Ünvanı

Arş. Gör.

Fatma Betül TATLI

Adı-Soyadı

Fatma Betül TATLI

Doğum Yılı ve Yeri

08.07.1983-MERSİN

Fakülte/Yüksekokul

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

FELSEFE

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

betultatli@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

05426045100

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi-Felsefe

2001-2006

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ABD

2013-2015

Doktora

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ABD

2015-Tez Aşaması

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

19.12.2014-DEVAM EDİY

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Fatma Betül Tatlı, "Modern Felsefede Eril Tahakküm ve İktidar", Dokuz Eylül Üniversitesi, Danışman: Doç.Dr. Özlem Duva Kaya, İzmir, 2015 .

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Çağdaş Siyaset Felsefesi, Eleştirel Felsefe, Erkeklik Çalışmaları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Erasmus Koordinatörlüğü 2015-Devam Ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fatma Betül Tatlı, Antik Yunan Düşüncesindeki Temel Karşıtlıkların Eril Karakeri, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), http://flsfdergisi.com/ 2018 Bahar/Spring, sayı/issue: 25, s./pp.: 289-306. ISSN 2618-5784 .

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hegel'in Tinin Fenomenolojisinde Arzu, Retorik ve Tanıma, Yaz: Judith Butler, İçinde Hegel Pariste, Derleyen Sadık Erol Er, Çev: F. Betül Tatlı-Özgül Ekinci, Otonom Yayıncılık, İstanbul, 2016, pp. 471-480.

Büyücü Aşk: Diotima'nın Konuşmasına Dair Bir Okuma, Yaz: Luce Irigaray, İçinde Özne Dergisi, Platon 2016 Bahar sayısı, Çev: Onur Varolun, F. Betül Tatlı, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp. 521-533.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER