Ünvanı

Arş. Gör.

Berna Gündüz

Adı-Soyadı

Berna Gündüz

Doğum Yılı ve Yeri

15.08.1987

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yabancı Dil

E-posta/Web

bernagunduz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488139334-1542

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ege Üniversitesi- İİBF- Uluslararası İlişkiler

2005-2009

Yüksek Lisans

University of Nottingham- Law School- Uluslararası Hukuk

2010-2011

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi- İİBF- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

24.06.2013--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonlarında Hukuki Sorumluluk- Darfur Örneği

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Erasmus Koordinatörü 2014--
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Danışmanlık 2017--

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

The Ahıska Turks: The Community of Turkish World Exposed to Migration

 Friedman ve Schumpeter’de Bireysel Özgürlük Kavramı: Devletin Ekonomideki Sınırı

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER