Ünvanı

Prof. Dr.

CUMHUR CANBAZOĞLU

Adı-Soyadı

CUMHUR CANBAZOĞLU

Doğum Yılı ve Yeri

1975

Fakülte/Yüksekokul

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK

Yabancı Dil

İNGİLİZCE

E-posta/Web

canbazoglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK

1992-1996

Yüksek Lisans

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK ANA BİLİM DALI

1996-1998

Doktora

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/NÜKLEER FİZİK

1998-2004

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ

1998-2004

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ

2007-2014

Doç. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ

2014-2019

Prof. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Elazığ ve Çevresindeki İçme ve Kullanım Sularında Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini

Doktora Tezi

Elazığ Yöresinde Doğal Radyoaktivite Tayini

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Bayram Can, Kilis İlindeki Evlerde Radon Gazı Ölçümü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, 20/06/2011.

Serkan Bakkal, Kilis İli Toprak Örneklerinde U-238, Th-232, K-40 ve Cs-137 Radyoaktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 09/02/2012 İkinci Danısman: Yrd.Doç.Dr. Fatma Aysun UĞUR.

Suna İlter, Antikanserojen Aktivitesi Bilinen Bazı Şifalı Bitkilerdeki Radyoaktivite Konsantrasyon’unun Belirlenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 19/02/2014.  

Ayşe Gündoğan, Kilis İli Sularında Radon Gazı Ölçümü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016. 

Salman Özkablan, Kilis İli Toprak Örneklerinde Radon Gazı Ölçümü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020. 

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Çevresel Uranyum, Radyum, Toryum, Potasyum, Sezyum ve Radon Ölçümleri


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜM BAŞKANI HAZİRAN 2019-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senato Üyesi Ocak 2017-Ekim 2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Ocak 2017-Ekim 2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi 02/03/2015-16/03/2018
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı 2008-2009

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2007-2009

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Dogru, M., Kumral, H. M., Kulahcı, F., Canbazoglu, C., Baykara, O., Determination of Low Level 210-Pb Activity in Tobacco By Using 61 keV Beta Energy Line., J. of Radioanalytical and Nuc. Chemistry, Vol. 249, No. 3, 2001, 663-664.
 2. Dogru, M., Canbazoglu, C., Natural Gross Radioactivity in Various Surface and Tap Waters in Elazig, Turkey, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 254, No. 2 (2002), 379-382.
 3. Doğru, O., Doğru, M., Aygen, E., Camcı, C., Kırkıl, C., Canbazoğlu, C., Şahin, S., The Possible Contribution of 129I in The Drinking Water and Food Supply to The Nodular Formation of Thyroid Tissue, Health Physics, 88 (3), 243-247, March 2005.
 4. Cumhur Canbazoglu, Mahmut Dogru, Nilgun Celebi, Guner Kopuz, Assessment of natural radioactivity in Elazıg region, eastern Turkey, J Radioanal Nucl Chem., DOI 10.1007/s10967-011-1485-0, 2012.
 5. Bayram Can, Cumhur Canbazoglu, Nesli Albayrak, Nilgun Celebi, Mahmut Dogru, Measurements of indoor radon concentration levels in Kilis, Osmaniye and Antakya, Turkey during spring season, J Radioanal Nucl Chem., DOI 10.1007/s10967-011-1559-z, 2012
 6. Cumhur Canbazoglu and Mahmut Doğru, A Preliminary study on 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs activity concentrations in vegetables and fruits frequently consumed by inhabitants of Elazığ region, Turkey, J Radioanal Nucl Chem, DOI: 10.1007/s10967-012-1995-4, 2013.
 7. C. Canbazoğlu, Ş. Turhan, S. Bakkal, F.A. Uğur, E. Gören, Analysis of gamma emitting radionuclides (terrestrial and anthropogenic) in soil samples from Kilis province in south Anatolia, Turkey. Annals of Nuclear Energy, 62, 153-157, 2013.
 8. C. Canbazoglu and M. Doğru, A preliminary Study on Determination of Radiological Parameters of Soil Samples Collected from Central Elazığ, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 22 (12), 2013.
 9. C. Canbazoglu, S. İlter, S.Şahin Bal, S. Karatepe and M. Dogru, A preliminary study on radioactivity concentrations and dose assessment of some anticarcinogenic medicinal plants used in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 27(2), 793-798, 2018. (FEB 02 2018)
 10. C. Canbazoglu, A. Gündogan, S. Şahin Bal, M. Doğru, A preliminary study on radon concentrations and health risk assessment of drinking water samples in Kilis province, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 29(5), 3370-3379, 2020  https://www.prt-parlar.de/  


 1. Canbazoglu, C., Sahin, S., Dogru, M., Determination of The Gross Alpha and The Gross Beta Radioactivity Concentration in Some Medicinal Plants, Balkan Physics Letters, Special Issue, 2001, 59-63.
 2. Külahcı, F., Dogru, M., Gülel, S., Canbazoglu, C., Baykara, O., Determination of The Natural Radioactivity in Cement Produced in Elazığ Cement Factory, Turkiye, Balkan Physics Letters, Special Issue, 2001, 242-245.
 3. Canbazoglu, C., Dogru, M., Ozdemir, S., Yılmaz, M. A.,  Determination of 129I, 90Sr and Gross Beta Radioactivity in Some Tea Samples, Balkan Physics Letters, 10 (3), 135-137, 2002.
 4. Dogru, M., Canbazoglu, C., Sahin, S., Determination of The Gross Alpha and Beta Radioactivity in Kangal Curative Water, Sivas-Turkey, Balkan Physics Letters, 10 (3), 130-134, 2002.
 5. Dogru, M., Akkurt, A., Sahin, S., Canbazoglu, C., Determination of 129I and Gross Beta Radioactivity in Karacalı (Elazıg) Drinking Water, Balkan Physics Letters, 10 (4), 183-186, 2002.
 6. Sahin, S., Dogru, M., Canbazoglu, C., Determination of The Gross Alpha and Beta Radioactivity Level in Some Curative Plants Used in Stomachache Treatment, Balkan Physics Letters, 10 (4), 187-190, 2002.
 7. Külahcı, F., Dogru, M., Baykara, O., Canbazoglu, C., Sahin, S., The Comparison of The Natural Radioactivity and Electrical Conductivity of Hazar Lake’s Surface Water, Balkan Physics Letters, 10 (4), 226-229, 2002.
 8. Dogru, M., Baykara, O., Canbazoglu, C., Külahcı, F., Determination of The Radioactivity Levels in Underground Water on Some Active Fault Zone of East Anatolian, Balkan Physics Letters, BPL 11 (1), pp. 5-8, 2003.
 9. Yalcın, M., Dogru, M., Canbazoglu, C., The Gross Alpha and Beta Radioactivity of Drinking Water Stores of Malatya (Turkey) City Centre, Balkan Physics Letters, BPL 11 (1), pp. 1-4, 2003.
 10. C. Canbazoglu and M. Doğru, Environmental Gamma Radiation Measurements in Baskil District, Balkan Physics Letters, BPL 15 (1), 151080, 2009. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Selçuk, A.B., Doğru, M., Yavuz, H., Özgen, S., Canbazoğlu, C., S-NIM 01 Radyasyon Sayaç Pulslarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması. II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Mayıs, 1998, Kırıkkale. (Tam metin olarak basılmıştır)
 2. Selçuk, A.B., Doğru, M., Yavuz, H., Canbazoğlu, C., Radyoaktivite Ölçümlerinin Bilgisayar Ortamına Alınması ve Değerlendirilmesi. II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Mayıs, 1998, Kırıkkale. (Tam metin olarak basılmıştır)
 3. Doğru, M., Canbazoğlu, C., Ceylan, M., Adıgüzel, O., Özgen, S., Selçuk, A.B., Elazığ ve Yöresindeki İçme Sularında Alfa ve Beta Radyasyonlarının Radyoaktivite Seviyeleri. II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bil. Kongresi, 1998, Kırıkkale. (Tam metin olarak basılmıştır)
 4. Canbazoğlu, C., Şahin, S., Doğru, M., Determination of The Gross Alpha and The Gross Beta Radioactivity Concentration in Some Medicinal Plants, The First Hellenic-Turkish International Physics Conference (TFD 20), 2001, Bodrum.
 5. Külahcı, F., Doğru, M., Gülel, S., Canbazoğlu, C., Baykara, O., Determination of The Natural Radioactivity in Cement Produced İn Elazığ Cement Factory, Turkey, The First Hellenic-Turkish International Physics Conference (TFD 20), 2001, Bodrum.
 6. Doğru, M., Canbazoğlu, C., Çelebi, N., Kopuz, G., The Environmental Radiation and Radon Concentration in Elazıg City, Turkey, First International Meeting on Applied Physics (APHYS-2003), October 14-18th 2003, Badajoz (Spain).
 7. Doğru, M., Yalçın, M., Külahcı, F., Canbazoğlu, C., Baykara, O., The Statistical Analysis of The Radioactivity Concentration of The Water Data in Malatya City, Turkey, First International Meeting on Applied Physics (APHYS-2003), October 14-18th 2003, Badajoz (Spain).
 8. Canbazoğlu, C ve Doğru, M., Arıcak İlçesi (Elazığ) Gama Radyasyon Doz Hızı Ölçümleri, TFD 24. Uluslararası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007, Malatya.
 9. Canbazoğlu, C ve Doğru, M., Elazığ İl Merkezi Toprak Örneklerinin 238U, 232Th ve 40K Konsantrasyonları, TFD 24. Uluslararası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007, Malatya.
 10. Canbazoğlu, C ve Doğru, M., Environmental Gamma Radiation Measurements in Baskil District, TFD 25. Uluslararası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum.
 11. Bayram Can, Cumhur Canbazoglu, Nesli Albayrak ve Nilgün Çelebi, Kilis, Osmaniye ve Hatay İllerinde Binaiçi Radon Gazı Konsantrasyonu Tayini, TFD 27 Uluslararası Fizik Kongresi, 14-17 Eylül, 2010, İstanbul.
 12. Cumhur Canbazoglu, Suna İlter, Sultan Şahin Bal, Şule Karatepe, Yavuz Gürbüz and Mahmut Doğru, Determination of Radioactivity Concentration in Some Medicinal Plants which have Anti-Carcinogenic Activity, TESNAT 2015 Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, 23-26 April 2015, Osmaniye.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 1. Mahmut Doğru, Cumhur Canbazoğlu, Nilgün Çelebi, Güner Kopuz, Antonio Mendez-Vilas, Recent Advances in Multidisciplinary Applied Physics, Measurement of radon concentration in different construced houses and terrestrial gamma radiation in elazig, Turkey, 859-863 pp., http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080446486, Elsevier, SEP-2005
 2. Mahmut Doğru, Mesut Yalçin, Fatih Külahci, Cumhur Canbazoğlu, Oktay Baykara, Antonio Mendez-Vilas, Recent Advances in Multidisciplinary Applied Physics, The statistical analysis of the radioactivity concentration of the water data in malatya city, Turkey, 865-871 pp., http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080446486, Elsevier, SEP-2005

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Doğru, M., Kumral, H. M., Külahcı, F., Canbazoğlu, C., Baykara, O., Yabancı Marka Sigara Tütünlerinde Düşük Seviyeli Alfa Radyoaktivitesinin Belirlenmesi, F.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 11(2), 1999, 101-104.
 2. Canbazoğlu, C., Doğru, M., Yalçın, M., Baykara, O., Külahcı, F., Elazığ İli İçme ve Kullanım Sularındaki Toplam Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, F. Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 12 (2), 2000, 125-133.
 3. Doğru, M., Külahcı, F., Canbazoğlu, C., Baykara, O., Hazar Gölü (Elazığ) Sularının Toplam Alfa ve Beta Radyoaktivitelerinin Mevsimsel Değişimi, F. Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 13 (1), 2001, 329-331.
 4. Doğru, M., Canbazoğlu, C., Külahcı, F., Baykara, O., Fay Hattı Üzerindeki Doğu Anadolu Bölgesi İl ve İlçelerinin Yeraltı ve Yerüstü Sularının Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, F. Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 13 (1), 2001, 311-316.
 5. Doğru, M., Ballıkaya, S., Canbazoğlu, C., Baykara, O., Külahcı, F., Radyolojik Uygulamalarda Saçılan X-Işınlarının Konuma Bağlı Doz Eşdeğeri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(3), 8-10, 2003.
 6. Doğru, M., Canbazoğlu, C., Yalçın, M., Baykara, O., Külahcı, F., Elazığ ve Malatya İl Merkezlerinin İçme Sularındaki Radyoaktivite Seviyelerinin Karşılaştırılması, Doğu Anadolu Bölgesi Çalışmaları, 1 (2), 96-99, 2003.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Selçuk, A.B., Doğru, M., Canbazoğlu, C., Özgen, S., Yavuz, H., Si-Yüzey Engelli Detektör Kullanılarak Radyasyon Verilerinin Bilgisayar Ortamına Alınması ve Spektrumların Elde Edilmesi, TFD-17, 1998, Alanya.
 2. Doğru, M., Kumral, H.M., Külahcı, F., Canbazoğlu, C., Baykara, O., Tütünde Düşük Seviyeli 210Pb Miktarının Belirlenmesi, TFD-18, 1999, Adana.
 3. Doğru, M., Canbazoğlu, C., Baykara, O., Adıgüzel, O., Ceylan, M., Özgen, S., Külahcı, F., Selçuk, A.B., Elazığ'da Su İçerisindeki Doğal Toplam Radyoaktivitenin Toprak Formasyonuna Göre İncelenmesi, TFD-18, 1999, Adana. (Tam metin olarak basılmıştır)
 4. Selçuk, A.B., Doğru, M., Canbazoğlu, C., Yavuz, H., Baykara, O., Külahcı, F., İki Farklı Arabirim ve Yazılımlardan Elde Edilen Radyasyon Detektörü Verilerinin Karşılaştırılması, TFD-18, 1999, Adana.
 5. Doğru, M., Canbazoğlu, C., Yalçın, M., Baykara, O., Külahcı, F., Elazığ ve Malatya İl Merkezlerinin İçme Sularında Toplam Radyoaktivite Seviyelerinin Karşılaştırılması, VII. Medikal Fizik Kongresi, Kasım, 1999, İzmir.
 6. Doğru, M., Canbazoğlu, C., Baykara, O., Külahcı, F., Boz, A., Determination of The Gross Alpha And Beta Radioactivity Levels in Emendere Village (Sındırgı-Balıkesir) Drinking Water, I. Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Konferansı, 23-27 Ekim, 2000, İzmir. (Tam metin olarak basılmıştır)
 7. Doğru, M., Külahcı, F., Canbazoğlu, C., Baykara, O., Hazar Gölü (Elazığ) Sularının Toplam Alfa ve Beta Radyoaktivitelerinin Mevsimsel Değişimi, TFD-19, 2000, Elazığ.
 8. Doğru, M., Canbazoğlu, C., Külahcı, F., Baykara, O., Fay Hattı Üzerindeki Doğu Anadolu Bölgesi İl ve İlçelerinin Yeraltı ve Yerüstü Sularının Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, TFD-19, 2000, Elazığ.
 9. Doğru, M., Baykara, O., Canbazoğlu, C., Külahcı, F., Si-Tabanlı Fotodiyotların Nükleer Radyasyon Algılayıcı Olarak Kullanılması, TFD-19, 2000, Elazığ.
 10. Canbazoğlu, C., Doğru, M., Gürler, Y., Temur, A., Baykara, O., Külahcı, F., Asidik ve Bazik Sulardaki Radyoaktivite Seviyelerinin Ph İle Değişiminin İncelenmesi, TFD-19, 2000, Elazığ.
 11. Canbazoğlu, C., Şahin, S., Doğru, M., Baykara, O., Külahcı, F., Bazı Şifalı Bitkilerde Radyoaktivite Konsantrasyonları, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 18-20 Ekim 2001, İstanbul.
 12. Doğru, M., Ballıkaya, S., Canbazoğlu, C., Baykara, O., Külahcı, F., Radyolojik Uygulamalarda Saçılan X-Işınlarının Alan ve Konuma Bağlı Doz Eşdeğeri, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 18-20 Ekim 2001, İstanbul.
 13. Doğru, M., Baykara, O., Canbazoğlu, C., Külahcı, F., g-Radyasyonu Detektasyonunda Si-Tabanlı Fotodiyotların Kullanılması, I. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, 25-26 Ekim 2001, Ankara. (Tam metin olarak basılmıştır)
 14. Baykara, O., Doğru, M., Canbazoglu, C., Külahcı, F., Beta Radyasyonunun Algılanmasında Si-Tabanlı Fotodiyotların Kullanılması, VIII Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2001.
 15. Doğru, M., Canbazoğlu, C., Şahin, S., Kangal Balıklı Kaplıca (Sivas) Su ve Sedimentlerinin Toplam Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyeleri, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi (TFD-21), 11-14 Eylül 2002, Isparta.
 16. Canbazoğlu, C., Doğru, M., Özdemir, Ş., Yılmaz, M. A., Bazı Çay Örneklerinin 129I, 90Sr ve Toplam b Radyoaktivite Seviyelerinin Tespiti, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi (TFD-21), 11-14 Eylül 2002, Isparta.
 17. Baykara, O., Doğru, M., Canbazoğlu, C., Külahcı, F., Doğu Anadolu Bölgesinde Bazı Diri Fay Hatlarındaki Yer altı Sularının Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi (TFD-21), 11-14 Eylül 2002, Isparta.
 18. Külahcı, F., Doğru, M., Baykara, O., Canbazoğlu, C., Şahin, S., Hazar Gölü Sularının Elektriksel İletkenliğinin Doğal Radyoaktivitesi İle Karşılaştırılması, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi (TFD-21), 11-14 Eylül 2002, Isparta.
 19. Doğru, M., Akkurt, A., Şahin, S., Canbazoğlu, C., Karaçalı Suyunun (Elazığ) 129I ve Toplam b Radyoaktivite Seviyeleri, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi (TFD-21), 11-14 Eylül 2002, Isparta.
 20. Yalçın, M., Doğru, M., Canbazoğlu, C., Malatya İl Merkezi Su Depolarının Toplam Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyeleri, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi (TFD-21), 11-14 Eylül 2002, Isparta.
 21. Şahin, S., Doğru, M., Canbazoğlu, C., Mide Tedavisinde Kullanılan Bazı Şifalı Bitkilerde Toplam Alfa ve Toplam Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tespiti, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi (TFD-21), 11-14 Eylül 2002, Isparta.
 22. Doğru, O., Doğru, M., Aygen, E., Camcı, C., Kırkıl, C., Canbazoğlu, C., Şahin, S., İçilen Su İyot-129’unun Tiroid Dokusunda Nodüler Formasyona Etkisi, 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Crowne Plaza, İstanbul.
 23. Canbazoğlu, C. ve Doğru, M., Maden İlçesinde (Elazığ) Çevresel Gama Radyasyon Dozu Ölçümleri, VIII Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 24. Külahcı, F., Canbazoğlu, C., Doğru, M., Baykara, O., Yerli ve Yabancı Üretim Tütündeki Radyoaktivitenin Açıklanmasında Faktör Analizinin Uygulanması, VIII Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 25. Bingöl, A.F., Aksoy, E., Doğru, M., İnceöz, M., Baykara, O., Külahcı, F., Canbazoğlu, C., Şahin, S., Doğu Anadolu Fay Sisteminde Radon Ölçüm Çalışmalarının Ön Bulguları: Sivrice, Elazığ, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Sekizinci Toplantısı (ATAG-8), 22-24 Eylül 2004, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

PROJELER

Doğu Anadolu Bölgesinin Çevre Yeraltı ve Yerüstü Sularının Radyoaktivitesinin Belirlenmesi, TÜBİTAK/YDABCAG-569, Araştırmacı, 2000.

Elazığ Yöresinde Doğal Radyoaktivite Tayini, FÜBAP-591, Araştırmacı, 2001, Elazığ.

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı Geliştirme Projesi, FÜBAP-631, 2001, Elazığ.

Elazığ Merkez ve İlçelerindeki Evlerde Radon Gazı Konsantrasyonu Ölçümleri, ÇNAEM ile Ortak Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2003.

Doğu Anadolu Fay Zonu’nun (DAFZ) Palu Çevresindeki Radon Gazı Hareketlerinin İzlenmesi, FÜBAP-915, Araştırmacı, 2004-2006, Elazığ.

Serkan Bakkal (Yardımcı Araştırmacı) ve Cumhur Canbazoğlu (Proje Yürütücüsü), Kilis İli Toprak Örneklerinde U-238, Th-232, K-40, Cs-137 Radyoaktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi (BAP), 2010-2012.

Suna İlter (Yardımcı Araştırmacı) ve Cumhur Canbazoğlu (Proje Yürütücüsü), Antikanserojen Aktivitesi Bilinen Bazı Şifalı Bitkilerdeki Radyoaktivite Konsantrasyonunun Belirlenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi (BAP), 2012-2014.

Ayşe Gündoğan (Yardımcı Araştırmacı) ve Cumhur Canbazoğlu (Proje Yürütücüsü), Kilis İli Sularında Radon Gazı Ölçümü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi (BAP), 2014-2016.

Salman Özkablan (Yardımcı Araştırmacı) ve Cumhur Canbazoğlu (Proje Yürütücüsü), Kilis İli Toprak Örneklerinde Radon Gazı Ölçümü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi (BAP), 2019- Devam Ediyor.  PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER