Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Berna KARAKOÇ

Adı-Soyadı

Berna KARAKOÇ

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Bölüm

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Yabancı Dil

E-posta/Web

bernakarakoc@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488142662-1773

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1998-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

2017-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Müdür Yardımcısı 2019-2020
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Müdür Yardımcısı 2018 -2019

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER