Ünvanı

Öğr. Gör.

M. Burak TEMİZ

Adı-Soyadı

M. Burak TEMİZ

Doğum Yılı ve Yeri

03.07.1986 Erzincan

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Bölüm

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

buraktemiz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Anadolu Üniversitesi/İşletme Fakültesi/İşletme Bölümü

-2010

Yüksek Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme ABD

-2015

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD

-Devam Ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER