Ünvanı

Arş. Gör.

Cumali KAYNAR

Adı-Soyadı

Cumali KAYNAR

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik, Mimarlık Fakültesi

Bölüm

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yabancı Dil

E-posta/Web

ckaynar@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1810

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ege Üniversitesi, Bilgisayar Münedisliği

2006-2010

Yüksek Lisans

California State University, Computer Science

2013-2015

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Scheduling Algorithms Optimization for Employee Satisfaction

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

AI, Deep Learning, Perception Problem


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER