Ünvanı

Prof. Dr.

Bilgehan Pamuk

Adı-Soyadı

Bilgehan Pamuk

Doğum Yılı ve Yeri

1975 - Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat

Bölüm

Tarih

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

bilgehanpamuk@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Atatürk Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

1992-1996

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yeniçağ Ana Bilim Dalı

1996-1998

Doktora

Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yeniçağ Ana Bilim Dalı

1998-2002

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

1998-2002

Arş. Gör. Dr.

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2002-2003

Dr. Öğr. Üyesi

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2003-2007

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2007-2009

Doç. Dr.

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2009-2012

Prof. Dr.

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2012-2016

Prof. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Zülfiye Kaygusuz, 10 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyonu ve Tahlili (s.1-178), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2006.

Müjge Karaca, 94 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyonu ve Tahlili, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2008.

Murat Alanoğlu, 86 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyonu ve Tahlili, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2010.

İsmail Hakkı Ateş, 438 Numaralı Siverek Şeriyye Sicili’nin (H. 1283 / M. 1867), Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep 2011.

Adem Keleş, 75 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyonu ve Tahlili (s.172-331), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2011.

Murat Eryetgin, 149 Numaralı Ayntâb Şeriyye Sicili’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi (H. 1294-1295/M.1877-1878), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep 2011.

Kadir Güney, 196 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyonu ve Tahlili (s.1-100), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep 2012.

Yönettiği Doktora Tezleri

Zülfiye Koçak, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Antep Kazası (1600-1650), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2010.

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Ün. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Bilim Dalı Başkanlığı 2021-
Kilis 7 Aralık Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı 2021-
Kilis 7 Aralık Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı 2019-2019
Kilis 7 Aralık Ün. Fransız Mezalimini Araştırma Komisyonu Üyeliği 2019-
Gaziantep Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bilim Dalı Başkanlığı 2009-2014
Gaziantep Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı 2009-2014
Gaziantep Ün. Fen Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Yakınçağ Anabilim Dalı Başkanlığı 2009-2012
Atatürk Ün. Sosyal Bilimler Proje Koordinasyon Alt Komisyon Üyesi 2009-2009
Atatürk Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Program Koordinatörlüğü Yrd. 1999-2000
Atatürk Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Program Koordinatörlüğü 1998-1999

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Gaziantep Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurul Üyeliği (Profesör Temsilcisi) 2013-2016
Gaziantep Ün. Hukuk Fakültesi Yönetim Kurul Üyeliği 2011-2012
Gaziantep Ün. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TÖMER) Yönetim Kurulu Üyeliği 2011-2012
Gaziantep Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurul Üyeliği 2010-2012
Gaziantep Ün. Türkiye Suriye Etüt İlişkileri Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği 2010-2013
Gaziantep Ün. Türkiye Suriye Etüt İlişkileri Müdürlüğü Danışma Kurulu Üyeliği 2010-2013
Gaziantep Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurul Üyeliği (Doçent Temsilcisi) 2010-2012
Gaziantep Ün. Nizip Eğitim Fakültesi Yönetim Kurul Üyeliği 2010-2012
Gaziantep Ün. Etik Kurul Üyeliği (Yedek) 2010-2012
Gaziantep Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurul Üyeliği 2009-2014
Gaziantep Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği 2009-2014
Atatürk Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği (Doçent Temsilcisi) 2008-2008

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pamuk, B., “XVII. Yüzyılda Bir Şenlendirme (İhyâ) Uygulaması: Mormoc Köyü’nün İmarı (Kelkit)”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 243-257, (2006). (Modern Language Association) International Bibliography; Cambridge Scientific Abstracts; International Bibliography of the Social Sciences).

Pamuk, B., “Conditional Divorce in the Ottoman Society: A Case from the Seventeenth Century Erzurum”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 44, 105–116, (2008). (Modern Language Association) International Bibliography; Cambridge Scientific Abstracts; International Bibliography of the Social Sciences).

Pamuk, B., “Harmonious Life in Seventeenth Century Erzurum: Turkish-Armenian Togetherness”, Turkish Review of Eurasian Studies, Annual 2007, 7, 2008, 91-113.

Pamuk, B., “XVII. Yüzyılın Ortalarında Gümüşhane (Torul) Kazası”, Belleten, 266, 115-143, (2009),.(America, History and Life 0002-7065 1963-; Historical Abstracts. Part A. Modern History Abstracts 0363-2717 1963-; Historical Abstracts. Part B. Twentieth Century Abstracts 0363-2725 1963-; MLA International Bibliography 2000-; Turkologischer Anzeiger 0084-0076 1973-; FRANCIS (French Online Database) 1985-; Archaeologische Bibliographie 0341-8308 1982-)

Pamuk, B., “Erzurum Gümrüğü’nün Teşekkülü ve Tekâmülü”, Belleten, 279, 523-546, (2013),. (America, History and Life 0002-7065 1963-; Historical Abstracts. Part A. Modern History Abstracts 0363-2717 1963-; Historical Abstracts. Part B. Twentieth Century Abstracts 0363-2725 1963-; MLA International Bibliography 2000-; Turkologischer Anzeiger 0084-0076 1973-;FRANCIS (French Online Database) 1985-; Archaeologische Bibliographie 0341-8308 1982-; Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 2010-.)

Pamuk, B., “Rumeli’de Bir Osmanlı Şehzadesi: Süleyman Paşa”, Uluslararası Tekirdağ Sempozyumu, 26-27 Mart 2015, Tekirdağ / Türkiye.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Pamuk, B., “The Silk Road and Erzurum in the Ottoman Era (16-17th Centuries)”, 1st International Silk Road Symposium, (25-27 June 2003) Tbilisi/Georgia, 172-178, İzmir, 2004.

Pamuk, B., “Osmanlı - Safevî İlişkilerinin İlk Dönemlerinde Âmid (1514-1515 Yıllarında Âmid Kuşatması)”, I. Uluslar Arası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu,(20-22 Mayıs 2004), Diyarbakır/Türkiye, 599-609, İzmir, 2004.

Pamuk, B., “XVII. Yüzyılda Erzurum Şehri’nde Uyumlu Bir Yaşam: Türk-Ermeni Birlikteliği”, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği, 20–22 Nisan 2006, Kayseri/TÜRKİYE, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler c. I, 459–480, Kayseri, 2007.

Pamuk, B., “Gümüşhane Maden Mukataasında İltizam Uygulamasına Dair (1600–1650)”, Uluslararası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu, 16–18 Mayıs 2006, Trabzon/Türkiye.

Pamuk, B., “XVII. Yüzyılın Ortalarında Gümüşhane (Torul) Kazası - Gümüşhane (Torul) Town in the Middle of the Seventeenth Century”, 17. Comite International D’etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes [International Committee of Pre-Ottoman And Ottoman Studies], 18–23 Eylül 2006, Trabzon/Türkiye, CIEPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslar arası Komitesi XVII. Sempozyumu Bildirileri, (Yay. Haz. Kenan İNAN – Yücel DURSUN), Trabzon 2011, s.315-336.

Pamuk, B.,”Northern Epirus in the Fifteenth and Sixteenth Century - XV ve XVI.Yüzyıllarda Kuzey Epir’de Osmanlı İdaresi”, 18. Comite International D’etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes [International Committee of Pre-Ottoman And Ottoman Studies], 25–30 August 2008, Zagrep/Crotia; Perspectives on Ottoman Studies (Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008),(Eds: Ekrem Causevic, Nenad Moacanin, Vjeran Kursar),Berlin: LIT Verlag, 2010, pp.763 – 780.

Pamuk, B., “Ayıntâb Şehir Hayatında Vakıflar (XVI. Yüzyıl)”, Uluslararası Antep - Halep Vakıfları Sempozyumu, 21-24 Aralık 2009, Gaziantep, C. I, İstanbul 2014, s.7-16.

Pamuk, B., “Erzurum Gümrüğü’nün Kuruluşu ve Gelişimi (XVI-XVII. Yüzyıllar)”,19. Comite International D’etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes [International Committee of Pre-Ottoman And Ottoman Studies], 26–30 Temmuz 2010, Van/Türkiye

Pamuk, B., “Erzurum Şehir Hayatında Vakıfların Rolü”, Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 5-7 Kasım 2010, Ankara / Türkiye, 1. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Ankara 2011, s.357-369.

Pamuk, B., “Dulkadır Beyliği Zamanında Ayntâb (1337 - 1515)”, Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, 29 Nisan-1 Mayıs 2011, Kahramanmaraş / Türkiye, Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, c.3, Ankara 2011, s.83-99

Pamuk, B., “XVII. Yüzyılın Ortalarındaki Veba Salgının Erzurum Eyaleti’ndeki Sosyo-Ekonomik Yansımaları Üzerine Bazı Görüşler”, 12th International Congress Of Ottoman Social And Economic History (ICOSEH), 11-15 July 2011, Retz / Austria.

Pamuk, B.,"Some Thoughts About The Gypsies in The Ottoman Society”, 1 – 3 September 2011, 2011 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society, Graz /Austria.

Pamuk, B., “Kuzey Epir’de Bir Gezgin; Evliya Çelebi”, Uluslararası Kongre Evliya Çelebi’nin Balkanları, 16-20 Nisan 2012, Üsküp / Makedonya.

Pamuk, B., “Demografi-Tarih: XVII. Yüzyıl Şehir Tarihçiliği Açısından Yaklaşımlar”, II. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 4 - 6 Ekim 2012, Konya / Türkiye/ 2. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Konya 2013, s.275-293.

Pamuk, B., “XVI. Yüzyılda Ortadoğu’ya Hâkimiyet Mücadelesinde Dönüm Noktası: 24 Ağustos 1516 - Mercidabık Savaşı”, Altıncı Uluslararası Orta Doğu Semineri (Selçuklu-Osmanlı İdaresinde Orta Doğu’nun Siyasî ve İdarî Vaziyeti), 11-13 Ekim 2012, Elazığ / Türkiye.

Pamuk, B., “Osmanlı Devleti’nin Arnavutluk’taki İskân Politikası: Köyden Sancağa Dönüşüm Örneği: Delvine”, On Dördüncü Uluslararası Askerî Tarih Kongresi, 3 - 7 Aralık 2012, İstanbul/Türkiye, XIV. Yüzyıldan Günümüze Balkanlar ve Balkan Tarihi, Ankara 2014, s.247-262.

Pamuk, B.,“A Northern King on The Ottoman Lands”, When Sweden was Ruled from Moldova, International Project, 1 – 2 February 2013, Kishinev / Moldavia.

Pamuk, B., “Fatih Sultan Mehmed Zamanında Arnavutluk”, I. Uluslararası Hünkâr’a Vefa Sempozyumu, 1-2 Mayıs 2013, Gebze, Kocaeli / Türkiye, I. Uluslararası Hünkâr’a Vefa Sempozyumu Bildiriler, Gebze 2013, s.162-181.

Pamuk, B., “Balkan Coğrafyasında Göl–Şehir Yerleşmesine Bir Örnek: Ohri Gölü ve Şehri (XVI - XVII. Yüzyıllar)”, Uluslararası Osmanlı Devletinde Nehirler Ve Göller Sempozyumu, 2-3 Mayıs 2013, Kayseri / Türkiye, Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller 2, Kayseri 2015, s.105-116.

Pamuk, B., “Kızıldeniz’de Portekiz Tehdidi ve Osmanlı – Memluk İttifakı”, Uluslar arası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, 26-29 Eylül 2013, İstanbul / Türkiye, Türk Denizcilik Tarihi Bildiriler, C. III, Ankara 2014, s.157-169.

Pamuk, B., “Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu”, Türkiye Cümhuriyyetinin Elan Olunmasının 90 İlli Beynelxalq Elmi Konfrans, 28 Ekim 2013, Bakü / Azerbaycan, TÜRKİYƏ-90, Türkiyə Cümhuriyyətinin Müstəqilliyinin 90 İlliyinə Həsr Olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Bakü 2014,s.11-21.

Pamuk, B., “Türk - Alman İlişkileri’nden Bir Kesit: 1761 Yılı Osmanlı – Prusya İttifakı Üzerine Bazı Düşünceler”, II. Uluslararası Tarihi Ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu 14-17 Kasım 2013, Würzburg / Almanya.

Pamuk, B., “XVI. Yüzyılın Başlarında Osmanlı - Safevi Mücadelesi ve Kürtler”, Tarihte Türkler ve Kürtler Uluslararası Sempozyumu, 09 - 10 Ocak 2014, C. I, Ankara 2014, s.125-140.

Pamuk, B., “II. Kuzey Savaşı’nda Osmanlı - Lehistan İlişkileri Üzerine Bazı Gözlemler”, Türkiye - Polonya İlişkilerinde Temas Alanları (1414 – 2014) Uluslar arası Konferans, 06 - 07 Haziran 2014, Varşova – Polonya.

Pamuk,B., “17. Yüzyıl Erzurum’unda Şehir Elitleri Bağlamında Askerî Görevliler”, 21. Comite International D’etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes [International Committee of Pre-Ottoman And Ottoman Studies], 7–11 Ekim 2014, Budapeşte / Macaristan.

Pamuk, B., “İzmit’te Bir Osmanlı Şehzadesi: Süleyman Paşa”, Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, 3-5 Nisan 2015, C. I, Kocaeli 2016, s.343-351.

Pamuk, B., “XVI. Yüzyılda Delvine Sancağı’nın Teşekkülü ve Sosyal Ekonomik Durumu”, III. Uluslararası Balkan Araştırmaları Sempozyumu, 22-26 Nisan 2015, Bükreş / Romanya.

Pamuk, B., “Gelibolu’da Bir Osmanlı Şehzadesi: Süleyman Paşa”, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, 25-27 Mart 2016, Kocaeli-Türkiye.

Pamuk, B., “Modernleşme Süreci İçerisinde Ayntâb Şehri’nin Yerleşim Düzeni Hakkında Bazı Düşünceler”, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/ International Social Sciences Congress, 14-16 Mart 2019, Mersin-Türkiye.

Pamuk, B., “20. Yüzyıl Başlarında Ayntâb(Gaziantep) Şehri’nde Savaş ve Göç”, 3rd International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 02-05 May, 2019, Berlin – Almanya.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Pamuk, B., “Güney Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyeti”, Türkler IX, 196–205, Ankara, 2002.

Pamuk, B.,“XVI. Yüzyılda Ayntâb Şehri ve Ermeniler”, Tarihte Türkler ve Ermeniler Birlikte Yaşama Kültürü IV, 187-193, Ankara 2014.

Pamuk, B., “Osmanlılar Zamanında Erzurum Şehri’nde Ermeniler (XVI - XVIII. Yüzyıllar), Tarihte Türkler ve Ermeniler Birlikte Yaşama Kültürü IV, 213-227, Ankara 2014.

Pamuk B., Bir Şehrin Direnişi: Antep Savunması, İstanbul 2009.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pamuk, B., “Osmanlılar Zamanında Rum-Ermeni Kiliseleri Arasındaki İlişkiler (Kudüs Örneği)”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 16, 233-257, (2001).

Pamuk, B.,“XVII. Yüzyılda Bir Osmanlı Paşasının Masraf Bilançosu”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, c. XXII, 34, 107-124,(2003).

Pamuk, B., “XV- XVI. Yüzyıllarda Trabzon Sancağı’nda Martoloslar”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 14, 185-216, (2003).

Pamuk, B.,“XVII. Yüzyıl Erzurum’unda Toplumsal Bir Vaka: Şartlı Boşanma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. III, 30, 103-115, (2003).

Aydın A. - Pamuk, B., “Yeniçeri Ağası Zağarcı(başı) Ali Ağa’nın Vakfiyesi”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi,12, 17-33,(2004).

Pamuk, B., “İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Abdurrahman Gazi Zaviyedarlığı ve Zaviyedarlık Meselesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. V, 1, 157–168, (2005).

Pamuk, B., “Erzurum Şehri’nin Tarihi Kaynakları ve Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türk Şehir Tarihi, c.3, 6, 633-688, (2005).

Pamuk, B.,“XVII. Asırda Gümüşhane(Canca) Maden Mukataasına Dair Bazı Bilgiler”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 30, 153-170, (2006).

Pamuk, B.,“XVII. Asırda Bir Osmanlı Eyâletinde Yapılan Düzenlemeler: 1628 Tarihli Erzurum Kanunnâmesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 42, 137–157.(2007).

Pamuk, B., “Erzurum Eyâlet Kanunnâmelerinin Tahlili”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, c. I, 2, 87–98, (2007).

Pamuk, B., “Osmanlı İdaresinde Erzurum (XVI.-XVIII. Yüzyıllar)”, EKEV Akademi Dergisi, 32, 177–194,(2007).

Pamuk, B., “İpek Yolu Ticareti ve Erzurum”, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, c. 22, 2, 125–143, (2007).

Pamuk, B., “Canca (Gümüşhane) Maden Mukataası’nda İltizam Uygulaması (1600–1650)”, Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, c. 4,16, 39-48, (2008).

Pamuk, B.“XIX. Yüzyılda Çapakçur ve Yöresinde Ekonomik Faaliyetler: Madencilik ve Yaygın İş Kolları”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.1, 1, 103-116. (2011).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Pamuk B., - AYDIN A., “Karakoyunlu - Temürlü Mücadelesi ve Eleşgird Meydan Muharebesi”, Güneşin Doğduğu Yer Doğu Bayazıt Sempozyumu, (13-14 Eylül 2003) Doğu Bayezit, 145-160, İstanbul 2004.

Pamuk B.,“XVI. ve XVII. Asırlarda Erzurum’da Ahîlik ve Esnaf Teşkilatı”, I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu,(12–13 Ekim 2004), Kırşehir, 751–773, 2005.

Pamuk B.,“XVII. Asırda Gümüşhane(Canca) Maden Mukataasına Dair Bazı Bilgiler”, Karadeniz Tarihi Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2005, Trabzon

Pamuk, B., “Erzurum Eyâlet Kanunnâmeleri Hakkında Bazı Düşünceler”, Türk İslâm Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26–28 Haziran 2006, c. II, Erzurum 2007, s.371-392.

Pamuk B.,“XVII. Asır Başlarında Erzurum ve Havalisinde Eşkıyalık Hareketleri”, Osmanlı’dan Günümüze Eşkıyalık, Terör ve Ayrılıkçı Hareketler Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2008, Samsun 2009, s.49-64.

Pamuk B., “Arşiv Belgelerine Göre Kiğı Sancağı (1514-1642)”, Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu 1-2 Ağustos 2009.

Pamuk B., “Osmanlılar Zamanında Gümüşhane Hakkında Bazı Bilgiler (XV-XVII. yy.)”, İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu Tarih Bildirileri, 25-28 Mayıs 2010, (Ed. Bayram Nazır – Kemal Saylan), Gümüşhane 2016, s.129-153.

Pamuk B.,“XIX. Yüzyılda Çapakçur ve Yöresinde Ekonomik Faaliyetler: Madencilik ve Yaygın İş Kolları”, Bingöl Üniversitesi, 3. Bingöl Sempozyumu, 17-19 Eylül 2010

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Pamuk, B., “Rumeli Fatihi Şehzâde Süleyman Paşa”, Doç. Dr. Günay Çağlar Armağanı, s.106–119, Erzurum 2004.

Pamuk, B., “Osmanlı İdaresinde Arnavutluk”, Balkanlar El Kitabı, I, Çorum 2006, s.309-318; “Osmanlı İdaresinde Arnavutluk”, Balkanlar El Kitabı, c. I, Ankara 2013, II. Baskı, s.335–343.

Pamuk B., XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri Erzurum, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2006.

Pamuk, B.,“Harmonious Life in 17th Erzurum: Turkish - Armenian Harmony”, Armenians in the Ottoman Society, Volume: 1, Kayseri 2008, pp.253-276.

Pamuk B., “Zor Yılların Başlaması -I Ahmed’den II. Mustafa’nın Sonuna Kadar-”, Osmanlı Tarihi El Kitabı, Ankara 2012, s.279-354; II. Baskı, Ankara 2012, s.279-343; III. Baskı, Ankara 2013, s.279-343.

Pamuk B.,“Ayntap’tan Gaziayntap’a: Bir Şehrin Direnişi”, Belgelerle Gaziantep, Ankara 2012, s.157-187.

Pamuk B.,“Ayntâb Şehir Hayatında Vakıflar (XVI. Yüzyıl)”,Prof. Dr. Enver KONUKÇU Armağanı– Tarih Uğrunda Bir Ömür, Ankara 2012, s.423 – 436.

Pamuk B., “Evliya Çelebi ve Erzurum”, Evliya Çelebi Atlası, İstanbul 2012, s.184-191.

Pamuk B., “Evliya Çelebi’nin Asrında Erzurum”, Evliya Çelebi’nin Şehirleri, İstanbul 2013, s.73-79.

Pamuk B., “Erzurum Şehri’nin Demografik Yapısı Üzerine Bazı Görüşler (XVI-XVII. Yüzyıllar)”, Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık Armağanı, İstanbul 2013, s.143-164.

Pamuk B., “Güney Arnavutluk’ta Osmanlı Hâkimiyeti”, Yeni Türkiye 66, 647–658, Ankara, 2015.

Pamuk B.,“XV. Yüzyılda Osmanlı Devleti – Arnavutluk İlişkileri”, Yeni Türkiye 66, 659–667, Ankara, 2015.

Pamuk B., “Türk İslam Hakimiyetinde Ayntâb”, Şehri Ayntâb-ı Cihan Gaziantep, Gaziantep 2016, s.140-173.

Pamuk B., Gaziayntâb Vilayeti (Türkiyenin Sıhhi ve İctimai Coğrafyası), Gaziantep 2018.

Pamuk, B., XIX. Yüzyılda Geleneksel Şehir Dokusundan, Modern Şehir Dokusuna Geçişte Ayntâb Şehri (Fiziki ve Demografik Yapı), Gaziantep 2018

Pamuk, B., Ayntâb Kazâsı (1867 – 1896) Halep Vilâyet Salnameleri Transkripsiyon ve Dizin, Cilt.1, Gaziantep 2019.

Pamuk, B., Ayntâb Kazâsı (1897 – 1908) Halep Vilâyet Salnameleri Transkripsiyon ve Dizin, Cilt.2, Gaziantep 2019.

Pamuk, B., Ayntâb Kazâsı (1867 – 1908), Gaziantep 2019

Pamuk, B., Antep Savunması Kronolojisi (1918-1921), Gaziantep 2019.

Pamuk B., Kilis Kazâsı (1867 – 1896) Halep Vilâyet Salnameleri Transkripsiyon ve Dizin, Cilt.1, Kilis Belediyesi Kültür Yayını, Gaziantep 2020.

Pamuk B., Kilis Kazâsı (1897 – 1908) Halep Vilâyet Salnameleri Transkripsiyon ve Dizin, Cilt.2, Kilis Belediyesi Kültür Yayını, Gaziantep 2020.

Pamuk B., Kilis Kazâsı (1867 – 1908), Kilis Belediyesi Kültür Yayını, Gaziantep 2020.

Diğer Yayınlar

Pamuk, B., 100. Yılında Ayntab Haberleri Gazetesi, Gaziantep 2018.PROJELER

XVII. Yüzyılda Erzurum Eyaleti İdari ve Sosyal Yapısı, Atatürk Üniversitesi Araştırma Projesi, 114, Araştırmacı - Proje Mutemedi, 2001.

Osmanlılar Zamanında Erzurum ve Çevresinin Sosyo-Ekonomik Durumu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Projesi, 94, Proje Yöneticisi,2003.

Osmanlılar Zamanında Oltu Sancağı (Siyasi, İktisadi ve İdari Durumu), Atatürk Üniversitesi Araştırma Projesi, 292, Araştırmacı,2003.

XVI ve XVII Yüzyıllarda Erzurum ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Araştırma Projesi, 94, Proje Yöneticisi,2004.

Osmanlılar Zamanında Antep ve Çevresinin Sosyo-Ekonomik Durumu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Projesi, 95, Proje Yöneticisi, 2008.

Osmanlı Devleti İdaresi Altında Ayntâb Şehrinde Uyumlu Bir Yaşam Örneği: Türk – Ermeni Birlikteliği, Gaziantep Üniversitesi Araştırma Projesi, FEF.10.13, Proje Yöneticisi, 2010.

ÖDÜLLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11’inci Piyade Tugayı (Denizli) Üstün Hizmet Belgesi

TÜBİTAK UBYT Kapsamında Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü

Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği 2010 Edebiyat Ödülü

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER