Öğr. Gör. Enver Burak Badın Enver Burak Badın
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri- Arap Dili ve Belâgatı
burakbadin@kilis.edu.tr
1587