Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Bülent KAYA

Adı-Soyadı

Bülent KAYA

Doğum Yılı ve Yeri

Kemaliye/24.06.1983

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat

Bölüm

Türk Dili ve Edebiyatı

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

bulentkaya@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

(0348) 822 23 50

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eski Türk Edebiyatı

2008-2016

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eski Türk Edebiyatı

2006-2008

Lisans

Hacettepe Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı

2001-2005

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

2013-2014

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Kaya, Bülent (2008). Divan Şiirinde At. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemal KURNAZ)


Doktora Tezi

Kaya, Bülent (2016). Bâkî Divanı'nda Edebî Sanatlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemal KURNAZ)


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Derligarip, Ayşe (2021). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel-Yz-K 0355 Nolu Şiir Mecmuası (40b-88b Varak) Transkripsiyonlu Metni ve Mestap'a Göre Tasnifi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi.Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Eski Türk Edebiyatı, Klâsik Türk Şiiri


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kaya, B.(2020). Bâkî Divanı’nda Atasözü ve Deyimler. Asia Minor Studies, 8 (1), 403-417.

Kaya, B. (2020). Klâsik Türk Şiirinde Kalemle İlgili Benzetmeler ve Şiirlerde Kullanımı Üzerine. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches]. 3 (1) , 90-112 .

Kaya, B (2020). Leylâ Hanım ve Şeref Hanım Divanı'nda Âşık, Sevgili ve Rakip Tasavvuru. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13 (71), 43-56.

Kaya, B. (2020). Klasik Türk Şiirinde Dönmek Fiilinin Kullanımı Üzerine Tespitler. Asos Journal The Journal of Academic Social Science 111.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Kaya, Bülent (2019). "19. Yüzyıl Klasik Türk Siirinde Mevlevilik Yansımaları". II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Kaya, Bülent (2019). Bâkî Divanı’ndaki Kavram Tercihlerinin Edebî Sanatlar Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Kaya, Bülent (2021). Hoca Ahmed Yesevî'nin Anadolu'daki Aynası: Yunus Emre. Vefatının 700. Yılında Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kaya, B. (2017). Divan Şiirinde At ve Şiirlerde İşlenişi.Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi,10 (3), 86-99.

Kaya, B. (2017). Klasik Türk Şiirinde Ata Benzetilen Dinî-Tasavvufi Kavramlar. Kilis 7 Aralık
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 305-322.

Kaya, B. (2020). Bâkî Divanı‟nda Edebî Sanatların Genel Görünümü Üzerine. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (19), 36-53. 

Kaya, B. (2021). Klasik Türk Şiirinde Gelenek Çizgisi Dışında Âşık ve Sevgilinin Yeri. Turkish Studies - Language, 16(3), 1937-1957


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

Yayın Değerlendirme:

Divan-ı Hikmet Sohbetleri (Editör: Prof. Dr. Zülfikar Güngör.) (2018). Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı
Yayınları. bilig dergisi, sayı 85, 343-347.

Kitap Editörlüğü:

Bitken, Hasan (2020). Kilis Menkıbeleri, Kilis'ten Tarihî Kesitler ve Hikâyeler. Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi KİTAM Yayınları.

Yaşar, M. Ruhat (2021). Suriye'den Türkiye'ye Gerçek Mülteci Hikâyeleri. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kodam Yayınları. (Kadir Polat ile birlikte).

Redaktörlük:

Aksoyak, İsmail Hakkı (2017). Üsküplü Atâ Tuhfetü'l-Uşşâk. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.

Sever, Mustafa (2017). Hakîm Süleymân Ata Hikmetler ve Kıssalar. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.

Tosun, Necdet (Ed.) (2017). Hoca Ahmed Yesevi Seçme Makaleler. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.

PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Kaya, Bülent (2018). "Mevlânâ 'Ney'i Dinliyor" Konferans, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

E-Söyleşi:  "Ahmed Yesevî'nin Anadolu'daki Aynası: Yunus Emre", 22.03.2021 (2021 Yunus Emre ve Türkçe yılı etkinlikleri kapsamında)