Arş. Gör. Bekir Sıddık KILIÇ Bekir Sıddık KILIÇ
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü
bskilic@kilis.edu.tr
0 348 814 26 66/1726