Ünvanı

Doç. Dr.

Cengiz TAŞKIN

Adı-Soyadı

Cengiz TAŞKIN

Doğum Yılı ve Yeri

01.01.1975 - GAZİANTEP

Fakülte/Yüksekokul

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Bölüm

Antrenörlük Eğitimi Programı

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

cengiztaskin@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Millî Eğitim Bakanlığı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, (Kamu)

2001-2015

Öğretmen

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Genlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğünde Hentbol Branşı Fahri Antrenörlük

2006-2009

Öğretmen

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Hentbol İl Temsilciliği

2009-2012

Dr. Öğr. Üyesi

Batman Üniversitesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2015-2017

Doç. Dr.

Batman Üniversitesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2017-2019

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2019-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü 2019-Devam Ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurul Üyeliği 2019-Devam Ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı 2019-Devam Ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatörlüğü 2019-Devam Ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2019-Devam ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Programı Bölüm Başkanlığı 2019-Devam ediyor
Batman Üniversitesi Senatörlüğü 2016-2018
Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-2019
Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Programı Bölüm Başkanlığı 2018-2019
Batman Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2016-2018
Batman Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü/Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Pr., Bölüm Başkanlığı 2015-2018

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Batman Üniversitesi Etik Kurul Üst Kurul Üyeliği 2016-2019
Batman Üniversitesi Eğitim Öğretim Komisyonu Üst Kurulu Üyeliği 2016-2019
Batman Üniversitesi BAP Komisyon Üst Kurulu Üyeliği 2016-2019
Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2018
Batman Üniversitesi Obezite Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2018

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Armutçu Fatıh,Taskın Cengız,Yıldız Servet (2018). Fızıksel Aktıvıte Amaçlı Park Ve Rekreasyon Alanlarının Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belırlenmesı. Asos Journal (Yayın No: 4613025)

Dalay Yalçın,Taskın Cengız,Gür Ercan (2018). Akademik Personelin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımlarını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi (Batman Ünıversitesi Örneği). Asos Journal (Yayın No: 4612982)

Muhammet,Soysal Mehmet,Taskın Cengız (2018). The Technıcal Analysıs And Comparıson Of The Male Athletes That Are Competıngat The 21st And 22nd Internatıonalizm Canca Judo Cup Competıtıons. Internatıonal Journal Of Current Research (Yayın No: 4613272)

Yıldız Servet,Taskın Cengız,Armutçu Fatıh (2018). Spor Yapan Isıtme Engellı Bıreyler Ile Spor Yapmayanısıtme Engellı Bıreylerın Bazı Psıkolojık Özellıklerınınkarsılastırılması. Asos Journal (Yayın No: 4613084)

Yıldız Yavuz,Taskın Cengız (2018). Bos Zaman Faalıyetı Olarak Bısıklet Sporu Yapanbıreylerın Benlık Saygısı Düzeylerının Incelenmesı. Asos Journal (Yayın No: 4611782)

Bakay Mehmet,Taskın Cengız (2018). Ortaögretım Ögrencılerının Bos Zaman Faalıyetlerıneyönelık Tutumlarının Belırlenmesı. Asos Journal, 6(85), 619-630. (Yayın No: 4611396) 

Okan Fırat,Taskın Cengız (2018). Akademısyenlerın Örgütsel Sınızme Ilıskın Algılarınınörgütsel Baglılıkları Üzerındekı Etkısının Incelenmesı. Asos Journal (Yayın No: 4611881)

Karakoç Önder,Haibach Pamela,Taskın Cengız,Taskın Halıl (2017). Relatıonshıp Between Body Composıtıon And Muscle Strength In Early Adolescence Goal-Ball Playerswıth Vısual Impaırments. Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport / Scıence, Movement And Health (Yayın No: 3908211)

Taskın Cengız,Taskın Mıne,Çelık Nurı Muhammet,Okan Fırat,Taskıran Bılal (2017). The Effects Of Pilates Exercises On Balance İn Females. International Journal Of Current Research, 9(10), 59445-59449. (Yayın No: 3784342)

Karakoç Önder,Haiback Pamela S,Taskın Cengız,Taskın Halil (2017). Relatıonshıp Between Body Composıtıon And Muscle Strength In Early Adolescence Goal-Ball Playerswıth Vısual Impaırments. Scıence, Movement And Health, 17(2), 353-358. (Yayın No: 3677347)

Taskın Cengız,Karakoç Önder,Taskın Alı Kemal,Gülnar Übeyde,Budak Cemalettin (2017). Effects Of 8-Week Aerobic Exercise On Hemoglobin Concentration And Oxygen Saturation In 10-12 Year-Old Obese Children. International Journal Of Current Research (Yayın No: 4164242)

Taskın Cengız,Karakoç Önder,Taskın Alı Kemal,Gülnar Ubeyde,Budak Cemalettin (2017). Effects Of 8-Week Aerobic Exercise On Hemoglobin Concentration And Oxygen Saturation In 10-12 Year-Old Obese Children. International Journal Of Current Research, 9(10), 59435-59439.

Taskın Alı Kemal,Tasgın Özden,Basaran Mehmet Hakan,Taskın Cengız (2016). Beden Egitimi Ve Spor Yüksekokulu Ögrencilerinde Duygusal Zekâ Düzeylerinin Bazı Degiskenlere Göre Incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilim Dergisi (Yayın No: 4645026)

Taskın Cengız (2016). Effect Of Eight Weekly Aerobic Training Program On Auditory Reaction Time And Maxvo2 İn Visual Impairments Alan Indeksı. International Education Studies, 9(9),67-73.

Taskın Cengız (2016). Effect Of Core Training Program On Physical Functional Performancein Female Soccer Players Alan Indeksı. International Education Studies, 9(5), 115-124.

Taskın Cengız (2016). Examination Of Academic Achievement İn Early Adolescence A Comparison For Adolesence With Visual Impairments Doing Sport Or Not Doing Sport Alan Indeksı. Journal Of Education And Learning, 5(2), 265-272., 

Taskın Cengız (2016). Aerobic Capacity And Anaerobic Power Levels Of The University Students . Higher Education Stıdies, 6:(2),76 - 84.

Taskın Cengız,Karakoç Önder,Taskın Mıne,Dural Murat (2016). Analysis Of Reaction Times And Aerobic Capacities Of Soccer Playersaccording To Their Playing Positions Alan Indeksı. Journal Of Education And Training Studies, 4(8), 23-26.

Taskın Cengız (2016). The Visual And Auditory Reaction Time Of Adolescents With Respect To Their Academic Achievements Alan Indeksı. Journal Of Education And Training Studies, 4(3), 202-207.

Karakoç Önder,Taskın Cengız,Yüksek Selamı,Özçöven Mert (2015). Examining Hand Grip Strength In Different. International Journal Of Sport Studies, 5(10), 1132-1136., Doi: (Yayın No: 2052747)

Güven Faruk,Aktas Samet,Taskın Cengız (2014). Small Sided Games İn Football Effect Of Field Sizes On Technical Parameters. International Science Index, 12(8), 161-165. (Yayın No: 2757400)

Taskın Mıne,Taskın Cengız,Kaplan Turgut,Taskın Halıl (2014). Relationships Between Quickness And Speed Performance In Amputee Footballers. Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health, 14(2), 580-584.

Sanıoglu Ahmet,Kaplan Turgut,Taskın Halıl,Baloglu Gulsah,Taskın Cengız (2013). Relationships Between Quickness Agility And Acceleration Performance İn Boy Swimmers Science. Series Physical Education And Sport / Science, Movement And Health,, 13(2), 325-329.

Zorba Erdal,Taskın Cengız,Karacabey Kürsat (2011). Exercise Training İmproves Body Composition Blood Lipid Profile And Serum İnsulin Levels İn Obese Children. The Journal Of Sports Medicine And Physical Fitness , 51(4), 664-669.

Taskın Mıne,Pepe Hamdı,Taskın Cengız,Cecılıa Gevat,Taskın Halıl (2011). The Effect Of Concept Maps İn Teaching Sportive Technique. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 11, 141- 144.

 


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Karakoç Önder, Taskın Cengız, Karakoç Berna (2017). Isitme Ve Görme Engelli Erkek Judocuların Anaeorobik Güç Ve Fiziksel Parametrelerinin Incelenmesithe Investigation Of (Physical Parameter And Anaerobic Power Of Visually Impaired Anddeaf-Impaired Male Judoka). Dünya Spor Bilimleri Arastırmaları Kongresi, 498(589), 589-589. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3677264)

Karakoç Önder, Haıbach Pamela,Taskın Cengız,Taskın Halıl (2017). Relatıonshıp Between Body Composıtıon And Muscle Strength In Early Adolescence Goal-Ball Playerswıth Vısual Impaırments. The 17th International Scientificconferenceperspectıves Inphysıcal Educatıon Andsport (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3910085)

Öztütüncü Saadet, Karakoç Önder, Taskın Cengız (2017). Elıt Ve Amatör Spor Yapan Adelösan Sporcularda Anaeorobık Güç Parametrelerının Incelenmesı. 4.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Ögrenci Kongresi, 155-155. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3679803)

Gezgıç Ayten, Karakoç Önder, Daglıoglu Önder, Karakoç Berna, Taskın Cengız (2017). Gaziantep Ilinde Spor Merkezlerine Devam Eden Bireylerin Spordan Ve Spor Merkezlerinden Beklentilerinin Incelenmesi. 4. International Sports Science Tourism And Recreation Student Congress, 21-23 April, 2017, Burdur, Türkiye. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3960683)

Ergenakon Berat, Karakoç Önder, Daglıoglu Önder, Karakoç Berna, Taskın Cengız (2017). Ferdi Ve Takım Sporları Yapan Beden Egitimi Ve Spor Yüksekokulu Ögrencilerinin Stresle Basa Çıkma Düzeylerinin Incelenmesi(Coping Stress In Students Of Physical Training And Sports Academy: Comparison Of Student Athletes Performing Individual Sports And Team Sports). 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Ögrenci Kongresi, 166-166. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3679895)

Özgüvenç Mert, Karakoç Önder, Daglıoglu Önder, Yüksek Selamı, Taskın Cengız (2017). Judo Ve Karate Sporcularının Fızıksel Ölçüm Parametrelerının Incelenmesı. 4. Uluslararası Spor Bılımlerı Turızm Ve Rekreasyon Ögrencı Kongresı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3821590)

Karka Mert, Karakoç Önder, Daglıoglu Önder, Karakoç Berna, Taskın Cengız (2017). Ferdi Ve Takım Sporları Yapan Çesitli Branslardan Sporcuların Stresle Basa Çıkma Düzeylerinin Incelenmesi(Evaluation Of Levels Of Coping Stress In Athletes In Different Branches Performing Individual Orteam Sports). 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Ögrenci Kongresi,157-157. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3679830)

Özgüvenç Mert, Daglıoglu Önder, Karakoç Önder, Yüksek Selamı, Taskın Cengız (2017). Judocularda Sürat Antrenmanının Fızıksel Ve Kuvvet Parametrelerı Üzerıne Etkılerının Incelenmesı. 4. Uluslararası Spor Bılımlerı Turızm Ve Rekreasyon Ögrencı Kongresı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3821718)

Özyagut Kübra, Karakoç Önder, Taskın Cengız, Karakoç Berna, Daglıoglu Taner (2017). Gaziantep İli Karate Sporcularının Antrenörleri Ile Iliskilerinin Incelenmesi. 4. International Sports Science Tourism And Recreation Student Congress, 21-23 April, 2017, Burdur, Türkiye. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4132918)

Karakoç Önder, Taskın Cengız, Alıncak Fıkret (2016). Isitme Engelli Erkek Güresçi Ve Judocuların Bazı Fiziksel Fizyolojik Ve Antropometrik Parametrelerinin Incelenmesi. Iıı. Uluslararası Geleneksel Türk Güreslerı Sempozyumu Ve Oyunları. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2758240)

Alıncak Fıkret, Karakoç Önder, Taskın Cengız (2016). Kurash Kuras Ve Judo Sporlarının Benzer Ve Farklı Yönlerinin İncelenmesi. Iıı. Uluslararası Geleneksel Türk Güresleri Sempozyumu Ve Oyunları. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2758273)

Taskın Cengız, Karakoç Önder, Taskın Alı Kemal, Budak Cemalettın (2016). 10 12 Yas Obez Çocuklarda 8 Haftalık Aerobik Egzersizin Hemoglobin Konsatrasyon Ve Oksijen Satürasyon Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. . 1. Uluslararası Kadın Çocuk Saglıgı Ve Egitimi Kongresi (/)(Yayın No:2758113)

Taskın Cengız, Karakoç Önder, Taskın Alı Kemal (2016). Orta Yas Sedanter Kadınlarda Oksijen Satürasyon Düzeylerinin Vücut Kitle İndeksine Göre İncelenmesi. 1. Uluslararası Kadın Çocuk Saglıgı Ve Egitimi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2758147)

Güven Faruk, Aktas Samet, Taskın Cengız (2014). Small Sided Games İn Football Effect Of Field Sizes On Technical Parameters. Xıı. International Conference On Software Engineering Technology. (/)(Yayın No:2757628)

Taskın Mıne, Taskın Cengız, Kaplan Turgut, Taskın Halıl (2014). Relationships Between Quickness And Speed Performance In Amputee Footballers. International Scientific Conference Perspectives İn Physical Education And Sport (/)(Yayın No:2757764)

Sanıoglu Ahmet, Kaplan Turgut, Taskın Halıl, Baloglu Gülsah, Taskın Cengız (2013). Relationships Between Quickness Agility And Acceleration Performance İn Boy Swimmers. International Scientific Conference “Perspectives İn Physical Education And Sport. (/)(Yayın No:2757855)

Taskın Halıl, Taskın Cengız (2006). Farklı Branslardaki Sporcuların Anaerobik Güç Degerlerinin Tespiti Ve Karsılastırılması. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2757959)


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Taskın Cengız, Taskın Mıne, Güven Faruk (2015). Relationship Between Balance And Aerobic Capacity İn Adolescent Athletes. Turkish Journal Of Sport And Exercise, 17(3), 31-35., Doi: 10.15314/Tjse.73217, Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 2073387)

Taskın Cengız, Karakoç Önder,Yüksek Selamı (2015). Isitme Engelli Voleybol Ve Hentbol Erkek Sporcuların Statik Denge Performans Durumlarının Incelenmesi. Akademik Sosyal Arastırmalar Dergisi, 3(17), 248-255. (Kontrol No: 2052183)

Karakoç Önder,Taskın Cengız,Budak Maya (2015). Isitme Engelli Olan Ve Olmayan Judocularda Kas Kuvvetinin Incelenmesi. Akademik Sosyal Arastırmalar Dergisi, 3(17), 220-228. (Kontrol No: 2051662)

Taskın Cengız,Bıçer Süreyya Yonca (2015). The Effect Of An Eight Week Proprioception Training Program On Agility Quickness And Acceleration Doktora Tezinden Türetilmis Yayın. Turkish Journal Of Sport And Exercise, 17(2), 26-30., Doi: 10.15314/Tjse.81867 (Kontrol No: 2052309)

Taskın Cengız,Karakoç Önder,Acaroglu Ersın,Budak Cemalettın (2015). Futbolcu Çocuklarda Seçilmis Motorik Özellikler Arasındaki Iliskinin Incelenmesi. Spor Ve Performans Arastırmaları Dergisi, 6(2), 101-107., Doi: 10.17155/Spd.74072, Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 2053218)

Taskın Cengız,Karakoç Önder,Sanıoglu Ahmet,Taskın Mine (2015). Investigation Of Postural Balance Control İn Judo And Handball Players. Turkish Journal Of Sport And Exercise, 17(1), 92-95., Doi: 10.15314/Tjse.2015112544 (Kontrol No: 2050982)

Çımen Oktay,Kaya Metın,Taskın Cengız (2014). Evaluation Of Food Habits And İnformation Levels Of Elitetable Tennis Players And Trainers. Turkish Journal Of Sport And Exercise, 16(3), 69- 72., Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.15314/Tjse.201439684 (Kontrol No: 2756067)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Köylerimizdeki gizli yetenekler. Kalkınma Bakanlığı, PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ, 2015 - 2016

Trafikte engelsiz geçis projesi. Kalkınma Bakanlığı, PROJE DANIŞMANLIĞI,10/03/2017 - 13/06/2017

Gençlik sanat ve sporla buluşuyor. Kalkınma Bakanlığı,  PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ, 28/11/2017 - 28/11/2018 

Köylerimizdeki Gizli Yetenekler 2, Kalkınma Bakanlığı, PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ,14/04/2016 - 14/04/2017

Elektrik-Elektronik Teknolojileri Avrupa Yolunda, Avrupa Birliği, PROJE DANIŞMANLIĞI, 20/05/2017 

Bizi de unutmayın, Kalkınma Bakanlığı, PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ, 01/09/2011 - 30/06/2012 

100 İşitme Engelliyi Spora Kazandırma, Kalkınma Bakanlığı, PROJE EĞİTMENLİĞİ, 01/09/2008 - 30/06/2010 

Enerjimin Rotası Doğru Yönde, Kalkınma Bakanlığı, PROJE EĞİTMENLİĞİ, 01/09/2010 - 30/06/2011 

Spor Yapan ve Yapmayan Orta öğretim Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Araştırılması. ARAŞTIRMACI, 15/03/2017 - 19/12/2017 

Bizi de unutmayın 2. Kalkınma Bakanlığı, PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ, 01/09/2012 - 30/06/2013 


ÖDÜLLER

-BASARI BELGESI, Milli Eğitim Bakanlığı, 2013.

-GÖREVDE KADEME İLERLEME BELGESİ, Milli Eğitim Bakanlığı, 2009.

-TESEKKÜR BELGESI, Milli Eğitim Bakanlığı, 2006.

-TAKDIR BELGESI, Milli Eğitim Bakanlığı, 2005.

-TEŞEKKÜR BELGESİ, Batman Üniversitesi Rektörlüğü, 2018.

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Katılım Belgesi, 1. Uluslararası Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Araştırma, 14.04.2016 -15.04.2016 (Uluslararası)