,KARADAG AYBIKE AYFER, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editör:Ilia HRISTOV, iliyan KRYSTEV, Recep EFE, Abd Alla GAD, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 680, ISBN:978-954-07-5047-7, Ingilizce(Bilimsel Kitap)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEMIROGLU DEMET,ÇOBAN AYSEN,GÖKÇE DUYGU (2016). ENGELLI BIREYLERIN ÜNIVERSITE YERLESKELERINDE ORTAK MEKÂNLARI KULLANABILMELERI ÜZERINE ÖRNEK BIR ARASTIRMA
KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI MERKEZ YERLESKESI. Inönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(13), 91-108.

CENGIZ AYSE ESRA,DEMIROGLU DEMET,PEKIN TIMUR UMUT,KARADAG AYBIKE AYFER (2014). Dogal ve Kültürel Peyzaja Darbe Tabiat ve Biyolojik Çesitliligi Koruma Kanunu Tasarısı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7(1), 25-32.

KARAKUS CAN BÜLENT,CERIT ORHAN,DEMIROGLU DEMET (2012). Sivas Kenti ve Yakın Çevresinin Mevcut Arazi Kullanım Yapısı ile Alan Kullanım Potansiyellerinin Karsılastırılması . Cumhuriyet Üniversitesi Yer Bilimleri Dergisi, 29(2), 72-87.

DEMIROGLU DEMET,KARAKUS CAN BÜLENT (2012). Geçmisten Günümüze Sivas Kent Planlarının Alan Kullanımları Yönünden Karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(4), 1-13.

KALENDER SEVGİ, DEMIROĞLU DEMET(2011). Tarihi Süreç İçerisinde Sivas Kent Meydanının İrdelenmesi. Inönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(3), 355-365.

YÜCEKAYA MURAT,GÜNAYDIN AHMET SALIH,TASÇIOGLU SALIHA,DEMIROGLU DEMET (2019). Evaluation of Schoolyards with Ecological Indicators: Kilis Case, Turkey. Igdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(4), 2266-2275.

DEMİROĞLU DEMET, KARADAĞ AYBIKE AYFER,CENGIZ AYSE ESRA (2019). Türkiye’de Yeşil Alt Yapı Sisteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme. Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi (PAUD), 1(2), 12-21.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

DEMIROGLU DEMET,ÇOBAN AYSEN,CENGIZ AYSE ESRA (2015). Kentsel Tasarımda Suyun Sürdürülebilir Kullanımı. Ekoloji,2015, 1(1), 49 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

KARADAG AYBIKE AYFER,DEMIROGLU DEMET,CENGIZ AYSE ESRA (2015). Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar Temelinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi. Ekoloji,2015, 1(1), 112 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

CENGIZ AYSE ESRA,DEMIROGLU DEMET,PEKIN TIMUR UMUT,KARADAG AYBIKE AYFER (2014). Dogal ve Kültürel Peyzaja Darbe Tabiat ve Biyolojik Çesitliliği Koruma Kanunu Tasarısı. Ekoloji,2014, 1(1), 187 (Özet Bildiri/Poster)

KALAYCI ÖNAÇ AYSE,KARADAG AYBIKE AYFER,BIRISÇI TANAY,DEMIROGLU DEMET,ERDOGAN REYHAN,GÖRMÜS SEVGI,SEZEN ISIK (2014). Dünya da Peyzaj Mimarlıgı Bölümlerinde Mevcut Staj Olanak ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. I.Peyzaj Mimarlıgı Egitim-Ögretim Çalıstayı, 1(1), 239- 250. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ERDOGAN REYHAN,SEZEN ISIK,BIRISÇI TANAY,DEMIROGLU DEMET,GÖRMÜS SEVGI,KALAYCI ÖNAÇ AYSE,KARADAG AYBIKE AYFER (2014). Türkiye de Peyzaj Mimarlıgı Ögreniminde Staj Uygulamaları. I.Peyzaj Mimarlıgı Egitim-Ögretim Çalıstayı, 1(1), 227-238. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

DEMIROGLU DEMET,GÖRMÜS SEVGI,BIRISÇI TANAY,ERDOGAN REYHAN,KALAYCI ÖNAÇ AYSE,KARADAG AYBIKE AYFER,SEZEN ISIK (2014). Ögrenci Odaklı Peyzaj Mimarlıgı Ögreniminde Stajın Yeri ve Önemi. I.Peyzaj Mimarlıgı Egitim-Ögretim Çalıstayı, 1, 251-266. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ONUR BURÇAK, DEMIROĞLU DEMET (2013). Peyzaj Tasarım ve Yönetiminde Sürdürülebilirlik ve Dünyadaki Uygulama Örnekleri. Ekoloji Sempozyumu, 1(1), 111 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÇOBAN AYSEN,DEMİROĞLU DEMET (2013). Kentlerin Sürdürülebilirliğine Bütünsel Ekolojik Yaklaşımlar Gaziantep Eko Kenti Örnegi . Ekoloji Sempozyumu, 1(1), 260 (Özet Bildiri/Poster)

DEMIROGLU DEMET,TASÇIOGLU SALIHA,GÜNAYDIN AHMET SALIH,YÜCEKAYA MURAT (2012). Çocuk Oyun Alanlarına Ekolojik Yaklasım Örnegi Kilis Kenti Karatas Çocuk Oyun Alanı. Ekoloji Sempozyumu, 1(1), 323 (Özet Bildiri/Poster)

DEMIROGLU DEMET, YÜCEKAYA MURAT,TASÇIOGLU SALIHA,GÜNAYDIN AHMET SALIH (2012). Kilis Kenti Açık ve Yeşil Alanlarına Ekolojik Yaklaşım. Ekoloji Sempozyumu, 1(1), 324 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Ardahanlıoglu.Z, Özhancı. E, DEMIROGLU DEMET, Çınar, I, Bulut, Y (2012). Fethiye Ve Yakın Çevresinin Doğal Ve Kültürel Kaynak Özelliklerinin Ekoturizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. Ekoloji Sempozyumu, 1(1), 279 (Özet Bildiri/Poster)

Memlük Yalçın, Sarıtas. Zekeriya, DEMIROGLU DEMET, Karakus, Can Bülent (2009). Sivas Kenti Güneyi Yakın Çevresi Örnegi nde Sektörel Arazi Kullanımlarının Mevcut Arazi Kullanımı Ile Karsılastırılması. Toprak Mülkiyeti Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARAKUS CAN BÜLENT,DEMIROGLU DEMET (2008). CBS Kullanılarak Sivas Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Dogal Potansiyelinin Saptanması ve Uygun Tarım Alanlarının Belirlenmesi. Uzaktan Algılama ve Cografi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 1(1) (Tam Metin Bildiri/Poster)

DEMIROGLU DEMET, KARADAG AYBIKE AYFER, KALAYCI ÖNAÇ AYSE, BIRISÇI TANAY (2018). Peyzaj Mimarlığı Staj Eğitiminde Bazı Demografik Özelliklerin Etkisinin İncelenmesi, II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, (Sözlü sunum/Özet bildiri) , Düzce 


KARADAG AYBIKE AYFER, DEMIROGLU DEMET, BIRISÇI TANAY (2018). Stajın Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğrenimine Katkılarının Akademisyenlerce Değerlendirilmesi, II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), Düzce. 

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

50. yılda Peyzaj Mimarlıgı Egitimi ve Ögretimi, Bölüm adı:(Stajın Peyzaj Mimarligı Egitimine Katkılarının Akademisyenlerce Degerlendirilmesi) (2019)., KARADAG AYBIKE AYFER,DEMIROGLU DEMET,BIRISÇI TANAY, Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Editör:Uzun Osman, Köylü Pınar, Özdede Bacı Sinem, Gültekin Pınar, Müderrisoglu Haldun, Özdede Bacı Sinem, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 484, ISBN:978-605—691-38-5-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)50. yılda Peyzaj Mimarlıgı Egitimi ve Ögretimi, Bölüm adı:(Peyzaj Mimarligi Staj Egitiminde Bazı Demografik Özelliklerin Etkisinin Incelenmesi) (2019)., DEMIROGLU DEMET, KARADAG AYBIKE AYFER,KALAYCI ÖNAÇ AYSE, PelinOfset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Editör:Uzun Osman, Köylü Pınar, Özdede Bacı Sinem, Gültekin Pınar, Müderrisoglu Haldun, Özdede Bacı Sinem, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 484, ISBN:: 978-605-691-38-5-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Diğer YayınlarPROJELER

1. Sivas Kentinin Dogal Ve Kültürel Peyzaj Özelliklerinin Son Nazım İmar Planına Uygunluğunun Araştırılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma
projesi, Arastırmacı,11/11/2008 - 11/11/2011 (ULUSAL)
2. Engelli Bireylerin Üniversite Ortak Mekanlarını Kullanabilmeleri Üzerine Örnek Bir Araştırma Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Yerleşkesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma
projesi, Yürütücü,01/07/2014 - 07/04/2016 (ULUSAL)
3. Kentsel Yeşil Alanların Mekânsal Yeterlilik ve Erişilebilirliginin Değerlendirilmesi: Gaziantep Şahinbey İlçesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü,
27/03/2017-21.12.2017 (ULUSAL)

4. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Peyzaj Alt Yapısının Güçlendirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Arastırmacı, 01/07/2014-21.12.2017ULUSAL)

5. Sürdürülebilir Kampüs Yaklasımının ÇOMÜ Terzioglu Yerleskesi Örneginde Incelenmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:CENGIZ AYSE ESRA,Arastırmacı:DEMIROGLU DEMET,Arastırmacı:KARADAG AYBIKE AYFER, , 13/08/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
6.Tarım Öncelikli Alan Kullanım Kararlarının Gelistirilmesi: Gaziantep Ili, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:DEMIROGLU DEMET,Arastırmacı:KARADAG AYBIKE AYFER,Arastırmacı:CENGIZ AYSE ESRA,Arastırmacı:ÇOBAN AYSEN, , 07/09/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

ÖDÜLLER

EZENCI BÜSRA,ÇOBAN AYSEN,DEMIROGLU DEMET (2017). "SU YÖNETiMiNiN TÜRKIYE’DEKI PLANLAMA HİYERARŞİSİNDEKI YERİVE PEYZAJ MIMARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI", Poster ödülü, 2. uluslararası Su ve sağlık kongresi

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER