Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Bilal GÖRENTAŞ

Adı-Soyadı

Bilal GÖRENTAŞ

Doğum Yılı ve Yeri

1983 Gevaş

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat

Bölüm

Coğrafya

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

bilal.gorentas@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

00903488142666 - 1676

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi - Coğrafya

2001-2005

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Coğrafya Öğretmenliği

2005-2007

Yüksek Lisans

University of Durham - Department of Geography - Coğrafya

2010-2011

Doktora

University of Southampton - Geography and Environment - Beşeri Coğrafya

2012-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Sınırda Mekan, Kimlik ve Söylem: Türkiye’nin İran Sınırında Van’da bir Sınır Çalışması

Doktora Tezi

Türkiye Irak Sınırında Ulus, Kimlik ve Sınır Kurulumu

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Beşeri Coğrafya, İktisadi Coğrafya, Siyasi Coğrafya, Sınır, Kimlik, Ulus-Devlet, Mekanın Üretimi, Söylem


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Başkanı 2020--
Bölüm Başkan Yardımcısı 2018-2020

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 Görentaş, B. (2018), Geography and Border, Marmara Coğrafya Dergisi/Marmara Geographical Review, Yıl/Year: Ocak/January 2018 • Sayı/Issue: 37 • ss/pp: 322-328 • ISSN: 1303-2429 • E-ISSN: 2147-7825


Görentaş, B. (2018), Imagining Geography: National Identity, Narrative and Bordering, Anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], Cilt: 6 Sayı: 1, Sayfa: 597-621


 Görentaş, B. (2018), Imagining Geography: Nation and Nationalism, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi [The Journal of International Social Research], Cilt: 11, Sayı: 55, Şubat 2018, S: 345-354,  Issn: 1307-9581


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Görentaş, B. (2016) Nation, Bordering and Identity on the Border between Turkey and Iraq. Association for the Study of Nationalities, 21st Annual ASN World Convention, 14-16 Nisan 2016, Columbia Üniversitesi, New York, Amerika Birleşik Devletleri. 


Görentaş, B. (2015) Bordering and Identity at Turkey’s Iraq Border, Post-Graduate Research Conference, 12-13 Haziran 2015, Southampton, İngiltere.

Görentaş, B. (2013) On the Edge of the Imagined Geographies and Communities. American Associated Geographies Annual Meeting (AAG), Los Angeles, 9-13 Nisan 2013, Amerika Birleşik Devletleri.

Görentaş, B. (2013) Nation, Bordering and Identity at Turkey/Iraq Border, Post-Graduate Research Conference, 13-14 Haziran 2013, Southampton Üniversitesi, İngiltere.

Görentaş, B. (2010) Bordering at Turkey’s Iran Border, Post-Graduate Research Conference, 17-18 Haziran 2010, Newcastle Üniversitesi, Newcastle, İngiltere

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Ulus Çalışmaları Birliği (ASN), 21. Kongresi, 14-16 Nisan 2016, Columbia Üniversitesi, New York, Amerika Birleşik Devletleri. Katılımcı


Orta Doğu’daki yeni gelişmeler ve Beklentiler Konferansı, Londra Üniversitesi, 24 Nisan 2015, Londra, İngiltere. Katılımcı


Kraliyet Coğrafya Topluluğu (RGS), Yıllık Uluslararası Coğrafya Konferansı, 26-29 Ağustos 2014, Londra, İngiltere. Katılımcı


Amerika Coğrafya Topluluğu (AAG) Yıllık Uluslararası Konferans Serisi, Los Angeles, 9-13 Nisan 2013, Amerika Birleşik Devletleri. Katılımcı