Ünvanı

Öğr. Gör.

MEHMET BURÇİN ÖNAY

Adı-Soyadı

MEHMET BURÇİN ÖNAY

Doğum Yılı ve Yeri

1985-GAZİANTEP

Fakülte/Yüksekokul

TEKNİK BİLİMLER MYO

Bölüm

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Yabancı Dil

90/100 (2020 YÖKDİL)

E-posta/Web

burcinonay@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2003-2008

Yüksek Lisans

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2019-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Developing and Implementing a Wage Assessment Method Based on the 5S Performance Score: An Application of Steel Construction Factory

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

İmalat Sistemleri, Yalın Üretim, İş Analizi ve Değerlendirme, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kurumsal Kaynak Planlama, Ergonomi, Fabrika Yerleşim Planlaması, Yönetim Sistemleri, Yöneylem Araştırması, Bilgisayar Programlama (C#, C++, Delphi, MS Access)


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Staj Komisyonu Üyesi 12.02.2020-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

SEÇKİNER S., ÖNAY M.B. (2008), “Radiology Staff Scheduling Under the Compressed Workweeks”, IEEE International Conferance on Industrial Engineering and Engineering Management 2008, 1285-1289 September 2008, Singapore.

AYAS S., ÖNAY I., ÖNAY M.B. (2017), “Knowledge Sharing, Trust, Firm Innovation Capability”, Al Farabi 1st International Social Sciences Congress, 255,  May 2017, Gaziantep, Turkey

ÖNAY M.B., SEÇKİNER S. (2017), “Application of Lean Manufacturing 5S Method in Steel Construction Sector for Cost Minimization and Occupational Safety”, 2nd International Congress on Engineering Architecture and Design 2017, 410-411, May 2017, Kocaeli, Turkey

ÖNAY M.B., ÖNAY I., KILINÇ V. (2017), “Application of Lean Manufacturing Value Stream Mapping Method in a Wind Tower Factory”, 2nd International Congress on Engineering Architecture and Design 2017, 418-419, May 2017, Kocaeli, Turkey

ÖNAY M.B., UĞURLU Y.Ö., (2018), “PSİKOLOJİK SERMAYE ALANININ GELİŞİM VE GİDİŞATI”, I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, 5-7 Ekim 2018, İzmir / Türkiye

ÖNAY I., ÖNAY M.B., (2018), “Observations of Occupational Health and Safety Program in Students”, 11. International Statistics Days Conference (ISDC), 3-7 October 2018, Muğla / Turkey. (Poster Presentation)

ÖNAY M.B., (2018), “Bir çelik konstrüksiyon imalat firmasının stratejik analizi”, III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Çorum / Turkey.

ÖNAY M.B., (2018), “Bir halı firmasının stratejik analizi”, III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Çorum / Turkey.

YILDIRIM R., ÖNAY M.B., (2018), “Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğrencilerinin Bölüme Bakışları”, 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences, 21-22 June 2018, Gaziantep / Turkey

YILDIRIM R., ÖNAY M.B., (2018), “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğrencilerinin Bölüme Bakışları”, 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences, 21-22 June 2018, Gaziantep / Turkey

ÖNAY I., ÖNAY M.B., (2019), “Sapma Davranışı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme ve Derleme Çalışması”, 6th International Symposium on Academic Studies in Eductional and Social Sciences, 13-15 June 2019, Ankara / Turkey

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AYAS S., ÖNAY I., UĞURLU Y.Ö., ÖNAY M.B. (2017), “ Psikolojik Sermaye İle Girişimcilik Niyeti İlişkisi”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi cilt 3, sayı 3, s. 55-56

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

AYAS S., ÖNAY I., UĞURLU Y.Ö., ÖNAY M.B. (2017), “ Psikolojik Sermaye İle Girişimcilik Niyeti İlişkisi”, 2.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu 2017, 352-360, Nisan 2017, Bursa, Türkiye

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

AYAS S., ÖNAY I., UĞURLU Y.Ö., ÖNAY M.B. (2017), “ Psikolojik Sermaye İle Girişimcilik Niyeti İlişkisi”, 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Yönetim-Organizasyon Anabilim Dalı Üçüncülük Ödülü

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER